Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Ощипок I.М., Райчинець О.В., Туряниця В.В.
Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції
"Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою
товарів і послуг" (м. Львів, 24 листопада 2016 р.)
Львів: Растр-7, 2016. - 376 с. - C.331-332.

Організація та планування рекламної кампанії на підприємствах готельно-ресторанного господарювання

реклама Реклама є складовою частиною діяльності підприємств готельно-ресторанного господарювання, а, отже, вона повинна здійснюватися планомірно на основі єдиної політики. Планування рекламної діяльності передбачає визначення мети, шляхів її досягнення і створює закладу умови для реалізації своїх особливостей в умовах конкуренції. Постановка цілей визначає перспективу застосування реклами на підприємстві і створює умови для оцінки її ефективності. Реалізація цілей реклами зобов'язує всі структурні підрозділи підприємства діяти у взаємозв'язку.

Рекламна кампанія являє собою систему взаємопов'язаних рекламних заходів, що охоплює певний період часу і передбачає комплекс застосування рекламних засобів для досягнення закладом конкретної мети. Зарубіжний і вітчизняний досвід в області реклами показує, що комплексне і послідовне проведення рекламних заходів, розроблених з урахуванням вибраної стратегії, дає значно більший ефект, ніж окремі, не пов'язані між собою загальною метою і роз'єднані в часі роботи.

Ефективність рекламних кампаній досягається також за рахунок широкого використання масових засобів реклами, одні з яких доповнюють і підсилюють дію інших. Цілі проведення рекламних кампаній можуть бути найрізноманітнішими:

- впровадження на ринок нових продуктів і послуг;
- стимулювання збуту продукції або збільшення обсягу реалізації послуг;
- переключення попиту з одних послуг на інші;
- створення сприятливого образу закладу або виготовлених продуктів;
- забезпечення стабільності представлень у споживачів і партнерів про підприємство.

Тривалість рекламної кампанії залежить від поставленої мети, особливостей рекламування закладу готельно-ресторанного господарства, масштабів кампанії. Рекламні заходи відрізняються різноманітністю за багатьма ознаками, головні з яких:

1. За основним предметом рекламування можна виділити кампанії з реклами:

- продукції і послуг;
- підприємства, тобто формування його іміджу.

2. За переслідуваними цілями рекламні кампанії поділяються на такі:

- що вводять, тобто забезпечують впровадження на ринок нової продукції і послуг;
- які стверджують, що сприяють їх росту і збуту - нагадують, що забезпечують підтримку попиту на продукцію і послуги.

3. За територіальним охопленням рекламні кампанії поділяють на:

- локальні;
- регіональні;
- національні;
- міжнародні.

4. За інтенсивністю впливу рекламні кампанії бувають:

- рівномірні;
- наростаючі;
- спадні.

Рівномірна рекламна кампанія передбачає рівномірний розподіл рекламних заходів у часі, тобто чергування через рівні інтервали однакових обсягів трансляції по радіо, на телебаченні, однакові розміри публікацій у засобах масової інформації. Наприклад, радіо реклама - щотижня в певний день і годину. Цей тип рекламних кампаній використовується при досить високій популярності рекламодавця. Наростаюча рекламна кампанія будується за принципом посилення впливу на аудиторію. Наприклад, спочатку залучаються середньо тиражні засоби масової інформації, потім ті, кількість видань яких і престижність зростає, одночасно збільшується обсяг оголошень, потім підключають радіо, телебачення тощо. Такий підхід доцільний при поступовому збільшенні обсягу випуску рекламованої продукції і її поставки на ринок. Таким чином може будуватись рекламна кампанія починаючого закладу. Низхідна рекламна кампанія є найбільш прийнятним видом при рекламуванні обмеженої за обсягом партії продукції і послуг. В міру її реалізації, зменшують кількість і знижують інтенсивність реклами.

Таким чином, проведення будь-якої рекламної кампанії вимагає ретельної її підготовки. Процес підготовки рекламної кампанії починається з обґрунтування необхідності та доцільності її проведення. При плануванні рекламних кампаній оцінка ситуації та визначення цілей реклами невід'ємні одне від одного.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.