Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Слободиська О.А., Нагорна М.В.
Матеріали конференції "Эффективные инструменты современных наук - 2014".

Особливості практичної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі

туристська освіта Туризм сьогодні став невід`ємною частиною життя мільйонів людей. Він вносить вагомий вклад у становлення економічної і культурної співпраці, досягнення взаєморозуміння між народами. За даними Всесвітньої туристичної організації (ВТО), передбачається зростання туристичного потоку до 1,6 млрд. осіб до 2020 року [1].

Цей факт зумовлює підвищення інтересу з боку держав не тільки до проблем розвитку туризму в цілому, а й до питань підготовки персоналу підприємств галузі, вдосконалення існуючих систем туристської освіти.

Динамічний розвиток туризму в Україні ставить високі вимоги до рівня підготовки кадрів для туристичної галузі.

Сьогодні, туристська освіта в Україні набуває особливої значущості. Про це свідчать конкурси на туристські спеціальності за останні роки. Проведення різних тематичних виставок, ярмарок, підписання угод з обласними державними адміністраціями щодо підготовки та підвищення кваліфікації фахівців туризму і готельної справи для регіонів - усе це сприяло пропаганді нових спеціальностей і залученню до професійного навчання з туристського напряму зацікавленої молоді [2].

Проблеми професійної туристської освіти в своїх працях досліджували: W. Catesby (1970), W. Richards (1997), Єрмілова Д.В. (2000), Квартальнов В.О. (2000), Цибух В.І., Федорченко В.К., Галицька І.В., Дмитрук О.А.

Підготовкою фахівців галузі туризму займаються більше 90 вищих навчальних закладів України та велика кількість професійних закладів нижчого рівня акредитації. Це сприяє розвитку туристичної галузі, але низький ступінь співробітництва між закладами професійної туристичної освіти та підприємствами не дає можливості для становлення високоякісного не тільки теоретичного, а й практичного аспекту освіти. Недостатність практичних навичок гальмує розвиток туристичної сфери, оскільки підприємствам необхідно проводити навчання співробітників вже на робочому місці, втрачаючи не тільки час, а й кошти. У свою чергу, вищі навчальні заклади зацікавлені в тому, щоб їхні випускники були конкурентоспроможними на ринку праці, оскільки це є показником якості підготовки окремого закладу та вагомою підставою для майбутнього співробітництва між підприємством-роботодавцем та закладом освіти.

Конкурентоспроможність фахівців у галузі туризму визначається отриманими ними навичками у сфері інформаційних технологій, іноземних мов, географії та організаційно-управлінської діяльності [3].

Важливе значення для здобуття досвіду туристської роботи має можливість майбутніх фахівців проходити практику за кордоном. Наприклад, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ має контракти із Туреччиною, Грецією, Словаччиною, які пропонують роботу студентам у цих країнах. При кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи ВТЕІ КНТЕУ створений туристичний клуб „Арго”. Уже кілька років університет тісно співпрацює із зарубіжними туристичними компаніями й готелями.

Зарубіжна практика триває близько 5-6 місяців (з квітня до жовтня). Це гарна можливість вивчити професійну „кухню” зсередини й безпосередньо після закінчення ВНЗ продемонструвати роботодавцеві не лише диплом, але й знання специфіки роботи. Під час практики студенти працюють гідами-перекладачами, готельними гідами, офіціантами, аніматорами, співробітниками служби прийому й розміщення. Майбутні фахівці отримують інформацію про структуру й рівень комфортності готелів. Під час перебування в країні з багатим культурно-історичним минулим та унікальною природою студенти здійснюють цікаві пізнавальні екскурсії.

Після завершення практики університет отримує від партнерів позитивні відгуки про роботу студентів, у яких відзначено високу теоретичну підготовку, відмінне знання іноземних мов, гарні ділові якості, комунікабельність і відповідальність. Безсумнівно, такий досвід є корисним студентам для їх кар’єрного росту.

Досвід підготовки кадрів туристичної сфери у країнах Західної Європи та Північної Америки набагато більший, ніж у країнах Східної Європи, в тому числі й в Україні. Існує багато всесвітньо відомих закладів, таких, як: Інститут гостинності й туризму Le Monde у Греції, Університет Джеймса Кука в Австралії, Школа готельного господарства в Гаазі, Університет Джорджа Вашингтона в США, Корнельський університет у США, Інститут міжнародного готельного менеджменту в Швейцарії, Інститут туризму економічного університету Відня в Австрії та багато інших.

Деякі з них спеціалізуються лише на туризмі і готельному господарстві. Цей факт дає змогу налагоджувати зв’язки на постійній основі з туристичними фірмами та готелями для результативної виробничої практики з подальшим працевлаштуванням. У цьому випадку туристичні спеціальності не є додатковими, "запасними", а навчальний заклад прикладає всі зусилля на розробку нових технологій викладання, та вдосконалення навчального процесу [4].

Отже, професійний розвиток фахівця туристської галузі може бути представлений як процес формування його досвіду професійної діяльності. Найбільш інтенсивні зміни в цьому досвід відбуваються на етапі професійної підготовки у ВНЗ, у процесі включення майбутніх туристських кадрів у практичну діяльність. Оскільки сучасний ринок праці орієнтований на отримання компетентного фахівця, здатного здійснювати безпечну туристську діяльність, важливою проблемою для професійної освіти є формування фахівця з розширеним світоглядом й активною позицією.

Досвід туристської діяльності майбутні кадри повинні здобувати не лише в процесі теоретичної підготовки, але й у рамках практичної роботи.

Література

1. Сайт Всесвітньої туристичної організації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www2.unwto.org/.
2. Федорченко В.К. Педагогіка туризму / В.К. Федорченко, Н.А. Фоменко, М.І. Скрипник та ін. - К.: Видавничий дім "Слово", 2004. - 296 с.
3. Сайт Євростату [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
4. Сайт Всесвітньої ради з подорожей і туризму [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.wttc.org/.
5. Международный туризм 2010: Быстрые темпы восстановления [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.russiatourism.ru/news/1496/.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.