Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Шафранюк Юлія
Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції
"Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи"
(м. Львів, 29.11.2016 р.). - Львів: МАУП, 2016. - Ч.2. - 675 с. - C.665-668.

Підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства

Підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства З розвитком ринкових відносин відбувається становлення і формування конкурентного середовища в національній економіці. Стабільність функціонування фірми на ринку визначається конкурентоспроможністю продуктів, які нею виробляються, наданих нею послуг і можливостями, що забезпечують успішність у конкурентній боротьбі.

Падіння життєвого рівня населення потребує переосмислення економічних та соціальних пріоритетів розвитку ресторанного господарства, його функцій та задач в цілому. Особливий інтерес представляє розвиток обслуговування в такій складній і різноманітній сфері, як громадське харчування [1, с.45].

Актуальність даної роботи полягає також в тому, що вивчення практичного досвіду управління підприємствами ресторанного господарства і принципових підходів до обслуговування споживачів, дозволяє вірно оцінити існуюче положення з обслуговуванням на окремих підприємствах ресторанного господарства, а також запропонувати заходи по поліпшенню цього обслуговування.

Метою роботи є розробка наукових та практичних рекомендацій по підвищенню ефективності управління конкурентоспроможністю підприємства ресторанного господарства.

Ресторанна сфера як одна з найбільш рентабельних галузей світової економіки, у XXI ст. стає провідним напрямом економічного і соціального розвитку України. Сьогодні саме сфера послуг формує економіку багатьох держав, регіонів, стає важливим чинником стабільного розвитку світової індустрії гостинності. Ресторанне господарство займає важливе місце у реалізації соціально-економічних задач. Його основним призначенням є забезпечення населення кулінарною продукцією, організація високого рівня обслуговування відповідно до його потреб та організація дозвілля.

На ринку ресторанних послуг конкурентоспроможність послуги відображає її здатність більш повно відповідати запитам споживачів порівняно з аналогічними послугами, що представлені на ринку. Вона визначається конкурентними перевагами: з одного боку, якістю послуги, споживацькими властивостями, з іншого - цінами, що встановлюють продавці послуг. Отже, конкурентоспроможність послуги досягається завдяки найкращій відповідності її якісних та вартісних характеристик вимогам ринку та споживацьким оцінкам [2, с.67].

Таким чином, конкурентоспроможність визначає споживач, який порівнює послуги на ринку. В ресторанному господарстві на вибір споживача найбільше впливають такі фактори як знання продукції та культура. Рівень конкурентоспроможності підприємства ресторанного господарства може бути визначений тільки при порівнянні його з іншими підприємствами і характеризує позицію його на ринку у певний проміжок часу, успішність його пристосування до умов ринкової конкуренції і можливість задовольнити потреби споживачів своєю продукцією і послугами краще, ніж інші підприємства-конкуренти [2, с.75].

Підвищення конкурентоспроможності підприємств вимагає розробки і реалізації конкурентних стратегій. На підприємстві має бути розроблена відповідна стратегія конкурентоспроможності, передбачені заходи щодо всього виробничо-господарського комплексу. Варіанти стратегії можуть відрізнятися цілями, часовими параметрами та іншими характеристиками залежно від конкретних і перспективних завдань, але в кожному випадку їх головна мета -забезпечення переваг над конкурентами [3, с.56].

На сучасному етапі розвитку індустрії гостинності в Україні для підвищення її конкурентоспроможності можна запропонувати наступні заходи.

Як відомо, одним із найважливіших шляхів підвищення конкурентоспроможності є розробка маркетингового комплексу, який містить рішення про продукт, ціну, комунікації та розподіл. Власник повинен або постійно знижувати ціну, або пропонувати за ту ж ціну більше послуг, або ж підвищувати їх якість. Варто впровадити нову номенклатуру послуг, таких як:

- послуги сомельє;
- години фортуни та щасливі години для гостей;
- гастрономічні шоу;
- урочиста презентація страв;
- бар-шоу;
- рибалка та кулінарне приготування у присутності гостя;
- караоке;
- кімнати для паління;
- знижки постійним клієнтам;
- виїзний кейтеринг з організацією дозвілля та широким спектром різноманітних послуг.

Необхідно планувати, регулювати та контролювати якість наданих послуг, тобто дотримуватись маркетингової політики розподілу.

Можна привернути увагу гостей на створенні настрою та певної атмосфери, пропонуючи обмежену кількість страв на певні теми: літаки, футбол, Дикий Захід та інші.

Для досягнення встановлених цілей маркетингових комунікацій необхідно:

- по-перше, провести широку рекламну компанію;
- по-друге, розробити систему знижок для клієнтів ресторану;
- по-третє, покращити якість послуг.

Таким чином, конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства - це важка та складна боротьба на ринку послуг. Щорічно відкриваються сотні нових закладів харчування, та в той же час стільки ж і вимушені закриватися. Ресторатори вимушені постійно вигадувати щось нове та якимось чином приваблювати клієнтів аби не зазнати збитку.

Література

1. Волкова И.В. Ресторанный бизнес в России: С чего начать и как преуспеть / И.В. Волкова, Я.И. Миропольский, Г.М. Мумрикова. - М.: Флинта, 2002. - 184 с.
2. Батенко Л.П. Планування діяльності підприємства / Л.П. Батенко, М.А. Бєлов, Н.М. Євдокимова. - К.: КНЕУ, 2009. - 384 с.
3. Балабанова Л.В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства / Л.В.Балабанова, Р.В. Мажинський. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2009. - 144 с.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.