Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Смольнікова К.А.
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції
"Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами"
(м. Луцьк, 8.12.2016 р.) - Луцьк: Луцький НТУ, 2016. - Ч.1. - 476 с. - C.344-346.

Розвиток туризму в Україні: проблеми та перспективи

розвиток туризму в Україні Вигідне географічне положення України і наявність сприятливих факторів дозволяють стверджувати про значні перспективи розвитку туризму. Однак, маючи великий потенціал, Україна не розвиває ринок туристичних послуг в повному обсязі, хоча є однією з провідних країн Європи за рівнем забезпеченості природними та історико-культурними ресурсами.

Проблеми і перспективи розвитку ринку туристичних послуг в Україні є актуальними, про що свідчать численні публікації та Дослідження наступних фахівців: Е. Шаповалова, Е. Павленко, С. Підмогильний, В. Банько.

Метою даної роботи є дослідження проблем в туристичній сфері та виявлення перспектив розвитку ринку туристичних послуг в Україні.

Індустрія туризму в Україні має всі передумови для потужного розвитку та входження в цивілізований світовий ринок послуг за умови врахування тенденцій та принципів інноваційного розвитку. Значним потенціалом України є її історія і багата культура. Україна має унікальне поєднання природних умов, різноманітних ландшафтів і мінеральних лікувальних ресурсів. У країні налічується понад ЗО природних заповідних територій - національних парків, біосферних і природних заповідників. Все це - умови для розвитку курортно-рекреаційної сфери. В цілому для неї придатні 15 відсотків території країни.

Туризм чинить значний вплив на економіку України. Першочергово частково забезпечує зайнятість населення, підтримує платіжний баланс, стимулює зростання ВВП. За даними Всесвітньої ради з туризму та подорожей, індустрія туризму України в 2015 р. забезпечила робочими місцями більше 230 тис. людей і створила ВВП у розмірі більше 15,5 млрд. грн. Експерти на період 2014-2021 pp. прогнозують зростання частки ВВП, отриманого від розвитку туризму в Україні, на 6,9% і зростання зайнятості населення в цьому секторі не менше, ніж на 2,5% [3].

Аналізуючи динаміку потоків туристів, законодавством офіційно визначено три види туризму за якими наводяться статистичні дані: в'їзний, виїзний і внутрішній. Аналіз статистичного матеріалу показав, що у 2015 році країну відвідало 12,4 млн. осіб, тобто туристичні потоки на Україну зменшились (у порівнянні з 2014 роком) на 2,3%. Кількість громадян України, які виїжджали за кордон збільшилась (у порівнянні з 2014 роком) на 3%. Кількість внутрішніх туристів збільшилась (у порівнянні з 2014 роком) на 9,6%. Причина цього - нестабільна ситуація на сході України.

Причинами нестабільності є ряд проблем, які сповільнюють розвиток туризму в Україні та гальмують розвиток туристичної індустрії:

- відсутність гнучкої державної політики регулювання туризму, а саме відсутнє пільгове оподатковування, недостатня кредитна підтримка туристичного підприємництва під пільгові відсотки (2-5%);
- фінансування вітчизняної туристичної галузі не відповідає сучасним вимогам, замість збільшення - бюджетні кошти скорочуються;
- стан транспортної інфраструктури більшості рекреаційних територій характеризується низьким рівнем розвитку єдиної транспортної мережі, придорожнього сервісу та інформаційного облаштування, незадовільним станом дорожнього покриття і безпеки дорожнього руху;
- недосконалий технічний стан інженерної та комунальної інфраструктур в ряді регіонів;
- у курортних регіонах недостатньо використовуються енергозберігаючі технології, нерозвинені сучасні технології утилізації та переробки побутових відходів;
- незадовільний рівень сервісу і низька якість обслуговування. Гостро стоїть питання підвищення якості підготовки кадрів та вивчення іноземних мов;
- в даний час близько 70 відсотків об'єктів культурної спадщини України знаходиться в незадовільному стані і вимагають реставрації або реконструкції;
- відсутня реклама внутрішнього туризму.

Рішення всіх зазначених проблем вимагає значного бюджетного фінансування, але бездіяльність загрожує Україні не бути привабливою для туристів, а значить не отримувати від туризму можливий дохід.

Аналізуючи перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні, необхідно підкреслити, що сучасний туризм - це та сфера економіки і життєдіяльності суспільства в цілому, яка в тій чи іншій мірі інтегрує практично всі галузі.

Саме це і визначає одне з перших місць, яке займає туризм у світовій економіці. Саме цей фактор повинен стати головним у формуванні нового державного підходу до туризму, як тієї галузі, пріоритетний розвиток якої може позитивно вплинути на економічний і соціальний стан країни в цілому, стимулювати ряд важливих галузей економіки. Перспективний розвиток туризму в Україні суттєво вплине на зайнятість населення.

Отже, оскільки Україна має всі необхідні ресурси, то ринок туристичних послуг здатний демонструвати більш високі темпи розвитку. Однак, для підвищення ефективності функціонування Туристичний галузі необхідно створити і впровадити в діяльність національних підприємств України єдину систему маркетингу в сфері туризму. При цьому, особлива увага повинна бути приділена реалізації заходів щодо формування позитивного іміджу країни і її регіонів, надання їм інформаційної і фінансової підтримки розвитку галузі. Необхідно розробити схеми розвитку туризму, в які будуть входити створення цільових фондів, надання субсидій, виконання програм щодо розвитку туризму. Вирішення розглянутих проблем вплине, як на покращення економічного, так і соціального розвитку країни.

Література

1. Внутрішній туризм - найскладніший сегмент бізнесу // УТГ. - 2015. - №12(39).
2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
3. Інформаційне агентство Уніан [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.unian.net/.
4. Інтернет газета Сьогодні [Електронний ресурс]. - Режим дocтyпy: http://www.segodnya.ua/.
© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.