Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Салига Н.М.
Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-
конференції «Наука III тисячоліття: пошуки, проблеми,
перспективи розвитку» (м. Бердянськ, 20-21 квітня 2017 р.)
Бердянськ: БДПУ, 2017. - Ч.1. - 354 с. - С.77-80.

Вплив міжнародного туризму на економіку країн Північної Африки

Туризм займає значне місце в міжнародних відносинах. Близько 500 млн. чоловік щорічно відвідують зарубіжні країни в туристичних цілях. Міжнародний туризм є не тільки популярним видом відпочинку, але й сферою світової економіки, що активно розвивається [1].

В економіці окремої країни міжнародний туризм виконує ряд важливих функцій:

- є джерелом валютних надходжень для країни і засобом для забезпечення зайнятості;
- розширює вкладення у платіжний баланс і ВНП країни;
- сприяє диверсифікації економіки, створюючи галузі, які обслуговують сферу туризму;
- зі зростанням зайнятості у сфері туризму збільшуються доходи населення і підвищується рівень добробуту нації.

Міжнародний туризм у світі розвивається досить нерівномірно, що пояснюється, передусім, різними рівнями соціально-економічного розвитку окремих країн і регіонів.

Країни Північної Африки належать до тих країн, де туризм розвивається найбільш швидкими темпами. Туристична індустрія перетворилася тут на одну з провідних галузей національної економіки, з її розвитком пов'язані плани підйому господарства країн [2].

Сьогодні туризм Північної Африки набуває шаленої конкурентоспроможності. Проте спирається він, скоріше, не на природні ресурси, а більше управляється наукою, технологією, інформацією. Це і надалі визначатиме конкурентоздатність країн на туристичному ринку.

Згідно з даними UNWTO за десять років можна простежити стабільну динаміку в'їзного міжнародного туризму в країни Пн. Африки.

Аналізуючи статистику 2006-2015 років, можна спостерігати, що в регіоні Пн. Африка найвищий показник міжнародних прибуттів спостерігався у 2014 році - 19,8 млн. осіб (рис. 1), з них 52% туристів з метою рекреації та відпочинку. Лідерами серед регіону залишаються Марокко та Туніс. Безперечно, головними гальмуючим чинником розвитку міжнародного туризму у регіоні є країни Алжир та Судан, де головною проблемою залишається несприятлива політична ситуація в середині країн, що несе велику небезпеку для відвідувачів.

Міжнародні туристичні прибуття у країни Північної Африки
Рис. 1. Міжнародні туристичні прибуття у країни Північної Африки (млн. ос.) за 2006-2015 роки

Статистика географії в'їзного туризму свідчить, що 40% подорожуючих у Пн. Африку прибувають з Європи.

Окрім чисельності важливе значення для визначення впливу міжнародного туризму на економічний розвиток регіону має обсяг надходження іноземної валюти.

Проведений аналіз свідчить, що протягом 2006-2015 років у країнах Пн. Африки простежуються неоднозначні показники впливу іноземного туризму на економічний розвиток країн. Загальна вартість послуг наданих іноземним туристам протягом цього періоду становить 88,3 млрд. дол. США [3]. Найбільше було надано таких послуг у 2008 p., 10,7 млрд. дол. США, найменше у 200б р. - відповідно 8,5 млрд. дол. США (рис. 2).

Надходження від міжнародних туристичних прибуттів
Рис. 2. Надходження від міжнародних туристичних прибуттів (млрд. дол. США) за 2006-2015 роки

На підставі аналізу історії та сучасних тенденцій розвитку туризму зазначимо, що туристична галузь країн Північної Африки, маючи потужний туристично-рекреаційний потенціал, розвивалася без урахування особливостей її функціонування, глибокого проникнення в суть проблем і за відсутності цілеспрямованої, комплексної туристичної політики держави й відпрацьованих механізмів управління. Реформування системи державного регулювання галузі висвітлило низку проблем, що потребують вирішення. Це, насамперед, невідповідність чинної нормативно-правової бази потребам і тенденціям розвитку туристичної галузі.

Загалом країни Пн. Африки володіють потужним потенціалом для розвитку іноземного туризму. Дослідження показали, що економіка таких країн, як Марокко та Туніс, в значній степені залежать від іноземного туризму, так як це є надійним джерелом надходжень іноземної валюти. Уряди цих країн приділяють увагу розвитку рекреаційних ресурсів, вбачаючи в туризмі важливу статтю прибутку, а інколи навіть єдиний шлях економічного підняття. Проте, необхідно зазначити, що розвиток міжнародного туризму в країнах Пн. Африки, прямо пропорційно залежить від політичної ситуації.

Для збільшення в'їзних туристичних потоків необхідна активізація маркетингової діяльності в галузі туризму, спрямованої на створення позитивного іміджу країнам Пн. Африки, як регіону безпечного та комфортного перебування. При умові врегулювання політичної стабільності в країні досліджуваний регіон може стати одним із провідних за рівнем розвитку іноземного туризму як в Африці так і в світі загалом.

Список використаних джерел

1. Педич А.В. Інтеграція України в міжнародний ринок туристичних послуг [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/.
2. Сологуб Ю.І. Політична нестабільність в країні як негативний фактор розвитку туристичної сфери держави [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/.
3. Статистичний щорічник UNWTO Highlights (2006-2016) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/wto.htm.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.