Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Поліщук А.С., Яцишин Б.П.
Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції
"Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою
товарів і послуг" (м. Львів, 24 листопада 2016 р.)
Львів: Растр-7, 2016. - 376 с. - С.334-336.

До питань розміщення туристичних готелів

Розвиток туризму впливає на національну економіку країни й окремих її регіонів. Туристично-готельне господарство є важливою складовою сфери послуг України, ефективність якого визначає якісні зміни як в економіці країни, так і ставлення населення країн світового співтовариства до нашої держави.

Туризм як один із елементів сфери послуг створює значний вплив на дотичні до нього галузі економіки країни - будівництво, легку та харчову промисловості, сільську господарство, сферу народних промислів [1]. При цьому дотримуються основні вимоги до туристичних послуг, які забезпечують швидкий, прогресивний розвиток галузі та у більш повному обсязі може задовольнити потреби клієнтів - відповідність наданих послуг міжнародним стандартам якості, впровадження нових видів і форм обслуговування, удосконалення туристичних технологій, пошук новітніх туристичних маршрутів, розроблення модерних видів туристичних послуг тощо.

У Волинській області, визнаючи туристську діяльність як одну з пріоритетних галузей національної економіки, проводять її регулювання, створюючи сприятливі умови для її розвитку, стимулюючи пріоритетні напрямки туристської діяльності та підтримуючи суб'єктів підприємництва, що здійснює діяльність по просуванню і реалізації туристичного продукту - туроператорів, турагентів і їх об'єднань.

Одним із спрямувань державної допомоги у розвиток туристичної галузі є сприяння з планувальної організації туристичних об'єктів. Планувальна організація туристських готелів і комплексів залежить від природно-кліматичних, містобудівних і туристських умов розміщення туристських установ. За природно-кліматичними умовами розрізняють туристські комплекси рівнинні, гірничо-рекреаційні, прибережні, водні. Розміщення туристських комплексів відповідно до містобудівних (у місті, пригороді й у міжселищній зоні) і туристських умов (розташування на маршруті: головні і проміжні) визначає типологічні розходження туристських установ. Сучасні норми регламентують наступні типи туристських установі: туристські готелі, туристські бази, мотелі, кемпінги, притулки, хатини, туристські молодіжні табори та ін.

Проектування туристичних готелів та комплексів на околиці м. Луцька, виявляє свою специфіку при виборі ділянки під забудову. Такі об'єкти плануються як пригородні (зважаючи на невеликі розміри міста) та головні на автобусному маршруті переміщення великих туристичних груп.

Основними факторами, які впливають на вирішення питань проектування та будівництва туристичних комплексів на межі міста Луцька є складні геоморфологічні умови та гідрогеологічні умови території, що взагалі характерно для Волинської області, яка розташована у поліській і лісостеповій фізико-географічних зонах [2]. На території області розташовані 220 озер, з яких одне з найбільших в Україні - Світязь. Поблизу міста Луцька протікає три річки, одна з яких - через місто та його південно-східної північно-західної околиць, у безпосередній близькості від місць можливих забудов. З цієї причини місце розташування туристичних підприємств готелю може визначатись лише після комплексної містобудівної оцінки природних якостей території із врахуванням результатів геодезичних та геологорозвідувальних робіт, проведених на даній місцевості. Наявність поблизу міста рік, озер, плавунів, боліт значно утруднює та здорожує передпроектні роботи.

готель на озері Світязь

Зважаючи на обмежену площу земельної ділянки (до 1,8 га), що виділяється під забудови, при туристичних готелях і комплексах не планується створювати великі автостоянки, які можна було б використовувати як трейлерний парк або караванінг для автотуристів, що подорожують із використанням мобільних туристських автозасобів (караванами, причіп-дачами, кемперами або моторними будинками, ротелями тощо). Проектовані туристичні об'єкти розраховуються на різнопланового споживача-туриста, що пересувається комбінованим змішаним (лінійно-радіальним) маршрутом, використовуючи автоматизовані засоби пересування. При цьому, із метою збереження природного ландшафту планується їх "вписувати" сільський пейзаж або створювати зелену огорожу по периметру туристичного комплексу. Саму територію рекомендовано благоустроїти створенням місць відпочинку, альтанок та площадок, прокладанням доріжок із гравійним покриттям.

Звичайно, що ефективність використання туристичних підприємств залежить від багатьох факторів - від можливості надання додаткових послуг до комфортабельності вестибюлю та технічного оснащення житлового номера [3]. Недостатній рівень інвестицій та капіталовкладень, недосконалість функціональної структури, низький рівень надання основних та додаткових послуг, не дозволяє використати повністю наявний потенціал і зайняти належне місце серед найбільш розвинутих туристичних країн світу. Тому сприяння держави та обласних державних структур у розвитку даної сфери послуг полегшує навантаження, яке несуть інвестори та суб'єкти туристичної діяльності.

Список використаних джерел

1. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія / Т.І. Ткаченко. - К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2006. - 537 с.
2. Інформаційний ресурс: http://uk.wikipedia.org/.
3. Экономика современного туризма / Под ред. д-ра экон. наук Г.А. Карповой. - М.-СПб.: Изд. «Герда», 1998. - 405 с.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.