Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Піскун Д.Н.

Логістика рекреації

рекреація Рекреація - поняття, близьке до туризму, але більш широке. З англ. мови «Recreation» перекладається як відпочинок, розваги. Отже рекреація - це процес, змістом якого є відпочинок людей у період вільного від роботи часу. Таке розуміння рекреації збігається з тим, що наводиться в літературі [1, с.9]. Разом з тим, так як туризм розуміється також, як індустрія туризму, можна говорити про рекреацію як сферу рекреації, тобто сукупність підприємств і галузей, які задовольняють сучасні потреби громадян у цивілізованому, зручному, забезпеченому всім необхідним відпочинку, який дійсно гарантує відновлення фізичних, духовних та нервово-психічних сил людини.

Основою рекреації, як і туризму, є рекреаційні ресурси. Їхня економічна оцінка являє собою вартісний вираз натуральних природних властивостей та соціального значення рекреаційних ресурсів, їх екологічного стану, а також економічного ефекту від реалізації конкретної пропозиції. Їхня логістична оцінка (потенціал) - це максимально можливий потік рекреантів, який не зашкодить стану самих ресурсів, екології регіону їх знаходження, умовам життя місцевого населення.

Отже логістика рекреації, основним предметом має потоки рекреантів (туристів), які надходять в місця знаходження рекреаційних (туристичних) ресурсів. Звідси повстає проблема визначення логістичного потенціалу всіх видів рекреаційних ресурсів, тобто окреслення максимально можливого рекреаційного навантаження на конкретний рекреаційний ресурс, що не зашкодить сталому розвитку рекреаційної системи. Необхідною умовою сталого розвитку рекреаційної системи в регіоні, країні є менший обсяг логістичного потенціалу матеріально-технічної бази по відношенню до логістичного потенціалу туристичного ресурсу (об'єкту). Розрахунки логістичного потенціалу матеріально-технічної бази відпочинку проведемо на прикладі готельних послуг. Показник місткості готельних послуг регіону (міста) визначається загальною сумою інвентарних готельних місць у всіх готелях (Г):

Мгр = Г1 + Г2 + ... + Гn

де Мгр - місткість готельного ринку.

Місткість готельного ринку поділяється на дві частини - заповнену і незаповнену. Перша (+Мгр) визначається сумою зайнятих ліжкомісць (З) у всіх готелях, що утворюють місткість ринку цих послуг:

гр = З1 + З2 + ... + Зn

Незаповнена частина ринку готельних послуг (-Мгр) визначається сумою незайнятих ліжкомісць в кожному готелі (Н), що утворюють єдиний ринковий простір:

гр = Н1 + Н2 + ... + Нn

Властивість ринку готельних послуг - мати позитивний або негативний попит, дозволяє застосувати індекс попиту n), який визначається відношенням заповненої частини готельних послуг (позитивного попиту) до загальної місткості ринку готельних послуг регіонів:

Іn+ = +Мгр / Мгр або Іn- = -Мгр / Мгр

Показник, що перевищує більшу частину ринку готельних послуг в позитивному або негативному попиті, і буде визначати стан ринку готельних послуг в регіоні. Подібним чином слід оцінити інші можливості розміщення рекреантів в регіоні - в санаторіях, пансіонатах, будинках та базах відпочинку, кемпінгах, турбазах, оздоровчих таборах тощо. Це стосується також культурно-пізнавальних та спортивних закладів (будинків культури, музеїв, театрів, басейнів, стадіонів, гральних майданчиків та ін.)

Відповідність логістичного потенціалу матеріальної бази рекреації логістичного потенціалу (параметрам) потоку рекреантів визначається показником кількості рекреантів, що прагнуть використати (спожити) рекреаційні ресурси регіону (місцевості) протягом року, сезону, місяця, дня. Ця кількість рекреантів може дорівнювати показнику логістичного потенціалу матеріальної бази або бути менше, але в жодному разі не перевищувати його. У протилежному випадку з'являються «дикі» туристи, різко погіршується комфортність відпочинку, зростає рекреаційне навантаження на рекреаційні ресурси та об'єкти регіону, що неодмінно веде до їх деградації (дигресії). Визначаючи логістичний потенціал потоку мігрантів в регіон, слід розрізняти такі різновиди даного логістичного потенціалу (запропоновані автором) як проектний, прогнозний та фактичний.

Рекреаційні ресурси регіону визначають його інтегрований логістично-рекреаційний потенціал, що складається з:

1) логістичного потенціалу кожного виду рекреаційних ресурсів та об'єктів;
2) логістичного потенціалу матеріально-технічної бази відпочинку (перший потенціал повинен бути більшим за другий);
3) логістичного потенціалу вхідного потоку рекреантів, який ніколи не повинен перевищувати логістичний потенціал матеріально-технічної бази рекреації в регіоні.

Реалізація такого підходу неможлива без державної підтримки, оскільки формування та модернізація матеріально-технічної бази рекреації в регіоні (особливо новостворюваної) не під силу окремим підприємствам, навіть великим. Але, розбудовуючи рекреаційну систему регіонів, слід використовувати логістичні засоби та можливості, зокрема «Pull - підхід» та концепцію «Точно в строк», які склали теоретико-методичні підстави для розробок і пропозицій, викладених у даній статті.

Література

1. Смирнов И.Г. «Pull - подход» в логистике туризма // Дистрибуция и логистика. - 2005. - №3. - С.12-15.
2. Смирнов І.Г. Особливості логістичного підходу до сталого розвитку туризму в Україні (регіональний аспект) // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Вип. ІV. Економічні науки. Ч.І. - Чернівці, 2005. - С.44-55.
3. Газета «Сегодня». - 2006. - 10 февраля.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.