Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Яніна Василевська
Матеріали міжнародної конференції "В.И. Вернадский и глобальные проблемы
современной цивилизации". - Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2013.

Природоохоронні території як форма організації території та їх значення для рекреаційно-туристичної діяльності (на прикладі Херсонської області)

Біосферний заповідник Асканія Нова Природоохоронна територія – територія або акваторія, призначена для захисту і підтримки біологічної різноманітності та природних і пов'язаних із ними культурних ресурсів, захист яких встановлюється законом або іншими засобами [2].

Природоохоронні території України - території, створені з метою охорони природних ландшафтів від надмірних змін внаслідок господарської діяльності людини на території України [3]. Найважливішими з таких об'єктів є заповідники, національні парки, заказники.

До природоохоронних територій Херсонської області належать природно-заповідні об’єкти загальнодержавного значення, зокрема два біосферні заповідники (Асканія Нова та Чорноморський), Азово-Сивашський національний природний парк, дендрологічний парк Асканія Нова та 7 заказників (серед яких ландшафтні, лісові, ботанічні). Об’єкти природно-заповідного фонду Херсонщини займають 15,9 % від площі усієї території області (4520,3 км2 із 28461 км2 ), із них 3998,6 км2 – загальнодержавного значення, що у загальноукраїнському масштабі складає 14,5 % [1].

Природоохоронні території як ключовий об’єкт природокористування виконують соціальну, економічну і природоохоронну функції. Економічна функція полягає у відновленні робочої сили, розширенні сфери застосування праці і прискорений розвиток соціальної і виробничої інфраструктури; природоохоронна – в попередженні деградації природних рекреаційних комплексів під впливом антропогенної діяльності; соціальна – у задоволенні рекреаційних потреб населення.

Тож, природоохоронні території є невід’ємною складовою туристсько-рекреаційного комплексу; враховуючи високу забезпеченість природно-антропогенними ресурсами Херсонщини, вони виступають рушійним чинником у розвитку туристсько-рекреаційного господарства регіону.

Література

1. Василевская Я.В. Природно-заповідний фонд Херсонської області як об’єкт рекреаційного природокористування / Я.В. Василевська // Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. - Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. - Вип.13(2). - с.125-128.
2. Офіційний сайт Міжнародного союзу охорони природи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iucn.org/.
3. Про природно-заповідний фонд України Верховна Рада України; Закон від 16.06.1992 № 2456-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://skole.org.ua/zakon_pzf.html.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.