Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Супрун Г.С.
Матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції
"Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом"
(м. Маріуполь, 28 вересня 2018 р.). - Маріуполь: МДУ, 2018. - 80 с. - С.48-49.

Правові засади регулювання туристичної індустрії

регулювання туристичної індустрії Туризм нині є потужною сферою світової економіки. Сьогодні туристична діяльність не залишається позаду, стрімко набираючи обертів у своїй індустрії. Важливим є те, що не завжди керівники, управляючи туристичною компанією, фірмою дотримуються правових основ, забуваючи про головне, на чому базується будь-яке діло. Саме з цього починається заснування, а далі й функціонування організації.

Сфера гостинності туристських комплексів - найпотужніша в світі. Можна з усією відповідальністю стверджувати, що туризм і подорожі увійшли в число першочергових потреб людини [6].

Правова база сфери туризму ґрунтується в першу чергу на відповідних положеннях Конституції України. Згідно ст. 45 Конституції України, "кожен працюючий має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки". Згідно ст. 33 Конституції України, "кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну".

Ст. 42 Конституції України залишає за кожним громадянином право на "підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт" [3].

Ці конституційні положення створюють вихідну правову базу для організації виробництва і продажу туристичних послуг через здійснення підприємницької діяльності.

Щоб уникнути стихійності, безладу у сфері туризму та направити його в єдине правове русло Верховна Рада України прийняла 15 вересня 1995 року Закон України "Про туризм" [5], який констатує наступне: «Держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку національної культури та економіки і створює сприятливі умови для туристичної діяльності» [1].

Закон встановив основи раціонального використання туристичних ресурсів і врегулював відносини, пов'язані з організацією і здійсненням туристичної діяльності на території України [2].

М.П. Мальська вважає, що туристична діяльність в Україні регламентується як прямо, так і опосередковано. У першому випадку мова йде про створення спеціального туристичного законодавства, у другому - туристичне законодавство включається в блок законодавчих актів, які стосуються як туризму, так і інших галузей економіки [4, с.238].

Нормативно-правова база туристичної діяльності регулюється як спеціальним, так і загальним законодавством.

До норм загального законодавства належать:

- Конституція України, якою закріплені основні права і свободи людини, їх гарантії;
- Закони України - "Про захист прав споживачів", що є основою державного регулювання безпеки товарів і послуг з метою захисту людини, його майнового і природного середовища; "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"; "Про страхування"; "Про рекламу"; "Про державний кордон України", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про правовий статус іноземців", "Про підприємництво", "Про підприємства в Україні"; "Про охорону культурної спадщини" і т.п. [1].

Отже, можна зазначити, що нормативно-правова база індустрії туризму має комплексний характер. Регулювання діяльності відбувається за допомогою різних законів, законодавчих, нормативних актах, яких на сьогоднішній день налічується більше 200. Сформована система правих засад в Україні не завжди забезпечує ефективність роботи туристичних організацій через не стовідсоткове удосконалення технологій, стандартів.

Література

1. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: Навчальний посібник / В.Ф. Кифяк. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. - 300 с.
2. Козловський Є.В. Правове регулювання туристичної діяльності: Навч. посіб. / Є.В. Козловський. - К.: Центр учбової літератури, 2015. - 272 с.
3. Конституція України від 30 вересня 2016 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/zakon/constitution.htm.
4. Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник / М.П. Мальська, Н.В. Антонюк, Н.М. Ганич. - К.: Знання, 2008. - 661 с.
5. Закон України «Про туризм» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/zakon/pro_turyzm.htm.
6. Федорченко В.К. Історія туризму в Україні: Навч. посіб. / В.К. Федорченко, Т.А. Дьорова. - К.: Вища шк., 2002. - 195 с.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.