Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Новикова В.І.
Українська географія: сучасні виклики
(м. Вінниця, 17-21 травня 2016 р.). У 3-х т.
К.: Прінт-Сервіс, 2016. - Т.ІІІ. - С.116-118.

Методика визначення обсягу послуг туристського спрямування у міжнародній торгівлі послугами України

Методика визначення обсягу послуг туристського спрямування у міжнародній торгівлі послугами України У час, коли світ завдяки науково-технічному прогресу та розвитку транспорту стає тісніше та ближче, питання зовнішньоекономічних відносин країн актуалізуються, переважно ті, що стосуються міжнародної торгівлі. На сучасному етапі у структурі економіки високорозвинутих країн все більшу частку займає сфера послуг, серед яких важливе місце має туристське обслуговування. Тому мета статті полягає у дослідженні послуг туризму як складової міжнародної торгівлі України, визначенні їх обсягу.

Важливою складовою зовнішньої торгівлі України є торгівля послугами, обсяг якої постійно зростає: з $ 14,8 млрд. у 2009 р. до $ 22,4 млрд. у 2014 р.

Список із 165 країн, з якими Україна вела торгівлю послугами у 2014 p., був скорочений до 43 шляхом вилучення країн, де обсяг експорту або імпорту послуг був менший $ 10 млн., а їх сума не перевищувала $ 20 млн. Аналіз скороченого списку показав, що найбільше послуг експортувалось та імпортувалось у торгівлі України з Росією - близько $ 4,4 млрд. До групи, де сума обсягу експорту та імпорту послуг перевищує $ 1 млрд., входять 3 держави: Велика Британія, Швейцарія, Німеччина. П'ятнадцять країн у цьому списку, починаючи з 29 позиції рейтингу і нижче, мають суму обсягу послуг не більше $ 100 млн.

Для виявлення послуг, що стосуються туризму, були проаналізовані дванадцять груп зовнішньоекономічних послуг в Україні, визначених за відповідною класифікацією [2]. В результаті виділено три такі розділи:

03. Транспортні послуги
04. Послуги, пов'язані з подорожами
11. Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

Через те, що не всі послуги всередині цих трьох виділених розділів (03, 04, 11) зовнішньоекономічних послуг в Україні [2] мають відношення до туристської діяльності, вважаємо за доцільне визначити вагу послуг туристського спрямування у цих групах послуг. При цьому припускаємо, що в межах розділу всі послуги рівноцінні, тому використовуємо формулу:

Вп_тур = Кп_тур : Кп   (1)

де Вп_тур - вага послуг туристського спрямування у групі послуг розділу;
Кп_тур - кількість послуг у розділі, що мають відношення до туризму;
Кп - загальна кількість послуг у розділі.

За формулою 1 визначаємо вагу послуг туристського спрямування для кожної групи послуг розділу (табл. 1).

Таблиця 1

Визначення коефіцієнтів ваги послуг туристського спрямування у групі послуг
Кодове позначення та назва розділу послуг Кількість послуг у розділі (групі) Кількість послуг у розділі, що мають відношення до туризму Вага послуг туристського спрямування у групі послуг
03. Транспортні послуги 37 8 0,22
04. Послуги, пов'язані з подорожами 30 26 0,97
11. Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 6 1 0,17

Застосувавши коефіцієнт ваги до загальних показників обсягу відповідних послуг в Україні, у сумі отримуємо загальний обсяг послуг туристського спрямування (табл. 2).

Таблиця 2

Визначення обсягу послуг туристського спрямування України у 2014 р. (за [1])
Найменування послуги Обсяг послуг, тис. $ Коефі­цієнт ваги Обсяг послуг туристського спрямування, тис. $
експорт імпорт разом
Загалом 14836264,2 7608976,2 22445240,4 - -
Транспортні послуги 8305848,5 1716437,5 10022286 0,22 2204902,9
Послуги, пов'язані з подорожами 538535,8 695532,6 1234068,4 0,97 1197046,3
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 38415,3 34225,0 72640,3 0,17 12348,851
Разом

3414298

Частка обсягу послуг туристського спрямування (понад $ 3,4 млрд.) від загального обсягу торгівлі послугами України (понад $ 22,4 млрд.) становить 15,21%. Цей показник доводить, що туристські послуги посідають провідне місце у товарній структурі міжнародної торгівлі послугами України. Застосування коефіцієнтів ваги по кожній із трьох груп послуг, які мають відношення до туристської діяльності, для всіх 43 країн, окреслених для дослідження за їх обсягами торгівлі послугами з Україною, дозволило визначити загальний обсяг послуг туристського спрямування. Шляхом рейтингування залишилося 22 країни, в яких такий обсяг перевищував $ 20 млн. (табл. 3).

Таблиця 3

Рейтинг країн-партнерів України, що торгували у 2014 р. послугами, пов'язаними із туризмом (за даними [1])
Країни-партнери України, що торгують послугами туристського спрямування Обсяг послуг, тис. $ Рейтинг за обсягом послуг туристського спрямування Частка обсягу послуг туристського спрямування від загаль­ного обсягу послуг, % Рейтинг за часткою обсягу послуг туристського спрямування від загального обсягу послуг
загалом туристського спрямування
Австрія 354131,7 25024,1 19 12,07 75
Білорусь 280169,6 34000,5 14 10,84 18
Велика Британія 1327618,6 155630,0 3 18,02 9
Віргінські острови 205403,6 21914,7 21 20,16 8
Греція 99164,1 36340,4 13 36,65 4
Єгипет 62937,4 26224,7 18 26,01 5
Ізраїль 155892,7 28091,5 16 7,07 20
Кіпр 940219,1 244504,0 2 12,14 14
Латвія 235964,0 47560,8 11 6,96 21
Мальта 195474,6 87455,9 6 41,67 2
Молдова 87211,7 20580,4 22 23,55 7
Нідерланди 409208,9 56976,7 9 41,18 3
Німеччина 1127503,8 122178,0 4 16,66 10
ОАЕ 271392,2 63906,7 8 5,87 22
Панама 143059,7 23837,8 20 23,60 6
Польща 344605,4 44287,0 12 16,29 11
Росія 4394850,2 715886,0 1 10,67 19
США 908317,6 53352,9 10 13,92 12
Туреччина 281823,8 116054,0 5 44,74 1
Туркменістан 235461,6 26427,9 17 11,72 16
Франція 240706,2 29050,8 15 11,22 17
Швейцарія 1168447,5 81348,1 7 12,85 13

Перші п'ять позицій рейтингу за обсягом послуг туристського спрямування (табл. 3) займають країни, в яких обсяг перевищує $ 100 млн.: Росія, Кіпр, Велика Британія, Німеччина, Туреччина. На позиціях з п'ятнадцятої до двадцять другої знаходяться країни, де цей обсяг нижче $ 30 млн., зокрема: Молдова, Віргінські острови, Панама, Австрія, Єгипет, Туркменістан, Ізраїль, Франція.

Зовсім інша картина, коли йдеться про рейтинг країн-партнерів України за часткою обсягу послуг туристського спрямування від загального обсягу послуг. Найкращі позиції у цьому рейтингу із часткою понад 35% займають такі країни, як Туреччина, Мальта, Нідерланди, Греція. Із них лише Туреччина входить до п'ятірки країн-лідерів попереднього рейтингу. Найгірші позиції у рейтингу частки обсягу послуг туристського спрямування від загального обсягу послуг (менше 10%) мають Об'єднані Арабські Емірати, Латвія, Ізраїль. Із 19 по 12 позицію у цьому рейтингу займають держави із часткою менше 15% (тобто нижчий, ніж аналогічний загальнодержавний показник - 15,21%): Росія, Білорусь, Франція, Туркменістан, Австрія, Кіпр, Швейцарія, США. У цьому переліку держав із низькими показниками наявні дві країни (Росія, Кіпр), які у попередньому рейтингу за обсягом послуг туристського спрямування є лідерами. Це пояснюється тим, що в загальному обсязі торгівлі послугами цих країн з Україною туристська сфера не є пріоритетною (табл. 3).

Частка обсягу послуг туристського спрямування від загального обсягу торгівлі послугами України становить 15,21%. Рейтинг країн-партнерів України за часткою обсягу послуг туристського спрямування від загального обсягу послуг у 2014 р. показав, що у половини (11) досліджуваних країн ця частка перевищує середній показник по Україні.

Література

1. Зовнішня торгівля України послугами за 2014 рік: експрес-випуск №60/0/08.Звн-15 від 14.02.2015. - К.: Державна служба статистики України, 2015. - 13 с.
2. Наказ Державної служби статистики України «Класифікація зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП)» №69 від 27.02.2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2013/69/69_2013.htm.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.