Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Яцун Л.М.
Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції
«Прогресивна техніка та технології харчових виробництв,
ресторанного та готельного господарств і торгівлі.
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг».
18 жовтня 2012 р., м. Харків. - Ч.1. - С.283-284

Методологічні основи формування стратегій розвитку сфери харчування регіону

Узагальнення теорії та практики розробки національних та регіональних стратегій регіонального розвитку показує, що цільові програми стають основним інструментом стратегічного планування та управління. Разом з тим, питання харчування населення представлено в цільових програмах лише окремими індикаторами безпеки продуктів харчування, протидії їх забрудненню, деякими показниками споживання продуктів населенням та розвитку галузей аграрного сектору. В деяких стратегіях наголошується на необхідності розробки окремих операційних стратегій розвитку конкретних секторів економіки з метою досягнення поставлених цілей та завдань, які мають враховувати і ґрунтуватись на наступних наукових положеннях пов'язаних зі зростанням рівня та якості життя населення та інноваційного розвитку економіки, як основи її сталого зростання.

Соціально-економічний розвиток як комплексне явище представлено у вигляді ієрархічної причинно-наслідкової залежності, яка включає такі взаємопов'язані складові частини як:

- Рівень та якість життя населення, економічний розвиток регіону та конкурентоспроможність економіки.
- Постійне порівняння в процесі дослідження регіонів України, що дає можливість виявити напрямки, які є проблемними для кожної області.
Визначення пріоритетних напрямків розвитку сфери харчування області, який включає в себе такі нові об'єкти управління як інноваційні високотехнологічні та наукоємні кластери.
- Використання різних методів моделювання для побудови сценаріїв соціально-економічного розвитку області.

На основі наукових праць та досвіду розробки стратегій регіонального розвитку пропонується наступна послідовність обґрунтування програм розвитку сфери харчування регіону.

1. Обгрунтування концептуальних засад вибору стратегії розвитку.
2. Оцінка та діагностика проблем і моделювання сценаріїв розвитку.
3. Обгрунтування і вибір розвитку пріоритетних кластерів регіону.
4. Вибір пріоритетних напрямків зовнішньоекономічної діяльності регіону.
5. Розробка механізму забезпечення реалізації стратегії розвитку.

В ході розробки стратегій проводиться оцінка рівня економічного розвитку регіону, визначаються пріоритетні сектори зростання, діагностується конкурентоспроможність економіки регіону та напрями її підвищення, здійснюється моделювання взаємозв'язку рівня та якості життя населення, економічного зростання та конкурентоспроможності економіки регіону, будується структурно-логічна модель і сценарії соціально-економічного розвитку сфери харчування регіону.

Оцінка рівня та якості життя населення здійснюється згідно з міжнародними методиками за допомогою окремих, комплексних та інтегральних показників таких як - довгострокові цінності (які включають такі компоненти як тривале життя, здоров'я, відтворення, родину, духовні цінності, багатство, соціальний захист, культуру), поточні потреби (споживання, житло, безпеку), середовище проживання (повітря, вода, промислові відходи), соціальна інфраструктура (охорона здоров'я, відпочинок, освіта, товари та послуги). Кожен елемент рівня та якості життя населення оцінюється за допомогою окремих показників.

Оцінка рівня розвитку сфери харчування регіону включає такі компоненти як сільське господарство, харчова промисловість, торгівля, ресторанне господарство. Оцінка конкурентоспроможності економіки регіону здійснюється за аналогічною методикою і включає наступні компоненти - макроконкурентоспроможність (поєднує природно-ресурсний, трудовий, науково-технічний, інвестиційний потенціал та підприємницький клімат) та мікроконкурентоспроможність (інноваційний та експортний потенціали підприємств).

Моделювання взаємозв'язку рівня та якості життя населення, економічного розвитку і конкурентоспроможності економіки здійснюється за допомогою двох інструментів - непараметричного підходу на базі розрахунку коефіцієнтів парної конкордації та неієрархічного методу кластеризації К-середніх. Розробка сценаріїв соціально-економічного розвитку здійснюється, виходячи з проведеного дослідження проблем регіону на основі структурно-логічної моделі.

Обґрунтовується вибір розвитку пріоритетних кластерів сфери харчування регіону, визначаються інноваційні високотехнічні та наукоємні кластери, які склались в регіоні і суттєво впливають на його економіку. Вибір пріоритетних кластерів здійснюється у наступній послідовності - визначається пріоритетність розвитку кластеру на основі маркетингових досліджень відповідного ринку, будується ядро кластера, дається характеристика його учасників, проводиться аналіз елементів кластеру, розробляються заходи їх розвитку, джерела фінансування, оцінюються результати реалізації заходів розвитку кластеру.

Механізм забезпечення реалізації стратегії соціально-економічного розвитку регіону мають має включати розробку державних та регіональних цільових програм розвитку сфери харчування з побудовою міжгалузевих балансів функціонування агросектору, харчової промисловості, продовольчої торгівлі та ресторанного господарства.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.