Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Попова Л.О., Тімофєєва О.М., Онопрієнко І.В.
Збірник наукових праць ХДУХТ "Економічна стратегія і перспективи
розвитку сфери торгівлі та послуг". - 2008. - Вип.2(8), ч.2. - С.175-183.

Сучасні засоби ведення туристичного бізнесу

Використання комп’ютерних мереж, Інтернет-технологій в автоматизації бізнес-процесів лікарняного туризму підвищують ефективність комерційної діяльності санаторно-готельних підприємств.

У сучасних умовах розвитку світової економіки туристичний бізнес, що є третім за дохідністю сектором економіки, впевнено прагне до першості в порівнянні з іншими галузями. Сфера послуг здатна зробити значний внесок у збільшення валового внутрішнього продукту за відносно малих капітальних витратах та коротких термінах окупності. Туристичний ринок дуже відчутний до змін в економіці. За стабільних цін зростання особистого споживання на 2,5% збільшує витрати на туризм на 4, а зростання на 5% збільшує на 10.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Традиційним національним туристичним продуктом на ринку міжнародного туризму є відпочинок, курортно-лікувальний, культурний та екскурсійний туризм. Україна має найбільші й найрізноманітніші в Центральній Європі запаси ресурсів для розвитку санаторно-курортного лікування, хоча їх використання не можна назвати ефективним. Попит на лікувальний туризм в Україні розвивається з кожним роком. На даний момент цей вид відпочинку обирають близько 5% загального числа відпочиваючих.

Серед багатьох заходів, які реалізуються Державною програмою розвитку туризму в Україні на 2002-2010 рр., важливим є підвищення ефективності застосування сучасних інформаційних технологій (ІТ) у сфері готельного та туристичного бізнесу. Чільне місце в розвитку туристичної галузі посідають питання забезпечення достатнього рівня автоматизації діяльності суб’єктів господарювання, що дає можливість керівникам своєчасно зробити правильні висновки та вжити відповідні управлінські заходи щодо поліпшення роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання про можливості сучасних ІТ в туризмі розглядаються такими відомими українськими вченими, як М.М. Скопень, Х.Й. Роглєв, В.А. Чернов, В.В. Худо та іншими.

Мета та завдання статті. Метою даної статті є аналіз можливостей комп’ютерних ІТ для сучасного характеру ведення туристичного бізнесу. Використання комп’ютерних мереж, Інтернет-технологій, програмних продуктів для автоматизації бізнес-процесів туристичного бізнесу сьогодні не просто питання лідерства і створення конкурентних переваг, але і виживання на ринку зараз і в майбутньому.

Українська туристична газета інформує читачів про ступінь довіри європейців до інформації мережі. За один місяць понад 100 млн. європейців відвідують туристичні сайти. У дослідженнях, проведених comScore і The Kelsey Group, наголошується, що 24% туристів, що придбали путівку в традиційному агентстві, перед покупкою вивчили інформацію про майбутнє місце відпочинку через інтернет. Крім того, вже знаходячись в поїздці, 41% туристів обідають в тих ресторанах, про які читали в Мережі. Якщо доводиться зупинятися в готелі, не заброньованому наперед, то 40% мандрівників також віддадуть перевагу тому готелю, інформацію про який бачили в інтернеті.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розглядаючи сутність та особливості інформаційних технологій, М.М. Скопень використовує наступну термінологію:

1) інформаційні технології (ІТ) - сукупність прийомів, методів та засобів послідовного якісного перетворення інформації на таких етапах інформаційних процесів, як: збір, передача, зберігання, обробка, накопичення;
2) автоматизована інформаційна технологія (АІТ) уявляє собою сукупність прийомів, методів і програмно-технічних засобів послідовного автоматизованого перетворення інформації на відповідних етапах інформаційних процесів;
3) комп’ютерні ІТ - це АІТ, які реалізуються на базі персональних комп’ютерів з використанням такого сучасного пакету програм, як Microsoft Office XP в середовищі Windows.

Останнє визначення викликає незгоду у авторів статті. Функції автоматизації можуть бути реалізовані у спеціалізованих пакетах, які працюють під керівництвом будь-якої операційної системи. Схема класифікації автоматизованих ІТ містить розподіл АІТ за видом та типом програмного забезпечення на Типове (Word, Excel, Access, PowerPoint) та Спеціалізоване (Visual FoxPro та ін. ).

Використання ІТ залежить від специфіки діяльності об’єкта. У діяльності будь-якої санаторно-готельної організації можна виділити 5 сфер застосування сучасних ІТ (рис. 1). Наведена послідовність функціональних підсистем відбиває основні напрями діяльності сучасних готелів.

Сталою тенденцією останніх років розвитку готельної індустрії є використання систем оптимізації прибутку (управління тарифами). Ця система працює в реальному часі, аналізує отриману від управління готелем інформацію: тенденцію бронювання, сезонні коливання, - враховує специфіку сегментів ринку. Розраховувати ціни на турпакети та управляти завантаженням рейсів рекомендується за допомогою програмного забезпечення української компанії ТітБіт, а саме програмних продуктів “Розрахунок цін” і “Ціни + рейси” для підприємств, котрі надають послуги трансферу та перевезення туристів [1].

Сучасні ІТ управління готельними комплексами працюють на базі операційної системи Windows NT і СУБД MS SQL Server. Вони мають відкриту архітектуру.

Комунікаційні та рекламні можливості інтернет-технологій дозволяють корінним чином змінити характер та методи туристичного бізнесу. Для цього необхідно:

- створити веб-сторінку підприємства, розмістивши на ній інформацію про послуги, ціни, приміщення готелю чи санаторію, зареєструвати сторінку у пошукових системах та каталогах;
- встановити програмне забезпечення для Інтернет-телефонії (Skype) і економити на телефонному зв'язку (вартість міжнародних телефонних дзвінків складає орієнтовно 10-50 коп. за хвилину у більшості країн світу), встановити систему Інтернет-пейджингу ICQ, за допомогою якої по можливості надавати консультації відвідувачам веб-сторінки підприємства;
- впровадити систему Інтернет-бронювання на власній веб-сторінці, брати участь у міжнародних системах бронювання турів, таких як Sabre, Galileo, Worldspan, які використовують як засіб зв'язку Інтернет, а як термінал - звичайний комп'ютер;
- відкрити рахунок в Інтернет-грошах і приймати оплату за послуги або їх бронювання через мережу Інтернет.

Сфери застосування інформаційних технологій в санаторно-готельному бізнесі
Рисунок 1. Сфери застосування інформаційних технологій в санаторно-готельному бізнесі

Унікальні властивості Інтернету дозволяють використовувати його як ефективний засіб для проведення рекламних кампаній. Інтернет маркетинг - основа підвищення конкурентоспроможності туристично-готельних підприємств (рис. 2).

Використання комунікативних та рекламних можливостей
Рисунок 2. Використання комунікативних та рекламних можливостей

Туристичні фірми можуть розміщувати рекламу в мережі трьома різними способами:

1. Наявність у великих службах Інтернету спеціальних розділів для реклами, розбитих по категоріях. Серед таких категорій популярними є “Туризм”, “Відпочинок”, “Подорожі” та подібні.
2. Розміщення рекламних оголошень у визначених комерційних телеконференціях.
3. Подання реклами на дошки оголошень, які несподівано виникають на різних популярних сторінках.

Центральний елемент реклами в Інтернеті - це веб-сервер фірми. На його основі будується весь комплекс рекламних заходів. Використовується дворівневий підхід, коли на веб-сервері розміщується інформація про туристичну фірму та її туристичні продукти, а рекламні зусилля спрямовуються на привертання уваги відвідувачів на сервер цієї турфірми.

Іншою важливою проблемою для фірм індустрії туризму є пошук веб-серверів фірм та інформації з областей, що представляють маркетинговий інтерес для конкретної туристичної фірми. Деякі методи для добування необхідної інформації:

- пошук інформації з використанням пошукових систем. Такі системи пошуку містять індекси великої кількості веб-серверів Інтернету. Ключові слова: туризм, Інтернет, маркетинг, віртуальний туризм;
- використання “Жовтих сторінок”. На “Жовтих сторінках”, як правило, міститься стисла інформація про тип бізнесу компанії; її логотип, 1-2 ілюстрації та повна інформація про координати фірми. Таким чином, “Жовті сторінки” можуть служити добрим відправним пунктом для пошуку фірм, що займаються визначеним видом комерційної діяльності;
- пошук з використанням тематичних веб-серверів. Практично для будь-якої області знань в Інтернеті існують сервери, що містять колекції гіпертекстових посилань на інформаційні ресурси по даній області. Вони використовуються як відправні точки для пошуку інформації з визначеної теми. Наприклад, інформацію про розвиток світового туризму можна відшукати на сайті Всесвітньої туристичної організації ВТО - unwto.org або на його російськомовній версії - unwto.org/ru.

Іншим напрямом добування інформації, що також може становити інтерес для туристичної фірми, є маркетингові дослідження користувачів Інтернету - існуючих чи потенційних споживачів. Серед методів проведення таких проходжень можна виділити наступні:

- анкетування відвідувачів веб-сервера. Якщо веб-сервер фірми є досить добре відвідуваним, то відвідувачам сервера можна запропонувати заповнити розміщену на ньому анкету. Оскільки заповнення анкети вимагає хоча б деяких зусиль, необхідна достатня мотивація для переконання відвідувачів серверу витратити кілька хвилин на її заповнення. Такою мотивацією може стати оголошення про розіграш путівки (або іншого призу) серед тих, хто заповнив анкету.
- анкетування в Інтернеті можна так само проводити, якщо власний веб-сервер ще нечасто відвідуваний, чи його просто не існує. У такому випадку можна замовити проведення опитування фірмі, яка має досить відомий відомим веб-сервер з цільовою аудиторією фірми;
- опитування з покращеним показником повернення. Цей вид опитування може використовуватись на серверах, де заповнення анкет є обов'язковим (наприклад, при реєстрації користувачів для доступу до платних послуг). При цьому небажано давати велику кількість додаткових питань, обмежившись одним-двома пунктами. Цей спосіб є досить ефективним через високий відсоток повернення анкет;
- проведення опитувань на телеконференціях. Для проведення опитувань з використанням телеконференції необхідно спочатку проробити наступне:
- знайти телеконференції з цікавлячою аудиторією; - деякий час стежити за дискусіями на цих телеконференціях;
- брати активну участь в обговореннях; - помістити в телеконференції запитання, на які необхідно одержати відповіді.

Для аналізу інформації про відвідувачів веб-серверу можуть використовуватися log-файли (лог-файли) та cookie-файли (кукі-файли) [2].

Лог-файли підтримуються постачальником послуг із доступу до Інтернету - провайдером. У таких файлах міститься інформація по кожному запиту веб-сторінки чи графічному об'єкту із сервера, а саме:

- домен, звідки прийшов відвідувач;
- дата і час відвідування;
- команда, файл запиту, яким посиланням він потрапив на сервер;
- який вид браузера він використовує і на якій платформі.

Лог-файл не містить інформації про електронну адресу відвідувача, а тільки вказує назву його домену, проте це може становити значний інтерес, якщо домен характеризує географічний регіон користувача.

Найбільш перспективним методом взаємодії туристичної фірми зі споживачем можна вважати використання cookie-файлів. Cookie - невеликі файли, що знаходяться на комп'ютері користувача і дозволяють веб-серверу турфірми ідентифікувати цього користувача. Коли користувач відвідує веб-сервер, сервер запитує унікальний ідентифікаційний номер браузера. Використання cookie-файлів дозволяє відслідковувати інформацію про поведінку користувача в Інтернеті, завдяки чому веб-сервер може виконувати різні функції по індивідуальній взаємодії з кожним користувачем. Cookie можуть використовуватися також у рекламі, щоб уникнути багаторазового показу користувачу однієї і тієї ж реклами, а також для відстеження кількості показів користувачу реклами одного виду. Власники веб-серверів можуть укладати між собою договори про спільне використання cookie-файлів, що дозволяє фірмам найбільш повно зрозуміти і задовольнити потреби кожного клієнта. Cookie-файли дають можливість власникам серверів персоналізувати зовнішній вигляд серверів і підвищити їхню функціональну здатність. Основна проблема використання cookie - дотримання приватності, тому що вони дозволяють збирати персональну інформацію про користувачів. У цьому плані cookie становлять велику небезпеку і можуть розглядатися як потенційний тупик у спробі краще зрозуміти потреби споживачів.

Провайдер Інтернет-послуг може встановлювати спеціальне програмне забезпечення, яке робить статистичний аналіз даних, автоматично складає звіти і потім відправляє їх по електронній пошті власнику сервера (туристичній фірмі). Професійна статистика повинна базуватися на максимально достовірних даних і бути на виході не просто цифрами і графіками, а реальною програмою для подальшої багатопланової роботи з власним сайтом.

Саме такий підхід був реалізований в новому пакеті програмного забезпечення від NetPromoter, що одержав назву “Статистика сайту”. При зборі початкових даних про відвідувачів сайту в одному пакеті програм об'єднані можливості як лічильника, так і аналізатора балки. Унікальність підходу в тому, що вперше два різні продукти не просто зіллються в один флакон, а спеціально прописані один під інший.

Інший представник професійної статистики - програма CNStats PRO. Особливості програми CNStats PRO:

- новий принцип побудови звітів дозволяє розширювати функціонал звітів і їх кількість;
- включає модуль географії CNGeoip;
- містить групу звітів “Google AdWords”;
- зведений звіт по роботах і відвідувачах;
- можливість відстежування динаміки сторінок, що посилаються;
- можливість пошуку і відстежування вигідних рекламних майданчиків;
- підвищена продуктивність і надійність.

Opentracker - єдина система в російському Інтернеті, що пропонує статистику в реальному часі. Можливості програми Opentracker:

- оновлюється у реальному часі;
- зберігає всі дані необмежену кількість часу;
- стежить за необмеженою кількістю сторінок;
- стежить за високо відвідуваними сайтами;
- не вимагає установки кнопки лічильника;
- пропонує більше ключової статистики сайту.

Що краще - “здавати” свою інформацію на інтернет-порталі або виставляти на своїй інтернет-сторінці? Кожна туркомпанія вирішує це сама. У будь-якому випадку сайти турфірм стають більш технологичними.

За нашими спостереженнями, найкрупніші туристичні портали в своєму розвитку націлені на пошуковий термін «тури, що горять». Тому що саме це поняття, пов'язане з провідним чинником вибору туру - за ціною - займає розум потенційних клієнтів турфірм на масових напрямах. На цьому терміні «грають» партнери туристичних серверів, крупні туроператори, що поставляють у величезну базу все, що їм необхідно продати.

Отримані результати аналізу характеристик сайтів та елементів комплексу Інтернет-маркетинга турагентів і туроператорів Криму виявив, що існує низка чинників, які позитивно впливають на показники кількості їх відвідувачів. Найбільш відвідувані сайти мають функції пошуку по сайту, германомовну і інші версії сайту (на додаток до російськомовної, української і англійської), пропонують знижки при замовленні онлайн. Сайти більшою мірою використовуються для комунікативних, ніж для трансакційних цілей [3, c.96].

Один з найрозкрученіших інформаційних і рекламних українських туристичних майданчиків - www.otpusk.com. Її організатори прагнуть привертати відвідувачів різними «примочками», максимальним набором інформації. Скажімо, при «відпустці» працює сервіс www.turpravda.com, який публікує українські відгуки про курорти і готелі. Рахунок відвідувачів на подібних майданчиках досягає декількох тисяч.

Розробники порталів www.votpusk.ru, www.travel.ru роблять ставку на різноманітність тем і вал інформації, «глибина» якої здається безмірною. А це в свою чергу привертає більше зацікавлених споживачів реклами.

Іншим важливим напрямком використання Інтернету в туризмі є розвиток останнім часом так-званого віртуального туризму. Це можуть бути подорожі по музеях чи інших визначних місцях не покидаючи власної домівки з використанням комп’ютера за посередництвом веб-камери [4].

Висновки. Таким чином, впровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність санаторно-готельних підприємств дозволяє збільшити кількість замовлень, підвищити продуктивність праці персоналу, покращити обслуговування, знизити окремі категорії витрат (на зв'язок, надсилання пошти); підвищити конкурентоспроможність підприємства та його тур продуктів, посилити економічну безпеку організації.

Важливість цієї тематики призвело до включення її до дипломного проектування. Ознайомлення з методами Інтернет-маркетингу дозволяють впроваджувати їх в діяльність будь-якого підприємства для реалізації стратегій бізнесу і підвищення ефективності комерційної діяльності.

Список літератури

1. Миронов Ю.Б. Інформаційні технології в діяльності санаторно-готельних підприємств [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/inform_tur.htm.
2. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.citforum.ru/internet/html/cookie.shtml.
3. Мартовой А.В. Факторы Интернет-маркетинга, оказывающие влияние на посещаемость cайтов Крымских туроператоров и турагентов [Текст] // Маркетинг в России и за рубежом. - 2006. - №3. - С.87-99.
4. Віртуальна подорож або Web-камери в Інтернеті [Текст] // ПіК. - 1999. - №20. - С.47.

Использование компьютерных сетей, Интернет-технологий в автоматизации бизнес-процессов лечебного туризма повышают эффективность коммерческой деятельности санаторно-гостиничных предприятий.

Using computer networks, Internet-technologies in automation of business-processes of hospital tourism promotes efficiency of commercial activity of sanatorium-hotel enterprises.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.