Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Сергєєнкова О.П.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
«Педагогічні та рекреаційні технології в сучасній
індустрії дозвілля». - м. Київ, 4-6 червня 2004 р.

Професійна готовність фахівців культури до ситуаційно-дозвіллєвого спілкування з молоддю

В статті запропоновано нову ідею щодо підготовки майбутніх фахівців до організації та проведення дозвілля молоді. Сутність ідеї - у формуванні професійної готовності фахівців до ситуаційно-дозвіллєвого спілкування з молоддю. Проілюстровано ознаки особистісної готовності та модель професійної підготовки студентів університету культури до ситуативного спілкування з молоддю під час дозвілля.

В психолого-педагогічній науці все більшою мірою стверджується метод ситуаційного навчання. Застосування цього методу передбачає організацію усвідомлення студентами зв’язків між змістом професійних знань і конкретними реальними умовами їх впровадження. Для встановлення зв’язків необхідним є опис змісту ситуацій впровадження професійно-значимих знань.

Встановлений зв’язок актуалізує роль професійного навчання, його суб’єкту дає змогу визначати та стверджувати ціннісний сенс володіння індивідуальним стилем діяльності.

У сфері навчання професійної культури спілкування ситуаційний метод використовується з метою оволодіння студентами особливостями спілкування, якими супроводжується організація дозвілля молоді. Зміст дозвілля, як правило, вимагає попереднього опису змісту ситуацій, форм проведення, які будуть реалізовуватися в обмеженому часі і просторі.

Ефективність ситуаційного спілкування, яке ми назвали ситуаційно-дозвіллєвим, забезпечується професійною готовністю, домінуючою ознакою якого є спрямована мобільність фахівця, яка демонструє організаційну культуру спілкування - знання, уміння, навички, звички, здатність до користування психологічними впливами.

Таким чином психологічна готовність фахівця сфери культури до ситуаційно-дозвіллєвого спілкування з молоддю це:

- легкість адаптації до спілкування в швидкозмінних ситуаціях;
- уміння зберігати впевненість у спілкуванні з незнайомими людьми;
- доброзичливість до суджень, які розходяться з власними;
- «природність» рольової поведінки;
- повнота довіри та наявність індексу самоповаги, бажання вироблення власної харизми;
- зовнішня виразність, уміння користуватися привабливими якостями особистості;
- демонстрування атракції, інакше, гострої потреби у спілкуванні;
- розвинена психологічна андрогенія - це якості пластичності, чутливості, самоволодіння тілом, тощо.

Модель професійної підготовки студентів університету культури до ситуаційного спілкування з молоддю
Рис. 1. Модель професійної підготовки студентів університету культури до ситуаційного спілкування з молоддю

Флотування професійної готовності фахівців до ситуаційно-дозвіллєвого спілкування передбачає творче поєднання різноманітних театралізованих форм і методів роботи. Серед них: психогімнастика, спілкування (індивідуальні і групові ситуації), психофізичний тренінг, тренінг -«Я» в неочікуваних ситуаціях, метод-тренінг невербальних форм спілкування (пантоміміка), розв’язування задач спілкування в конкретних ситуаціях типу: «За столом», «На сцені (репетиція)», «Вироблення ідей», «Прийняття рішень», «Мотивація дозвілля» тощо.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.