Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Олашин М.М.
Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції
«Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта,
наука, практика» (м. Львів, 31 жовтня - 1 листопада 2018 р.)
Львів: ЛТЕУ, 2018. - 342 с. - С.112-114.

До питання правового регулювання туристичної діяльності в Україні

Держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку національної культури та економіки і створює сприятливі умови для туристичної діяльності - зазначено в законі України «Про туризм». І з підписанням у червні 2017 року Угоди про безвізовий режим між нашою державою та Європейським Союзом ми насправді розшили можливості наших громадян без особливих труднощів подорожувати не тільки країнами Європи, але і всього світу. Разом з тим, під час туристичних подорожей, український турист не завжди залишається захищеним та поінформованим щодо негативних ситуацій, які можуть траплятись під час відпочинку, тому і виникає необхідність в ефективному розвитку та законодавчому закріплені цієї галузі, зокрема дієвого захисту прав споживачів туристичних послуг.

Стаття 13 Закону України «Про туризм» закріплює безпеку в туризмі, зокрема, Безпека в галузі туризму - сукупність факторів, що характеризують соціальний, економічний, правовий та інший стан забезпечення прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб та держави в галузі туризму.

Питання про відповідальність туристичних агентств за невиконання або ж неналежне виконання своїх обов’язків набирає популярності в останні роки. Перш за все це стосується несумлінного виконання турагентами покладених обов’язків або пропонування ними стандартних договорів для укладення, де практично відсутня відповідальність їх за ненадання чи неналежне надання туристичних послуг. Так, до прикладу, типовий договір про надання туристичних послуг, що доступний на офіційній сторінці туроператора «Оазис тревел Україна» (http://oasis.com.ua/), проаналізувавши який можна прийти до висновку, що фактично туроператор не несе жодної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання обов’язків щодо наданих туристичних послуг. Зокрема, п. 2.6.3. визначає що туроператор не несе відповідальності, якщо надання транспортних послуг не відбулося у зв’язку з неприбуттям або несвоєчасним прибуттям Туриста до місця відправлення транспортного засобу та не відшкодовує будь-яких пов’язаних з цим додаткових витрат Туриста. В той же час Туроператор всіма доступними засобами сприяє вирішенню пов’язаних з цим питань. Однак, на практиці, на сьогоднішній день в засобах масової інформації у відкритому доступі є велика кількість скарг щодо відмови туроператора у сприянні вирішення проблем, які виникають під час форс-мажорних ситуацій. Туристи залишаються наодинці зі своїми проблемами, іноді по декілька днів не маючи змоги повернутись додому. На нашу думку, це і є величезним мінусом більшості туроператорів України, які не можуть якісно надати туристичні послуги клієнтам, що негативно впливає на імідж як вітчизняного туроператора, так і нашої країни, адже наші туристи, в кінцевому результаті залишаються незахищеними як в матеріальному так і в моральному стані, здебільшого в чужій країні. А повернувшись додому в правовому полі, наші громадяни не мають можливості відшкодувати завдану шкоду, оскільки туроператор/турагент не несе жодної фінансової відповідальності за зіпсований відпочинок.

Враховуючи вищезазначене, можна дійти висновків, що норми Закону України «Про туризм», що стосуються фінансового забезпечення діяльності туроператорів/турагентів мають значні недоліки. Перш за все, це проявляється у неспроможності шкоди, яку може бути заподіяно споживачам туристичних послуг у зв’язку із неплатоспроможністю суб’єктів туристичної діяльності, із законодавчо встановленим розміром фінансового забезпечення. По-друге, недосконалим є механізм повернення коштів туристам, у зв’язку з ненаданням їм туристичних послуг, що значно ускладнює реалізацію споживачами туристичних послуг їх законних прав. Отже з метою недопущення повторення ситуацій, коли українських туристів викидають з готелів, невчасно подають літаки та не надають попередньо оплачених сервісних послуг, необхідно в найкоротші строки вдосконалювати норми чинного законодавства, що регулюють порядок надання фінансового забезпечення діяльності туроператора/турагента шляхом введення фінансової відповідальності туроператора/турагента за неналежне надання туристичних послуг споживачам. Це дасть можливість підвищити ефективність туристичної галузі України, прискорити просування національного туристичного продукту на світовому ринку, проводити широкомасштабну та комплексну рекламу туристичного потенціалу, залучати туристів до нашої країни з метою підвищення іміджу й авторитету нашої держави в туристичному співтоваристві, з метою інтеграції нашої країни в європейську спільноту, та сприяти розвитку національної економіки і культури шляхом ефективного використання туристичних ресурсів, розбудови інфраструктури, залучення до світового інформаційного простору, визначення передового досвіду організації туристичної діяльності.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.