Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Сільський (зелений) туризм як вид підсобної та підприємницької діяльності

08.04.2016

За останні декілька років розвиток сільського та зеленого туризму набув значної популярності не лише в європейських країнах, але й в Україні. Це обумовлено наявністю значних історико-культурних, природно-рекреаційних ресурсів, зростаючим попитом мешканців українських міст та іноземців на відпочинок у сільській місцевості; екологічною чистотою рекреаційних зон; відносно вільного сільського житлового фонду для прийому та трудових ресурсів для обслуговування туристів; традиційною гостинністю господарів та доступною ціною на відпочинок; можливістю надання комплексу додаткових послуг тощо.

Сільський зелений туризм є одним із найбільш перспективних напрямків відродження та розвитку українського села.

сільський зелений туризм

Поняття сільський та зелений туризм передбачає з одного боку відпочинок в сільській місцевості, а з іншого – вид господарської діяльності пов’язаної з організацією та наданням послуг з обслуговування туристів. Відповідно сільський (зелений) туризм необхідно розглядати як додатковий щодо основної сільськогосподарської діяльності, тобто як вид підприємництва, який дає селянам певні додаткові доходи, а також є способом підвищення зайнятості населення сільських територій та соціально-економічного розвитку. Господарською діяльністю в сфері сільського (зеленого) туризму можуть займатися: фермер, селянин, який працює індивідуально на присадибній ділянці, селянин, який працює у сільськогосподарському підприємстві, а також інші мешканці села, зайняті у сфері обслуговування та соціальній сфері.

Організація діяльності в сфері надання послуг з сільського (зеленого) туризму передбачає діяльність членів особистого селянського, підсобного або фермерського господарства з надання послуг бронювання, розміщення, харчування, інформаційного обслуговування та інших видів послуг, що спрямовані на задоволення потреб туристів. Даний вид діяльності потребує облаштування сільської садиби (агрооселі) та присадибної ділянки відповідно до встановлених вимог, забезпечення організації дозвілля відпочиваючих, надання основних та додаткових послуг.

Основною умовою надання сільськими господарями послуг із сільського зеленого туризму слід вважати якість, тобто вміння створити для відпочивальників зручності, які б відповідали вимогам споживачів.

Таким чином, організація та реалізація даних послуг сприятиме формуванню додаткових джерел доходу для мешканців сільської місцевості. Відповідно сільський (зелений) туризму можна вважати новою формою підприємницької діяльності, яку можна віднести до сфери малого підприємництва, що дозволить сформувати ринкове середовище у вітчизняному агропромисловому комплексі. Їх розвиток сприятиме створенню нових робочих місць на селі, впровадженню досягнень науково-технічного прогресу у малі форми сільськогосподарського виробництва, є важливим джерелом формування місцевих бюджетів й бюджетів селянських родин. Вони стають буферною зоною, яка знижує ризики руйнування потенціалу великотоварного аграрного виробництва.

Сільський туризм можна вважати підприємництвом, оскільки власники садиб створюють додаткові робочі місця, цим самим зменшуючи безробіття на селі (для прикладу одне ліжко-місце забезпечує роботою у середньому 6-7 місцевих жителів). Надають послуги, пов’язані з проживанням і харчуванням, а також атракції пов’язані зі звичайним побутом сільського жителя (випіканням хліба, рибальством, вечері при вогнищі, участю у польових роботах та святкуванні) за певну плату, що і є прибутком для власників даної садиби.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.