Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Ставська Юлія Вацлавівна
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання
науки і практики. - 2017. - №2. - C.42-49.

Розвиток туризму в Україні в умовах впливу факторів світового ринку

розвиток туризму в Україні Досліджено сучасний стан галузі туризму в Україні. Проаналізовано обсяг туристичних потоків України (виїзний та в’їзний туризм) протягом останніх років. Виявлено недоліки у структурі туристичних потоків країни. З’ясовано, що однією із основних проблем розвитку туристичної індустрії в Україні є те, що вона розвивається з переважною орієнтацією на виїзд. Проведено аналіз причин занепаду українського туризму. Розглянуто ознаки та наслідки занепаду туристичної галузі країни. Визначено дохідність туристичної сфери в Україні та світі. Проаналізовано заходи перспективного розвитку туристичної галузі України. Обґрунтовано необхідність запровадження стратегії розвитку туризму як на державному, так і на регіональному рівнях, що забезпечить його конкурентоспроможність в умовах впливу факторів світового ринку.

Ключові слова: туризм, туристична галузь, в’їзний туризм, виїзний туризм, внутрішній туризм, національна економіка, світовий ринок.

Постановка проблеми. Розвиток туризму в Україні є однією із найперспективніших галузей національної економіки, яка дозволить забезпечити значний внесок в економіку держави у вигляді нових робочих місць, збільшення надходжень від зовнішньоекономічної діяльності та поповнення державного бюджету через сплату податків. Зрушення, які відбулися у соціально-економічному устрої країни, призвели до значного розвитку сфери туризму: появи інституту підприємництва, зростання прошарку населення, який може здійснювати закордонні подорожі, спрощення процедури підготовки та оформлення документів необхідних для подорожі, введення валютної політики регулювання, тобто легітимне ввезення та вивезення валютних сум потрібних туристу, - все це сприяло створенню індустрії туризму. На жаль, події останнього часу негативно вплинули на стан туристичної галузі. У зв’язку із цим, з метою стабілізації ефективності галузі потрібно розробити чітку стратегію розвитку туризму в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням проблем та перспектив розвитку туризму в Україні займається багато вчених та науковців, серед яких О. Бордун [1], Ю. Мельник [3], Т. Примак [5], С. Стойка [7], Т. Городня [2], В. Ціхановська [9] та інші. У працях зазначених вчених розкрито різні аспекти функціонування туристичного ринку України. Однак, зважаючи на значну кількість публікацій, враховуючи вплив світових факторів на внутрішні події в країні та постійні зміни у туристичній галузі, дана сфера має стати предметом безперервного дослідження.

Формулювання цілей статті. Метою написання статті є розробка пропозицій щодо створення умов для забезпечення сталого розвитку сфери туризму та курортів, перетворення її у високорентабельну, інтегровану у світовий ринок галузь, що зможе стати вагомим чинником прискорення економічного зростання, підтримки зайнятості, структурної модернізації економіки, наповнення бюджетів усіх рівнів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Україна розташована у самому центрі Європейського континенту, який щорічно відвідує 51% усіх туристів на планеті. Українська нація багата своїми звичаями та традиціями, українці вирізняються особливим темпераментом. Україна володіє значним потенціалом туристичних резервів, які, на жаль, не використовуються у повному обсязі. Останнім часом ринок туристичних послуг набуває все більшого значення у розвитку національної економіки країни. За даними ЮНВТО (Всесвітня туристична організація) частка туризму у світовому ВВП складає близько 10%, а на долю міжнародного туризму припадає 6% загального обсягу світового експорту та близько 30% світового експорту послуг. Кожне 11-те робоче місце у світі припадає на сферу туризму. Прогнозується, що до 2030 року кількість міжнародних туристичних відвідувань зросте до 1,8 млрд. туристів [6]. Україна має всі передумови для належного розвитку економіки за рахунок туризму. Водночас, однією з основних проблем розвитку туристичної індустрії в Україні є те, що вона розвивається з переважною орієнтацією на виїзд [7, с.89].

Загалом туризм - це галузь, яка дедалі стабільніше зростає у світі, щороку збільшуючись мінімум на 3%. За підрахунками ЮНВТО у 2014 році в Європі подорожувало 609 млн. туристів, їхні витрати склали близько 600 млрд. доларів США, а в цілому за рік у всьому світі туристи витратили 1,3 трлн. доларів.

Фінансово-економічна криза, що продовжується в останні роки, події, пов’язані з анексією Автономної Республіки Крим та події на Сході країни, негативно вплинули на в’їзний туристичний потік, структуру туризму та туристичні можливості країни як на внутрішньому, так і зовнішньому туристичному ринку.

Кількість "офіційних" іноземних туристів, які відвідали Україну в 2015 році, впала на 12% в порівнянні з 2014 роком, і більше, ніж в 15 разів - у порівнянні з докризовим, 2013 роком. Про це на своєму сайті повідомляє Державна служба статистики [4].

Так, за даними Держстату, в 2015 році країну відвідали 15159 іноземних туристів, в 2014 році - 17070, а в 2013 році - 232311. Служба не уточнює методологію підрахунку туристів, вказуючи лише, що дані за останні два роки не враховують Крим і непідконтрольні райони Донбасу.

При цьому загальна кількість іноземних громадян, які відвідали Україну, знизилася менш істотно: країну відвідали 12428286, 12711507, 24671227 іноземців в 2015, 2014 і 2013 роках відповідно, тобто показник в порівнянні з докризовим роком впав майже в два рази (в останні два роки цифри не включають Крим і непідконтрольні райони Донбасу) [4].

Таблиця 1

Туристичні потоки України, осіб
Рік Кількість громадян України, які виїжджали за кордон - усього2 Кількість іноземних громадян, які відвідали Україну - усього2 Кількість туристів, обслугованих суб'єктами туристичної діяльності України – усього3 Із загальної кількості туристів:3 Кількість екскурсантів3
іноземні туристи туристи-громадяни України, які виїжджали за кордон внутрішні туристи
2000 13422320 6430940 2013998 377871 285353 1350774 1643955
2005 16453704 17630760 1825649 326389 566942 932318 1704562
2010 17180034 21203327 2280757 335835 1295623 649299 1953497
2011 19773143 21415296 2199977 234271 1250068 715638 823000
2012 21432836 23012823 3000696 270064 1956662 773970 865028
2013 23761287 24671227 3454316 232311 2519390 702615 657924
20141 22437671 12711507 2425089 17070 2085273 322746 1174702
20151 23141646 12428286 2019576 15159 1647390 357027 125471

Джерело: Складено за даними Державної служби статистики України.
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції
2 Включно з одноденними відвідувачами (за даними Адміністрації Держприкордонслужби України)
3 2000-2010 за даними Міністерства інфраструктури України, починаючи з 2011 року за даними Держстату

Згідно даних вищенаведеної таблиці кількість виїзних туристів протягом 2015 року вдвічі менша за кількість в’їзних туристів. Хоча до 2013 року ситуація мала протилежну динаміку. Часка туристів, яких обслуговували суб'єкти туристичної діяльності України у 2015 р. відносно 2013р. скоротилась також удвічі.

У свою чергу, виїзний туризм не вимагає капіталовкладень в туристичну індустрію і створення туристичного продукту, а отже, приносить незначний прибуток. При в'їзному ж туризмі іноземні туристи привозять із собою кошти, за рахунок чого створюються робочі місця в туристичній та суміжних галузях господарства та поповнюється валютними надходженнями державна казна [7, с.86].

Таким чином, при виїзному туризмі фірми, що займаються наданням туристичних послуг, мають можливість отримувати стабільні прибутки, за рахунок використання відпрацьованих туристичних маршрутів, зацікавити більшу кількість громадян для мандрівок у різні країни світу. Натомість внутрішній туризм потребує значних капіталовкладень і не гарантує великих зисків. З колишньої країни-реципієнта Україна перетворилась на країну-генератора туристичних потоків виїзного туризму [5, с.209].

Причини занепаду українського туризму наступні:

- нехтування міжнародним досвідом розвитку туризму;
- відсутність послідовної державної політики в галузі;
- неефективність діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері туризму;
- відсутність належних умов для розвитку пріоритетних для держави в’їзного і внутрішнього туризму, податкового і фінансового стимулювання державою експорту туристичних послуг та вітчизняних туроператорів, які займаються цим видом діяльності;
- незадовільна робота з формування та зміцнення туристичного іміджу України, розробки та просування національного туристичного продукту на міжнародному та внутрішньому ринках.

Ознаки та наслідки занепаду:

- скорочення практично удвічі туристичних потоків в Україну іноземних туристів;
- деградація ринку внутрішнього туризму;
- значне скорочення питомої ваги туризму у ВВП країни та в регіональному валовому продукті, в тому числі доходів від туристичних послуг та послуг готелів, туристичного збору, валютних надходжень від експорту туристичних та готельних послуг, інвестицій в туристичну інфраструктуру, робочих місць.

Успішність розвитку індустрії туризму визначається перш за все збалансованістю різних напрямків її розвитку. При цьому важлива роль належить інфраструктурі, яку для туристичної галузі складають комунікації, транспортні послуги, інженерні споруди, дороги, суміжні підприємства, що забезпечують доступ туристів до туристичних ресурсів [3, с.58]. Це спонукає до розвитку малого і середнього бізнесу, що призводить до створення нових робочих місць, залучення валюти й інвестицій, розвитку інфраструктури. Сучасна індустрія туризму - одна з найшвидше прогресуючих галузей світового господарства і розглядається, як самостійний вид економічної діяльності, а також, як міжгалузевий комплекс.

За підрахунками експертів держава щорічно не доотримує тільки від експорту туристичних послуг до 1 млрд. валютних надходжень.

За оцінками ЮНВТО наразі туризм посідає перше місце серед галузей світового господарського комплексу за обсягом експорту товарів і послуг. Виробляючи 9% глобального (загальносвітового, національного продукту), залучаючи 7% світових інвестицій, туризм нині є найпотужнішою сферою світової економіки. На частку туризму припадає 11% споживчих витрат, 5% податкових надходжень. За валютними надходженнями, що зростають щорічно на 10%, туризм випередив експорт нафтопродуктів, телекомунікаційного обладнання, автомобілебудування, усі інші види послуг.

Україна має вагомі об’єктивні передумови, щоб увійти до найрозвиненіших у туристичному відношенні країн світу. Однак, незважаючи на високий потенціал туристичних ресурсів, наша держава не входить навіть до рейтингової таблиці, що включає 75 країн світу, які мають найбільші доходи від туризму, оскільки питома вага туризму в економіці країни є украй низькою.

В Україні туризм формує менше 1% сукупного ВВП (в країнах Європи - 10%), частка експорту туристичних послуг в структурі експорту товарів та послуг в Україні становить 0,7% (в країнах Європи - 30%).

Перед українським туризмом на сьогоднішній день постало багато проблем: недосконала нормативно-правова база, незабезпеченість інвестиційними ресурсами, не розроблена державна стратегія туристичної індустрії, хоча основна проблема полягає у недосконалій підготовці фахівців галузі, а саме: від найвищих щаблів державної ієрархії і до рівня обслуговування на місцях. У сфері українського туризму потрібно, перш за все, підвищувати сервіс обслуговування та наближувати його до міжнародних стандартів.

Для перспективного розвитку туристичної галузі України необхідним є здійснення наступних заходів:

1. Імплементація законодавства ЄС у сфері туризму, що забезпечить вдосконалення діючого законодавства у сфері туризму з урахуванням досвіду провідних туристичних країн ЄС, покращення показників сфери туризму, об'єднання учасників туристичного ринку, активізацію розвитку в'їзного туризму.
2. Гармонізація національних стандартів у сфері туризму з міжнародними та європейськими стандартами, що сприятиме покращенню якості національного туристичного продукту та обслуговування споживачів туристичних послуг.
3. Лібералізація та ефективне регулювання здійснення підприємницької діяльності у сфері туризму, підвищення безпеки туристів під час подорожей.
4. Забезпечення комплексного розвитку територій, зокрема створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури.
5. Забезпечення доступності об’єктів туристичної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
6. Удосконалення системи професійної підготовки фахівців сфери туризму, зокрема готельної, ресторанної, клубної, музейної, галерейної та інших видів діяльності, пов’язаних із туризмом, що забезпечуватиме підвищення рівня професійної підготовки фахівців сфери туризму та якості обслуговування споживачів туристичних послуг.
7. Забезпечення наукового супроводу та досліджень у сфері туризму та курортів, запровадження прогресивних інноваційних розробок.
8. Формування та просування позитивного іміджу України як країни, привабливої для туризму, що сприятиме збільшенню туристичних потоків до України, утвердженню України на світовому туристичному ринку.
9. Формування та реалізація конкурентоспроможних національного, регіонального та місцевого туристичних продуктів, що сприятиме підвищенню якості туристичного продукту, зростанню попиту на туристичні послуги, збільшенню надходжень від реалізації туристичних послуг до Державного та місцевих бюджетів.

Висновки. Таким чином, в Україні існують усі передумови для розвитку туристичної сфери, зручне географічне розташування, сприятливий клімат, різноманітний рельєф, унікальне поєднання природно-рекреаційних ресурсів, культурно-історичної спадщини, розгалужена санаторно-курортна база - усі ці фактори зумовлюють конкурентні переваги України в пропозиції туристичного продукту. Проте туристичний потенціал України на сьогодні розкрито не повною мірою, про що свідчить 1 % частка туристичної галузі в структурі ВВП країни. Основними перепонами, що перешкоджають розвитку туристичного сектору в Україні, виступають переважно чинники нестабільності правової бази та невідповідності законодавства в сфері туризму міжнародним стандартам, низький рівень якості послуг у даній сфері, що призводить до організації переважно виїзних подорожей за межі країни. А це є перепоною для розвитку вітчизняної інфраструктури туризму.

Тому туризм - це не тільки наявність гарної природи чи архітектури, це, насамперед, сучасна інфраструктура, високий рівень сервісу. А досягти цього можливо лише за умови залучення інвестицій до найпривабливіших туристичних напрямків у кожному конкретному регіоні та професійної підготовки фахівців сфери туризму, зокрема готельної, ресторанної, клубної, музейної, галерейної та інших видів діяльності, пов’язаних із туризмом. І тут важливим інструментом є розвиток партнерських відносин держави й туристичного бізнесу, забезпечення дерегуляції підприємницької діяльності в туризмі та залучення інвестицій у галузь.

Список використаних джерел

1. Бордун О. Аналіз міжнародних туристичних потоків України / О. Бордун // Вісник львівського університету. Серія географічна. - 2013. - Вип.43. - Ч.2. - C.137-146.
2. Городня Т.А. Пріоритети та стратегія розвитку туристичної індустрії України / Т.А. Городня [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vliet/2009_4/3/1_Horodnja.pdf.
3. Мельник Ю. Стратегічне управління туристичним підприємством на міжнародному ринку / Ю. Мельник, Л. Цетнар // Психологія і суспільство. - 2012. - №2. - С.58-63.
4. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.org.ua.
5. Примак Т.О. Маркетингова підтримка туристичного іміджу України / Т.О. Примак, Д.С. Примак [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/prymak.htm.
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів на 2016-2020 роки".
7. Стойка С.О. Проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі України в умовах економічної нестабільності / С.О. Стойка. // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №21. - С.86-90.
8. Туристична діяльність в Україні у 2014 році / Вебсайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2015/bl/04/bl_td_14.zip.
9. Ціхановська В.М. Тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг в умовах посилення глобалізаційних процесів / В.М. Ціхановська, С.Я. Ковальчук // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2015. - №7. - С.86-89.

Stavska Yulia. The Development of Tourism Industry in Ukraine in Terms of Factors of the World Market

Annotation. The current state of tourism in Ukraine is investigated. The volume of tourist flows in Ukraine (outbound and inbound tourism) in recent years is analyzed. The shortcomings in the structure of tourist flows in the country is revealed. It was found that one of the main problems of tourism industry in Ukraine is that it develops with primary focus on outbound tourism. The causes of decline of Ukrainian tourism are analyzed. The signs and consequences of decline of the tourism industry of the country are considered. The profitability of tourism industry in Ukraine and abroad is determined. Measures for the perspective development of tourism industry in Ukraine are suggested. The necessity of implementing the strategy of tourism development at the state and regional levels, which will ensure its competitiveness in terms of the factors of the global market is underlined.

Keywords: tourism, tourism industry, inbound tourism, outbound tourism, domestic tourism, national economy, the global market.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.