Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Ткачова С.С.
Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції
«Прогресивна техніка та технології харчових виробництв,
ресторанного та готельного господарств і торгівлі.
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг».
18 жовтня 2012 р., м. Харків. - Ч.1. - С.275-276.

Стратегічні карти: загальні принципи та особливості розробки в ресторанному бізнесі

Стратегічні карти: загальні принципи та особливості розробки в ресторанному бізнесі Стратегічна карта є важливим елементом однієї з найпопулярніших у закордонній практиці концепції стратегічного управління та оцінки ефективності діяльності суб'єкту бізнесу - концепції збалансованої системи показників. Кожне нове наукове дослідження підтверджує актуальність та додає значущості як концепції в цілому, так і стратегічній карті. Стратегічну карту вважають загальною архітектурною концепцією опису стратегії організації; моделлю, яка демонструє як стратегія об'єднує нематеріальні активи та процеси створення вартості; основою системи менеджменту для швидкої та ефективної реалізації стратегії.

Всебічне вивчення теоретичних та практичних аспектів формування стратегічних карт дозволило відмітити наступне. Стратегічна карта розробляється на підставі структури, яка по суті є архітектурою причин і наслідків, що пов'язує між собою чотири стратегічних проекції: фінансову, клієнтську, внутрішніх бізнес-процесів, навчання та зростання.

Фінансова проекція представлена двома стратегічними компонентами: зростанням доходів та ефективністю діяльності, спрямованими на досягнення поставленої мети. Відмітимо, що у закордонній та вітчизняній практиці існують приклади стратегічних карт, метою в яких визначено зростання прибутку або забезпечення прибутковості бізнесу. Така позиція піддається критиці з боку науковців, які наполягають, що отримання прибутку не може виступати головним фінансовим показником суб'єкту бізнесу у стратегічній перспективі. Підтримуючи позицію науковців, вважаємо, що більш коректним є показник довгострокової вартості бізнесу.

Клієнтська проекція, спрямована на пропозицію споживчої цінності, містить три складові: характеристику продукту/послуги, взаємовідносини зі спожив ачем, імідж суб'єкту бізнесу. Вказані складові не суперечать між собою, навпаки, працюють у комплексі за умов визнання провідної позиції однієї з них у межах певної стратегії. За допомогою цих складових визначаються конкурентні переваги для споживачів.

Проекція внутрішніх бізнес-процесів, за розробкою Р. Каплана та Д. Нортона, представляє ланцюг із чотирьох складових: управління операціями, клієнтами, інноваціями, регулюючими та соціальними процесами. У межах цієї проекції формується система конкурентних переваг та здійснюється управління нею. Конкурентні переваги, що закладені в організації операційних бізнес-процесів, не можуть розглядатись як джерело стратегічної переваги у довгостроковому плані. Останнім часом формування конкурентних переваг зміщується з операційних до інноваційних процесів, особливо таких, що забезпечують швидкість та точність ринкових реакцій суб'єкту бізнесу. Ключовим чинником успіху сучасного суб'єкту бізнесу визначають спроможності до управління інноваціями, у тому числі у вирішенні завдань ідентифікації та організації постійного моніторингу потреб споживачів, процедур залучення та утримання споживачів, задоволення потреб тощо.

Важливу роль у стратегічній карті відведено проекції "навчання та зростання". Автори концепції запропонували три складові цієї проекції: людський, інформаційний та організаційний капітал. Проекція констатує, що спроможність виконувати внутрішні бізнес-процеси диференційовано і по-новому базується на організаційній інфраструктурі; вміннях, спроможностях, знаннях працівників; технологіях, які вони використовують; атмосфері, в якій вони працюють.

Вивчення прикладів стратегічних карт закордонних підприємств ресторанного бізнесу показало, що проаналізовані вище загальні принципи побудови враховано в них вибірково та в основному стосуються загальної структури карти, структури та змісту проекції "фінанси". В якості основного фінансового показника у всіх розглянутих прикладах пропонується підвищення прибутку. Структури та зміст проекцій "клієнти" , "внутрішні бізнес-процеси", "навчання та розвиток" носять суб'єктивний характер, часто мають загальні формулювання цілей, наприклад "використати ефект синергії", "активніше обслуговувати клієнтів", "активно використовувати наукові підходи до управління". Простежується слабкий зв'язок між стратегічними цілями проекцій. На наш погляд, недостатньо уваги приділено проекції "внутрішні бізнес-процеси", яка повинна бути представлена всіма бізнес-процесами, оскільки: по-перше, ресторанний продукт формується протягом всього ланцюга процесів; по-друге, від структури та змісту цієї проекції залежать інші складові стратегічної карти.

Отже, використання стратегічних карт у ресторанному бізнесі відкриває для суб'єктів значні перспективи, але за умов обов'язкового дотримання загальних принципів їх розробки.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.