Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Устинова К.О.
Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
«Сучасна економічна наука: нові гіпотези, тенденції та перспективи
розвитку». - м. Луганськ, 25-30 листопада 2013 р.

Міжнародний туризм як складова економіки країн світу

Міжнародний туризм Сьогодні туризм став справді інтернаціональною сферою суспільної діяльності. Це галузь світової економіки, що характеризується високими темпами розвитку. Для багатьох країн міжнародний туризм є найприбутковішою галуззю економіки, а доходи від нього - важливою складовою національних бюджетів.

Значення туризму постійно зростає, що пов'язано з впливом цієї галузі на економіку окремої країни та світу в цілому. У цьому контексті міжнародний туризм виконує ряд важливих функцій:

- слугує джерелом валютних надходжень для країни і засіб для забезпечення зайнятості;
- розширює внески в платіжний баланс і ВНП країни;
- сприяє диверсифікації економіки, створюючи галузі, обслуговуючі сфери туризму;
- стимулює зростання доходів населення (за рахунок збільшення кількості зайнятих у туріндустрії) та підвищення рівня добробуту нації.

Сьогодні міжнародний туризм виступає об’єктом дослідження для багатьох науковців та практиків, адже туристична галузь є найрозвинутішою у всьому світі. Міжнародний туризм не просто суттєво впливає на економіку країн світу, для багатьох країн він є основним джерелом прибутку і від нього безпосередньо залежить розвиток економіки країни в цілому. Саме міжнародний туризм більш за все стимулює розвиток інвестиційних проектів з розбудови транспортної та готельно-туристичної інфраструктури що підвищує і якість життя корінного населення, і обслуговування туристів.

Протягом останнього десятиріччя прибутки від міжнародного туризму збільшувалися щорічно в середньому на 9%, темпи їх зростання випереджають аналогічні показники експорту таких товарів-«лідерів» світової торгівлі, як нафтопродукти, автомобілі, телекомунікаційні матеріали, текстильна продукція. Міжнародний туризм є однією з небагатьох галузей світового господарства, де постійно та з великими темпами зростає кількість робочих місць [1].

Зазначену позитивну динаміку підтверджують результати функціонування світової туристичної індустрії у 2012 році, а саме: за статистичними даними ВТО доходи від міжнародного туризму зросли на 4% і склали 1.075 трильйона дол. США. Аналогічно цьому приросту надходжень зросла і кількість міжнародних туристських прибуттів, досягнувших в 2012 році 1.035 млрд. Разом з отриманими в сфері міжнародних пасажирських перевезень додатковими 219 млрд. доларів США, загальна сума експортних надходжень від міжнародного туризму в 2012 році склала 1.3 трильйона дол. США.

Серед регіонів найбільша частка надходжень від туризму в світі у 2012 році припала на Європу (43%) з результатом 457 млрд. дол. США (356 млрд. євро), друге місце займає Азіатсько-Тихоокеанський регіон (323 млрд. дол. США або 251 млрд. євро) – 30%, третє місце – Американський регіон (215 млрд. дол. США або 167 млрд. євро) - 20%. Далі замикають п'ятірку Близький Схід та Африка – 4 та 3% відповідно.

У табл. 1 представлено основні результати рейтингу країн світу, який складено ВТО на основі доходи від міжнародного туризму [2].

Таблиця 1

Рейтинг держав світу за доходами від міжнародного туризму у 2012 р.
№ за рейтингом ВТО Країна Дохід, млрд. дол. США
1 США 128,6
3 Франція 53,7
4 Китай 50,0
7 Німеччина 38,1
18 Швейцарія 16,6
27 Росія 11,2
47 Україна 4,8

На основі даних, представлених в табл. 1 можна зробити висновок, що США сьогодні є світовим лідером з міжнародного туризму. Ця країна на протязі багатьох років знаходиться на перших рядках у світовому рейтингу серед усіх країн світу. Україна у цьому рейтингу знаходиться лише на 47 місці і значно поступається багатьом країнам, у тому числі і Росії, яка на відміну від нашої держави посіла 27 місце. Усього в рейтингу представлено 50 країн.

Україна поки що не належить до світових лідерів за кількістю відвідань туристами, однак особливості її географічного розташування та рельєфу, сприятливий клімат, багатство природно-ресурсного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу створюють можливості для інтенсивного розвитку багатьох видів і внутрішнього, і іноземного туризму. Але існую нагальна потреба приділяти увагу реставрації пам’яток історії та культури, збереженню рекреаційних ресурсів та заповідного фонду. Необхідною умовою розвитку міжнародного туризму в країні є належне державне регулювання та наявність програм, які б визначали пріоритети розвитку галузі. Від їх забезпеченості відповідними ресурсами, зокрема людськими, фінансовими, матеріальними, залежить ефективність функціонування сфери туризму.

Значення міжнародного туризму в світі постійно зростає і являє собою одну з найбільш розвинених галузей світового господарства, а також одну з форм міжнародної торгівлі послугами, яка найдинамічніше розвивається. Приділяючи належну увагу розвитку туристичної індустрії Україна має всі шанси піднятися у світовому рейтингу та зайняти провідне місце, як держава з високим рівнем доходів від міжнародної туристичної діяльності.

Список використаних джерел

1. Прейгер Д.К., Малярчук І.А. Міжнародний туризм в Україні як форма розвитку інтеграційних комунікацій / Д.К. Прейгер, І.А. Малярчук // Стратегічна панорама. - 2005. - №3 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/prejger.htm.
2. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://media.unwto.org.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.