Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Тужилкіна О.В., Степанова Л.В.
Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції
"Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості:
людинорозмірність, духовність, партнерство, кооперація"
(м. Полтава, 1 листопада 2016 p.). - Полтава: ПУЕТ, 2016. - 231 с. - C.199-201.

Перспективи розвитку туризму України в сучасних соціально-економічних умовах

туризм в Україні Україна стоїть на межі нового етапу соціально-економічної модернізації. Одним з найважливіших завдань держави на найближче десятиліття є реалізація стратегії входження України в ЄС.

Для вирішення стратегічних завдань вирішальну роль відіграють створення інноваційної економіки і розвиток несировинного сектора в економіці країни. Одним з пріоритетів є туризм - один з найбільш швидко зростаючих секторів економіки планети в XXI ст. Згідно з дослідженнями Всесвітньої туристської організації, загальна кількість туристів з усього світу досягне 1,6 млрд до 2020 р. Сьогодні все більше країн бачать економічну привабливість розвитку туризму, що виражається в підвищенні податкових надходжень, збільшення числа робочих місць, підвищенні рівня життя населення. Щороку дохід від туризму в світі складає 3 трлн. доларів США.

2015 p. майже на 50 млн більше туристів подорожувало по закордонних напрямках у порівнянні з даними 2014 р. 2015 р. став шостим роком поспіль, протягом якого спостерігається зростання туризму: число міжнародних туристичних візитів в цей період зростало на 4% і більше починаючи з 2010 р. [1].

Туризм слід розглядати як одну з важливих сфер у соціальному та економічному розвитку країни. Індустрія туризму може бути широким спектром бізнесу і основним чинником державного, соціального і економічного розвитку.

Туризм сьогодні - це сфера соціально-економічного комплексу, яка в багатьох країнах перетворилася на індустрію, яка бурхливо розвивається. Робота на інфраструктурі туризму є на сьогодні однією з найпоширеніших на землі. За різними оцінками в цій сфері послуг зайняті до 250 мільйонів людей. Згідно з дослідженням ЮНВТО «Туризм - панорама 2020 року» збільшення світових туристських прибуттів в період між 2000 і 2020 pp. прогнозується більш ніж удвічі [2].

Туризм активно впливає на економіку цілих регіонів країни. Створення і функціонування господарюючих суб'єктів в області туризму тісно пов'язане з розвитком дорожнього транспорту, торгового, комунально-побутового, культурного, медичного обслуговування. Отже, туризм володіє сильнішим ефектом мультиплікатора, ніж більшість інших економічних секторів.

Щодо України, туризм є кластером економіки, який тільки розвивається. І туристична індустрія в економіці України стикається з особливими проблемами, пов'язаними з різкими змінами в його політичній і економічній системах. За даними Державної служби статистики України, в 2015 р. Україну відвідали 15 159 туристів, тоді як в 2013 р. в країну приїжджали 232 311 іноземців.

Внутрішній туризм за два роки скоротився вдвічі. Якщо в 2013 р. Державна служба статистики України зафіксувала 702,6 тис. любителів подорожувати по країні, то в 2015 р. внутрішніх туристів було 357 тисяч [3].

Основною метою розвитку туризму в Україні є створення сучасного високоефективного і конкурентоспроможного туристичного комплексу, на базі якого будуть забезпечуватися умови для розвитку галузі як сектора економіки, інтеграції у систему світового туристичного ринку і розвиток подальшого міжнародного співробітництва в галузі туризму.

Одним із пріоритетів для України слід вважати розвиток кадрів для туризму. Діяльність відділу розвитку людських ресурсів ЮНВТО спрямована на надання додаткових послуг в туристичному секторі країнам-членам ЮНВТО шляхом нарощування їх організаційного потенціалу та надання прямої підтримки в сфері туристської освіти, шляхом професійної підготовки і знань. Відділ розвитку людських ресурсів ЮНВТО координує роботу Ради ЮНВТО за освітою, а також фонду UNWTO Themis з метою підвищення конкурентоспроможності та сталого розвитку туризму в країнах-членах ЮНВТО шляхом вдосконалення туристської освіти. ЮНВТО співпрацюватиме з урядом України в підтримку розвитку її туристичного сектора. Співпраця буде будуватися навколо таких областей, як статистика туризму, комунікації та нарощування потенціалу посадових осіб і випускників туристських освітніх установ країни в рамках роботи Організації.

Список використаних джерел

1. Международный туризм: новый рекорд в 2015 году [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.vestifinance.ru/articles/66427.
2. Tourism Vision 2020 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://unwto.org/facts/eng/vision.htm.
3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.