Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Рудіян Л.П.
Збірник наукових праць ХДУХТ "Економічна стратегія і перспективи розвитку
сфери торгівлі та послуг". - 2008. - Випуск 2(8), частина 1. - С.171-178.

Використання різних версій програми «Парус» на підприємствах ресторанного господарства та торгівлі

Розглядається актуальне питання з комп'ютеризації обліку на підприємствах ресторанного господарства та торгівлі. Автор акцентує увагу на специфіці окремих версій програми «Парус». Також розглядається широкий спектр можливостей її використання.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює потребу вдосконалення існуючих та появу нових форм ведення комп’ютеризованого обліку. Комп’ютеризація бухгалтерського обліку забезпечує вирішення проблеми точності, достовірності та оперативності інформації. У будь-який час оперативно можуть бути сформовані різноманітні і деталізовані дані, які необхідні для прийняття ефективних управлінських рішень.

З широким запровадженням персональних комп’ютерів у практику вітчизняного обліку та управління високим попитом стали користуватись програми комп’ютеризації обліку. Сьогодні на ринку програмних продуктів України у продажу знаходиться велика кількість таких програм. Конкуренція між фірмами, що розробляють програми комп’ютеризації бухгалтерського обліку, стимулює постійне їх вдосконалення та розробку нових версій. Тому фахівець з бухгалтерського обліку повинен орієнтуватись у виборі цих програм.

Наразі цього привабливість вітчизняних продуктів заснована все ще головним чином на ціні та підтримці фіскальної звітності, тоді як за функціональними можливостями, ступенем наукової опрацьованості та практичної застосовності в управлінні сучасним ринковим підприємством системи таких виробників, як Oracle і SAP, порівнювати з продуктами українських та російських розробників не має сенсу. Дуже різні вагові категорії. Необхідно розуміти абсолютно об'єктивний факт: у кращі західні системи було вкладено на порядки більше засобів і інтелектуальних ресурсів. Проте з кожним роком вітчизняні розробники програмного забезпечення стають все більш конкурентоспроможними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Однією з фірм, що розробляє програми комп’ютеризації обліку є корпорація Парус.

Фахівці корпорації «Парус» є членами постійно діючої державної комісії при Держказначействі України з питань стандартів бухгалтерського обліку і звітності, постійно проводяться різні консалтингові семінари для існуючих і потенційних клієнтів за участі провідних фахівців центральних органів влади. Будучи системним інтегратором і маючи в своєму розпорядженні кваліфікований персонал, серед якого є сертифіковані фахівці з ORACLE, NOVELL і MICROSOFT, корпорація Парус надає своїм клієнтам широкий спектр послуг, перелік яких може задовольнити найвимогливіших з них. Фахівці корпорації знаходяться в постійному спілкуванні з клієнтами, надають їм консультаційне обслуговування, здійснюють підтримку свого програмного забезпечення і навчання клієнтів основам роботи з ним.

Корпорація співробітничає з українськими вищими навчальними закладами в рамках програми «Корпорація Парус - для навчальних закладів України». На сьогодні, програмні продукти корпорації Парус викладаються в 514 навчальних закладах I-IV рівня акредитації. У навчальному центрі корпорації проводяться різноманітні тренінги, в результаті яких, учасники проходять навчання основам роботи з різними програмними продуктами і одержують сертифікати методиста з правом викладання «ПАРУС».

Корпорація розробила і успішно упроваджує 17 різнорівневих програмних комплексів, які дозволяють комп'ютеризувати все коло завдань управління підприємством будь-якої форми власності як в госпрозрахункових, так і в бюджетних організаціях, а саме:

- управлінських: управління і планування фінансових і товарних потоків, бюджетування і контролінг;
- облікових: виробничий, бухгалтерський, податковий, складський облік, управління персоналом, нарахування заробітної платні та управління взаєминами з клієнтами (CRM);
- спеціальних рішень для паливно-енергетичного комплексу, підприємств телекомунікацій і зв'язку, торгових підприємств, підприємств ресторанного бізнесу, страхових компаній, фармацевтичних фірм і аптек, організація бізнесу за допомогою Internet та ін.;
- законодавчо-правової підтримки бізнесу.

З серпня 2006 року ІАС Парус-Консультант працює і в on-line-режимі - через Internet.

Мета та завдання статті. Після багатьох років удосконалення програми «Парус» були розроблені різні її версії, які мають своє індивідуальне призначення. Тому керівники бухгалтерських служб повинні добре орієнтуватися у ринку цих програм.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для вирішення завдання вибору потрібної та ефективної програми необхідно ознайомитись з версіями цих програм. Є різні варіанти:

- відвідання спеціалізованих виставок з програмного забезпечення;
- через INTERNET;
- ознайомлення з програмою на підприємстві, де вона встановлена;
- різні періодичні та фахові видання.

Аналіз подій у сфері ресторанного бізнесу та торгівлі свідчить про те, що ефективне ведення комп’ютеризованого обліку залежить від використання сучасних ПК та спеціалізованих програм, зокрема - програми «Парус». Застосування цієї програми створює позитивні засади у веденні обліку і бізнесу в цілому. Але це залежить від правильного вибору версії програми.

Розглянемо основні версії програми «Парус», що використовуються в даний час в Україні.

Комплексно-інформаційна система управління підприємством «Парус-Підприємство 8.5» в Україні представлена всього 7 років, але за цей час вже встигла зайняти лідируючі позиції на ринку фінансово-економічного програмного забезпечення масштабу корпорації. Безумовно, своїм успіхом даний програмний продукт зобов'язаний, в першу чергу, покладеним в його основу передовим інформаційним рішенням, але головне - досягнення практичного досвіду впровадження. Даний програмний продукт має багато достоїнств - можливість роботи з корпоративними базами даних, консолідацію цих даних і аналіз діяльності всіх підвідомчих структур на рівні корпорації (холдингу), а також висока швидкість системи в час роботи з великими об'ємами даних. Тут також виявляється ще одна вагома перевага програмного комплексу «Парус-Підприємство 8.5», який як систему управління базами даних використовує найбільш продуктивну і функціональну ЗУБД Oracle 10. Звідси можна зробити висновок, що ця програма може використовуватися ефективно тільки в бухгалтеріях великих підприємств та корпорацій.

«Парус-Бухгалтерія» забезпечує:

- облік банку та каси;
- облік основних засобів, нематеріальних активів, МШП;
- облік господарських операцій;
- податковий облік;
- облік вхідних і вихідних податкових накладних;
- реєстри одержаних, виданих податкових накладних;
- облік податкового кредиту і податкових зобов'язань, валових доходів і валових витрат;
- облік матеріальних цінностей;
- формування оборотних відомостей;
- формування Головної книги;
- формування відомостей різних типів:
- рух засобів за синтетичними рахунками;
- рух засобів за аналітичними рахунками;
- по руху матеріальних цінностей.
- здавання звітності у форматі *.xml;
- формування фінансових звітів.

Додаткова можливість - інтеграція з ІАС «Парус-Консультант». З головного меню будь-якого розділу системи, можна завантажити список всіх нормативних і законодавчих актів, а також консультацій і роз'яснень фахівців, що регламентують дії користувача в правовому полі України щодо того облікового регістра, з якого було викликано допомогу.

Цю програму слід використовувати в бухгалтеріях великих та середніх підприємств ресторанного господарства та торгівлі.

«Парус-Реалізація та Склад» забезпечує:

- облік і обробку вхідних/вихідних документів;
- облік МЦ з точністю до модифікацій, партій (що може відключатися), упаковок, термінів придатності;
- формування більше 15 видів товарних звітів (кожен в розрізі декількох параметрів);
- автоматичний розрахунок податків і розрахунок ціни списання за методом FIFO, облікові ціни, середні ціни;
- облік вихідних податкових накладних;
- зв'язок з ЕККА;
- контроль оплати товарів/послуг і ведення взаєморозрахунків з постачальниками і покупцями;
- ведення особових рахунків контрагентів з можливістю ведення управлінського сальдо взаєморозрахунків, облік ліміту кредитування в разі відвантаження;
- автоматичне і ручне резервування товару, зокрема на конкретну партію;
- підтримку багатьох видів прайс-листів і цін реалізації, що діляться за тарифами, видами оплати, видами відвантаження;
- формування аналітичних звітів з продажу, заборгованості, прибутковості і рентабельності з побудовою графіків;
- облік комплектування/розукомплектування.

Програму слід використовувати в бухгалтеріях малих та середніх підприємств ресторанного господарства та торгівлі, на оптово-роздрібних складах.

За допомогою програми «Парус-Заробітна платня» легко організується процес нарахування заробітної платні на всіх його етапах:

- ведення особових рахунків співробітників;
- розрахунок заробітної платні, зокрема з урахуванням норм робочого часу і виробітку;
- облік виплат за відомостями;
- перерахунок заробітної платні за минулі місяці;
- розрахунок відпусток, допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги на дітей;
- розрахунок податку з фізичних осіб, пенсійного внеску, виплат за виконавчими листами, утримань за позиками і інших утримань;
- розрахунок нарахувань на заробітну платню (податки, фонди тощо);
- формування і друк списків допомоги, лікарняних, відпускних і інших виплат, зведень (накопичувальних відомостей) із заробітної платні в різних розрізах;
- друк ВКО на отримання заробітної платні, розрахунково-платіжних і платіжних відомостей з заробітної платні та іншим виплатам, формування і друк списків і платіжних доручень за перерахунками в банк і поштою;
- формування, друк і відображення в обліку господарських операцій з заробітної платні;
- друк різного виду довідок з заробітної платні.

Дану програму слід використовувати в бухгалтеріях великих та середніх підприємств ресторанного господарства та торгівлі, на оптово-роздрібних складах. У малих підприємствах таку програму також можна використовувати в окремих випадках (за нарахування відрядної зарплатні).

«Парус-Ресторан» - комп'ютеризована система управління для підприємств ресторанного бізнесу, яка дозволяє вирішувати всі облікові та управлінські завдання, характерні для даного виду бізнесу, а саме:

- ведення калькуляцій блюд з урахуванням взаємозамінюваності та напівфабрикатів, ведення журналу приготованих блюд;
- списання з урахуванням розкладання;
- друк калькуляційних карт, меню, акту реалізації, звітів про приготовані блюда, використані продукти;
- прогнозування закупівель;
- контроль руху продуктів;
- безпосереднє підключення до ЕККА;
- робоче місце касира (реєстрація і друк рахунків для клієнтів, замовлення на кухні та в барі);
- аналіз в розрізі: завантаження столів, офіціантів, найменувань блюд, часу відкриття рахунків, виторгу офіціантів.

програма «Парус-Ресторан»

Особливостями «Парус-Ресторан» стала можливість інтеграції з системами TouchScreen (системи сенсорного управління), а також інтеграція з кишеньковими персональними комп'ютерами, що дозволяє поліпшити якість обслуговування клієнтів, спростити роботу офіціантів, а також підняти престиж закладу.

Опція «Клубні картки» дозволяє управляти програмами лояльності та додатковими послугами користувачам різних карткових програм. У системі реалізовані правила взаємодії, що гнучко налагоджуються, заклади і його клієнтів/відвідувачів через емітовані дебіторські, кредиторські, партнерські, дисконтні картки (відсоток, складний відсоток, фіксована сума тощо). Опція дозволяє нараховувати знижки відвідувачам залежно від пріоритетних параметрів клубних карток: від суми поточної покупки, часу доби, дня тижня, номера столика, від кількості гостей за столиком тощо. Це дає можливість вести індивідуальну систему знижок і розрахунку з кожним клієнтом.

Програма «Парус-Ресторан» може використовуватись у різних підприємствах ресторанного господарства.

Проста і зручна програма кадрового обліку «Парус-Персонал» призначена для комплексного вирішення завдань управління персоналом на підприємстві. Має різні комплектації:

- «Х» для комерційних організацій;
- «Г» для бюджетних установ, враховує вимоги закону «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р.

Використання системи «Парус-Персонал» дозволяє:

- реєструвати в системі анкети співробітників з можливістю подальшого їх висновку на друк;
- створювати штатний розклад за співробітниками з можливістю створення вкладених (підлеглих) підрозділів;
- вести в системі стандартні кадрові накази з їх автоматичною обробкою (наприклад: на прийом, звільнення, переміщення, відпустки тощо) і можливістю друку як в стандартному текстовому варіанті так і у вигляді деяких стандартних форм (наприклад, форма розпорядження на відпустку);
- вести табеля співробітників;
- виконувати дії, пов'язані з переміщенням співробітників, прийомом на роботу, звільненням, виводом поза штат, надання відпустки і т.ін. Дані за співробітниками автоматично відображаються в історії призначень і переміщень, до якої завжди можна звернутися;
- вести облік інформації про курсову підготовку, атестацію і відпустки співробітників, виконання ними посад і переміщеннях усередині підприємства чи організації, а також обліку про військовозобов'язаних;
- програма дозволяє формувати і друкувати такі кадрові звіти як, штатний розклад в розрізі посад і співробітників, звіт з руху співробітників, звіт за стажем роботи, звіт за вакантними посадами, перелік дітей для надання допомоги;
- у програмі також передбачена можливість друку деяких статистичних звітів;
- програма дає можливість одержувати призначені для користувача звіти облікового характеру на підставі відібраних співробітників за тими або іншими умовами відбору.

Додаткові функції програми:

- забезпечена можливість оперативного відбору співробітників за заданими критеріями, що дозволяє одержувати оперативні зведення за різними напрямами діяльності персоналу;
- у системі реалізована функція розмежування прав доступу до окремих розділів, що є необхідною умовою при роботі в системі декількох користувачів.

Звідси видно, що програма може використовуватися у будь-яких підприємствах ресторанного господарства та торгівлі.

Комплексна програма «Парус-Консолідація» комп’ютеризації консолідованого обліку спеціально розроблена для крупних підприємств і установ, що мають велику кількість підзвітних структур, що періодично звітують перед головною організацією. Згідно з вимогами ринку, створено функціонально гнучку систему, що дозволяє зводити і аналізувати інформацію різних аспектів, наприклад, виконувати зведення бухгалтерської звітності, здійснювати збір і аналіз статистичної інформації з роботи різних напрямів діяльності підприємства, або обробку даних за підзвітними установами тощо.

Висновки. Саме правильний вибір програми створює відповідний фундамент бухгалтерської служби підприємства.

Відтак, як визначено вище, керівникам бухгалтерських служб підприємств ресторанного господарства та торгівлі необхідно докладати зусилля до поліпшення ведення обліку та сприяння бізнесу за рахунок використання персонального комп'ютера та відповідної версії програми «Парус».

Список літератури

1. Інформаційні технології і системи [Текст] / В.Л. Плескач [та ін.]. - К.: Знання-Прес, 2004. - 436 с.
2. Клименко А.А. Інвентаризація в режимі «non stop» [Текст] / А.А. Клименко // Бухгалтерія. - 2006. - №17. - С.57-59.
3. Петровський В.О. Особливості галузевих рішень у системах комп'ютеризованого обліку [Текст] / В.О. Петровський // Бухгалтерський облік. - 2004. - №12. - С.56-61.
4. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.parus.com.ua.
5. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.parus.donetck.ua.

Рассматривается актуальный вопрос по компьютеризации учета в предприятиях ресторанного хозяйства и торговли. Автор акцентирует внимание на специфике отдельных версий программы «Парус». Также рассматривается широкий спектр возможностей ёё использования.

Аn actual question is examined from computerizing of account in the enterprises of restaurant economy and trade. An author accents attention on the specific of separate versions of the program «Парус». Also the wide spectrum of possibilities of its use is examined.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.