Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Рошко Н.Б.
Матеріали конференції "Наука и технологии: шаг в будущее - 2010"

Аналіз туристичного бізнесу в Карпатському регіоні

Карпатський регіон Туристичний бізнес - це один із видів господарської діяльності, який має високу рентабельність. Звичайно, розвиток туристичної індустрії вимагає інвестиційних витрат, але ця діяльність виявляється менш капіталомісткою, ніж в інших галузях і секторах національної економіки.

Український туристичний ринок, що швидко розвивається, стає фактором перебудови української економіки в цілому. Ці зміни полягають в оновленні всієї господарської структури в напрямку збільшення частки валового внутрішнього продукту, яка припадає на так званий третій сектор, тобто послуги.

Завдяки розвитку бізнесу з надання туристичних послуг відповідний сектор економіки буде зростати, що сприятиме досягненню поставленої Урядом України стратегічної мети — наблизити структуру національної економіки до господарської структури найбільш розвинутих європейських країн.

Для реалізації програми розвитку туризму в Україні та зростання його ефективності передусім необхідна відповідна матеріально-технічна база з широко розгалуженою туристичною інфраструктурою, особливо в регіонах.

Одним із таких регіонів є Карпатський, який представлений наступними областями: Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська та Чернівецька. За підсумками останніх років у Карпатському регіоні кількість туристів зростає, тільки у 2008 р. спостерігається зменшення у порівнянні з 2007 р. на 638300 осіб, що зумовлено повінню в липні 2008 р., котра нанесла значні руйнування на території західних областей.

У свою чергу показник кількості туристів, обслугованих суб’єктами туристичної діяльності, поділяється на три основних показника: кількість туристів громадян України, які виїжджали за кордон; кількість іноземних туристів; кількість внутрішніх туристів. Структуру цих показників у 2008 році в областях Карпатського регіону наведено в табл.1.

Таблиця 1

Структура складових показника кількості туристів, обслугованих суб’єктами туристичної діяльності в розрізі областей Карпатського регіону
Назва області Кількість уристів всього, осіб У тому числі, %
Кількість туристів - громадян України, які виїжджали за кордон Кількість іноземних туристів Кількість внутрішніх туристів
Закарпатська 76965 16,5 13,9 69,6
Івано-Франківська 595031 1,6 0,3 98,1
Львівська 143610 53,5 9,8 36,7
Чернівецька 80987 39,9 8,3 51,8

Як видно з табл.1, найбільшу питому вагу становить показник кількості внутрішніх туристів, а найменшу – кількість іноземних туристів, що вимагає розвитку туристичного бізнесу, підвищення конкурентоспроможності туристичних фірм та підприємств, а також зацікавленості туристів в розважальному, навчальному, екстремальному та інших видах туризму на території України.

Аналіз даних Закарпатської області свідчить про значну частину внутрішніх туристів 69,6 % і найбільшу питому вагу іноземних туристів (13,9 %) - це свідчить про те, що в ній активно розвивається екскурсійна діяльність. Найбільша кількість внутрішніх туристів - 98,1 %, є характерною для Івано-Франківської області - ця область Карпатського регіону України славиться існуючою базою рекреаційних закладів, які дають можливість нарощувати лікувально-оздоровчі, туристичні, спортивні послуги.

Для Львівської області характерно, що більша половина туристів виїжджала за кордон - 53,5%; ця тенденція до збільшення кількості туристів свідчить про стабілізацію доходів громадян та відновлення активізації туристичного інтересу до інших „відпочинкових” країн.

Аналізуючи показники кількості туристів, обслугованих суб’єктами туристичної діяльності Чернівецької області, можна визначити, що для неї характерний як виїзд за кордон - 39,9 %, враховуючи географічне розташування області поблизу кордону, так і внутрішній туризм - 51,8 %, що спричинений багатою культурно-етнографічною спадщиною та наявністю унікальних архітектурних пам’яток.

Розвиток туристичної та курортної галузей впродовж останніх п’яти років характеризується позитивною та сталою динамікою в країні, але характерною особливістю 2009 року стала світова економічна криза. У зв’язку з цим обсяг потоку туристів із зарубіжжя в 2009 році зменшився на 21 % порівняно з аналогічним періодом 2008 року. Обсяг виїзного туристичного потоку майже залишився на тому ж рівні, падіння становить лише 2,7 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Обсяги внутрішнього організованого туризму зменшились на 4 %. Враховуючи економічну кризу це не є значним падінням, до того ж багато українців в зв’язку з зниженням доходів та зростанням курсів долару та євро стали відпочивати в Україні. Значне збільшення (на 16 %) спостерігається у західному регіоні країни.

Вплив туризму на економічний розвиток виявляється в підвищенні ділової активності й розширенні виробництва товарів і послуг у результаті збільшення платоспроможного попиту за рахунок іноземних і місцевих екскурсантів.

Аналіз туристичного бізнесу в Карпатському регіоні свідчить про досягнуті економічні показники розвитку туризму та високі стандарти туристичного обслуговування в країні, що відіграє важливу роль для зміцнення авторитету нашої держави серед європейської спільності.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.