Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Виноградова О.В., Дарчук В.Г.
Матеріали конференції "Наука: теория и практика - 2013"

Мотивація розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні

сільський (зелений) туризм в Україні У науковій публікації узагальнені теоретичні положення, що стосуються еволюції поняття «сільський туризм», «сільський (зелений) туризм» з погляду вітчизняних і зарубіжних авторів; виявлені мотиви необхідність розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні і збільшення кількості міжнародних туристів. Конкретизовано визначення сільського (зеленого) туризму, що дозволило відокремити цю категорію від понять «екологічний туризм», «аграрний туризм», «зелений туризм».

Ключеві слова: туризм, сільський туризм, сільський (зелений) туризм.

I. Вступ. Туризм стає все більш важливим для економіки України. Значення туризму для місцевої економіки міняється по всій території нашої країни. Деякі місця мають величезні інвестиції в туристичну галузь, а інші відстають. Проте, розвиток туризму є потенціалом для малого бізнесу. Із збільшенням безпеки для міжнародних поїздок і подорожей багато сільських туристичних компаній з'являються на ринку з своїми пропозиціями. Багато хто з них з низьким рівнем ризику сільських районів покладається на туризм як на важливу частину економіки.

Особливості практики і наукові основи розвитку сільського (зеленого) туризму за кордоном і в нашій країні викладені в працях таких вітчизняних та зарубіжних авторів, як В. Бірковіч, В. Кифяк, Н. Кравченко, А. Сердюк, Н. Скрипник, В. Смолій, В. Федорченко, В. Цибух, Т. Ткаченко, В. Гловацька, М Костриця, М. Биржаков, С. Нестеренко, М. Рутинський, Ю. Зінько, Я. Маєвський, Лане, С. Кін, Р. Лобо, П. Нілссон та інші.

II. Постановка завдання. За часів змін і невизначеності в сільській місцевості, коли багато сіл і сільських господарств знаходяться в занепаді, то їм необхідно адаптуватися, щоб залишитися не тільки на карті, але і в бізнесі, а сільський (зелений) туризм представляє можливість стабільності і підтримки бізнесу і послуг, а також збереження села.

Тому, проблемою, що потребує своєчасного рішення, є потреба в науково обґрунтованому аналізі мотивації розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні.

У зв’язку з цим, мета цієї статті полягає у наданні науково-методичного підходу щодо визначення основних дефініцій та аналізу мотивації розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні.

III. Результати. Визначення сільського (зеленого) туризму з точки зору вітчизняних та зарубіжних авторів наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Тлумачення поняття «сільський туризм», «сільський (зелений) туризм» з точки зору вітчизняних та зарубіжних авторів
Вітчизняне визначення Вітчизняний автор, джерело Зарубіжне визначення Зарубіжний автор, джерело
Сільський (зелений) туризм - це тимчасове переміщення туристів в сільську місцевість з метою відпочинку і ознайомлення з її способом життя, культурою, традиціями Кифяк В. [2] Сільський туризм - це туризм, який пропонує більше робочих місць, плюри-активність режиму робочого часу, більш диверсифіковану структуру зайнятості в сільських районах і засоби життєзабезпечення послуг, сільського господарства і лісового господарства Lane J. [6]
Сільський (зелений) туризм - різновид екотуризму, в якому предметом туристичного попиту є екологічно чисті території, природне різноманіття, привабливі ландшафти, базою для його розвитку є сільські поселення, розташовані переважно в межах або поблизу об'єктів природно-заповідного фонду, де передбачені відповідні обмеження щодо господарської і рекреаційної діяльності Кравченко Н. [3] Термін «сільський туризм» був адаптований Європейським співтовариством для позначення всієї туристичної діяльності в сільській місцевості Кін С. та ін. [7]
Сільський (зелений) туризм - специфічна форма відпочинку в приватних господарствах сільської місцевості з використанням майна і трудових ресурсів особистого селянського, підсобного або фермерського господарства, природно-рекреаційних особливостей місцевості, культурної, історичної і етнографічної спадщини Биркович В. [4] «Сільський туризм» задає акт відвідин робочих ферм або будь-якої сільськогосподарської садиби з метою насолоди, освіти, або активної участі в діяльності фермерського господарства Lobo R [8]
Сільський (зелений) туризм - певний вид рекреаційної діяльності, який пропонує відпочиваючим відпочинок на природі (озера, лісопарки, дендропарки, ліси, річки, гідропарки) в екологічно чистих сільських місцевостях в приватному житловому секторі Скрипник Н., Сердюк А. [5] Сільськогосподарський туризм є однією з альтернатив для підвищення доходів і потенційної економічної життєздатності малих фермерських господарств і сільських громад Nilsson Р [9]

Різноманітні туристичні можливості існують у всіх сільських районах України і тому, як правило, продовжує рости число місцевих підприємців, які визначають нові шляхи до ринку раніше незадіяних місцевих ресурсів і визначних пам’яток, і привозять туристів в свої райони. Крім того, характер сільського (зеленого) туризму особливо добре підходить для дрібних сільських підприємств. Багато віддалених районів нашої країни є ідеальним місцем для розвитку сільського (зеленого) туризму природи на основі активної діяльності, а саме: як ходьба, полювання і рибалка, екологічний туризм або заходи, такі як походи і рафтинг.

Виходячи з табл. 1 можна зробити висновок, що сільський (зелений) туризм передбачає розміщення туристів в сільській садибі для відпочинку і отримання ними послуг сільського туризму. Надання послуг сільського (зеленого) туризму є суспільно-корисною діяльністю, сприяючої соціально-економічному, культурному і екологічному розвитку сільської місцевості. При цьому сільський туризм не є підприємницькою діяльністю, за умови наявності в садибі не більше 10 місць, призначених для розміщення туристів [1].

Визначення сільського (зеленого) туризму в основному залежить від країни - при цьому можуть відрізнятися як основні дефініції «сільського (зеленого) туризму», так і основні риси, і критерії розвитку аналізованого виду туризму.

Визначення основних понять пов’язаних з сільским (зеленим) туризмом наведені у табл. 2.

Таблиця 2

Визначення основних понять пов’язаних з сільським (зеленим) туризмом
Визначення Джерело
Зелений туризм - це діяльність, яка проходить в контакті з природою, проживанням в таборах чи сільській місцевості та пов’язана з сільськогосподарськими роботами, знайомство з життям сільських мешканців, пішохідними екскурсіями, вивченням флори і фауни. зайняття річковим спортом та інше [10]
Зелений туризм - туристична діяльність на території природних ландшафтів (лісопарків. лугопарків, гідропарків. ботанічні садів з елементами благоустрою, де існують певні умови для короткотривалого відпочинку, збирання грибів, ягід [11]
Зелений туризм - синонім поняття екотуризм, а також природничий туризм [12, 13]
Екоагротуризм - багатоцільовий вид туризму, який передбачає використання гостьових будиночків без господарів або агроосель, розташованих у межах чи пообіч біосферних заповідників і національних парків, які поряд з заняттями екологічним сільським господарством, пропонують широкий спектр екологічних (від робінзонади до спостереження за тваринами в ії природному середовищі) і спортивно-туристичних занять ( мисливство. рибальство тощо) [14]
Агротуризм (agritourism) - відпочинковий вид туризму, зосереджений на сільських територіях. який передбачає використання сільського (фермерського) господарства з метою рекреації, освіти чи активного залучення до традиційних форм господарювання [14]
Агротуризм - форма сільського туризму, яка безпосередньо пов’язана з селянським (фермерським) господарством, що одночасно надає послуги з проживання та харчування, знайомства з сільськогосподарською діяльністю, традиціями та звичаями регіону [2]
Агротуризм - відпочинковий вид туризму, де передбачається використання сільського фермерського господарства [2]
Агротуризм - відпочинковий вид туризму, зосереджений на сільських територіях [15]
Дачний - форма організації відпочинку на базі власного приватного житлового фонду в сільській місцевості але не завжди дача власна її можна взяти в оренду [4]
Садівницький туризм - теж саме, що дачний , але пристосовано до реалій після радянського простору [16]
Фермерський - спеціалізований вид туризму. що носить екскурсійний характер і передбачає ознайомлення туристів з діяльністю тваринницьких ферм та іншими виробництвами в сільському господарстві [17]
Екотуризм - форма туризму, орієнтованого на пізнання особливостей природи та культури [18]
Сталий (стійкий) туризм - сучасна концепція розвитку туризму, що ґрунтується на принципах концепції стійкого розвитку. це туризм, що задовольняє всі наявні потреби, а ле при цьому розвивається таким чином, щоб забезпечити аналогічними можливостями майбутні покоління [19]
Руралістичний (rural) туризм - туризм, який проходить у сільських місцевостях [20]
Літникарство (специфічний) - прийом селянами відпочиваючих за плату в своїх оселях на літні місяці, тотожно з дачним туризмом [21]

Таким чином, більш розповсюдженим є визначенні поняття «сільський туризм», причому думки авторів втому, що є головним для цього виду туризму (примітка автора) розходяться. Одні вважають, сільська місцевість, в якій здійснюється діяльність автоматично дає право туризму називатися сільським, тобто проста класифікація за місцем здійснення. Інші вважають , що до місця здійснення обов’язково треба додати рекреаційну мето, тобто відпочинок, до речі багато з авторів вважають відпочинок головною відмінною рисою сільського туризму.

IV. Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що сільський (зелений) туризм розроблений і покликаний в першу чергу з метою активізації і диверсифікації сільської місцевості. Зниження здатності сільського господарства і іншої підтримки сільськогосподарських підприємств з боку держави, обмеження можливостей фермерів і сільських жителів, привело до пошуку нових джерел доходу і внаслідок чого багато фермерів вимушені диверсифікувати свої господарства. Крім того, систематичне і істотне зменшення сільського населення, старіння цих груп населення, в даний час характерне для багатьох сільських районів України.

Література

1. Дарчук В.Г. Аналіз розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні / В.Г. Дарчук // Економіка Криму. - 2013. - Вип.1. - С.179-184.
2. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. - Чернівці: Книга ЧЧІ. 2003. - 300 с.
3. Кравченко Н. Роль сільського туризму в розвитку проблемних регіонів Полісся // Географія. Економіка. Екологія. Туризм: Регіональні студії. - Ніжин, 2007 - С.250.
4. Биркович В.І. Сільський зелений туризм - пріоритет розвитку туристичної галузі України / В.І. Биркович // Стратегічні пріоритети. Науково-аналітичний щоквартальний збірник. - 2008. - №1(6). - С.138-143.
5. Скрипник Н.Я. Рекреаційна географія: навч. посібник / Н.Я. Скрипник, А.М. Сердюк. - К.: «Центр учбової літератури», 2013. - 296 с.
6. Lane. Что такое сельский туризм? Журнал по устойчивому туризму. - 1994. - №2. - С.7-21.
7. Кин С. Исследования по сельскому туризму. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://books.google.co.uk/books?hl=ko&lr=&id=Axc_zw_AO0QC&oi=fnd&pg=PR8&dq=what+is+rural+tourism&ots=rpw1C_DgA9&sig=VMW2zUvYT828-jykKDpgnLZ742Y#v=onepage.
8. Lobo R. Helpful agricultural Tourism (Agri-tourism) Definitions. - 2001. - №5. - Р.25-26.
9. Nilsson P. Staying on farms; an ideological background. Annals of Tourism Research. - 2002. - №29. - P.7-24.
10. Смолій В.А., Федорченко В.К., Цибух В.І. Енциклопедичний словник-довідник з туризму / Передмова В.М. Литвина. - К.: Видавничий дім «Слово», 2006. - 372.
11. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія / Ткаченко Т.І. - К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2006. - 537 с.
12. Гловацька В.В. Послуги господарств населення із сільського зеленого туризму // Європейська наука XXI століття: стратегія і перспективи розвитку 2006: М-ли міжнар. Наук.-практ. Конф. - т.7: Економічні науки. - Дніпропетровськ: наука і освіта, 2006. - С.5-7.
13. Костриця М.М. Етноісторичний туристичний кластер - Древлянська земля: ресурси та економічний механізм функціонування / М.М. Костриця; [за ред. Є.І. Ходаківського]. - Ж.: ЖДТУ, 2005. - 76 с.
14. Биржаков М.Б., Нестеренко С.А. Система американского высшего и последипломного образования // Туристические фирмы. - 1996. - Вып.10. - С.170-171.
15. Рутинський М.Й., Зінько Ю.В. Сільський туризм: Навчальний посібник. - К.: Знання, 2008. - 271 с.
16. Биржаков М.Б. Введение в туризм / Биржаков М.Б. - СПб.: «Издательский дом Герда», 2007. - 576 с.
17. Гловацька В.В. Особливості розвитку сільського зеленого туризму як підприємницької діяльності // Інноваційна економіка. - 2010. - №16.
18. Маєвський Я. Агротуризм: порадник для сільського господаря. - Львів, 2005. - 80 с.
19. Гловацька В.В. Послуги господарств населення із сільського зеленого туризму // Європейська наука XXI століття: стратегія і перспективи розвитку 2006: М-ли міжнар. Наук.-практ. Конф. - т.7: Економічні науки. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. - С.5-7.
20. Гловацька В.В. Суть та види сільського зеленого туризму // Агроінком. - 2006. - №5-6. С.132-135.
21. Гловацька В.В. Сільський зелений туризм в системі сільського розвитку Івано-Франківського Прикарпаття // Агроінком. - 2006. №10. - С.82-86.

In the scientific publication the generalized theoretical positions which touch evolution of concept «rural tourism», «rural (green) tourism» from point of domestic and foreign authors; found out reasons necessity of development of rural (green) tourism in Ukraine and increase of amount of international tourists. Determination of rural (green) tourism, that allowed to dissociate this category from concepts «ecological tourism», «agrarian tourism» «green tourism, is specified».

Key words: tourism, rural tourism rural (green) tourism.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.