Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Єсіпова К.А.
Матеріали конференції "Научный потенциал мира - 2012"

Соціальні мережі в управлінні туристичним підприємством

На сучасному етапі розвитку, застосування можливостей мережі Інтернет в діяльності переважної більшості вітчизняних підприємств стало невід’ємною складовою їх ефективного функціонування на ринку.

Інтернет-технології охопили майже всі рівні управління сучасним підприємством, що в свою чергу сприяє скороченню тривалості окремих циклів бізнес-процесу і безпосередньо дозволяє максимально задовольняти очікування підприємства у економічних вигодах.

Одним із секторів підприємницької діяльності, де найбільш активно застосовуються Інтернет-технології є туристична індустрія (рис.1).

Види туристичних ресурсів в мережі Інтернет
Рис. 1. Види туристичних ресурсів в мережі Інтернет [3]

Сучасні Інтернет-технології охопили майже всі напрямки діяльності туристичних підприємств, оскільки постійно розвивається Інтернет-маркетинг, електронний PR, розширюються можливості веб-сайтів та удосконалюються форми участі підприємств у Інтернет-виставках. Проте, застосування сучасного інструментарію Інтерент-технологій не обмежується розробкою та впровадженням функціонального веб-сайту, оскільки постійний розвиток даного виду інформаційних технологій дозволяє актуалізувати діяльність туристичного підприємства, що ґрунтується на передових технологіях.

Особливого розвитку набувають технології Інтернет-маркетингу, як одного із видів комунікаційного зв’язку із споживачами. Звідси можемо стверджувати, що одним із пріоритетних напрямів сучасного Інтернет-маркетингу є реєстрація профілю туристичного підприємства у соціальних мережах.

Структура соціальних мереж, якими користуються споживачі туристичних послуг
Рис. 2. Структура соціальних мереж, якими користуються споживачі туристичних послуг, %

Розвиток соціальних мереж останніми роками був досить прискореним і викликав появу великої кількості соціальних мереж – аналогів. Проте не зважаючи на це, існують соціальні мережі, які поєднують багато міліонну та навіть міліардну аудиторію користувачів по всьому світу. Такими лідерами є facebook.com, vkontakte.ru (vk.com), odnoklasniki.ua (ru). Основні принципи комунікації за допомогою соціальних мереж зображено на рис. 3.

Структура соціальної мережі
Рис. 3. Структура соціальної мережі

Як бачимо з рис. 3. всі користувачі мають можливість обмінюватись інформацією незалежно від місця знаходження, необхідною умовою залишається тільки наявність доступу до мережі Інтернет.

Відповідно до цього, туристичні підприємства повинні орієнтуватись на широку аудиторію споживачів для забезпечення постійного попиту на власні туристичні продукти, тому доцільно створювати профілі туристичних підприємств у вище наведених соціальних мережах. Проте, наявність профілю туристичного підприємства в певній соціальній мережі є лише першим кроком до ефективного використання даного інструменту Інтернет-технологій (табл. 1).

Таблиця 1

Напрямки використання можливостей соціальних мереж в діяльності туристичних підприємств
Назва заходу Можливі переваги
1. Реєстрація профілю туристичного підприємства Додатковий маркетинговий влив на широке коло потенційних споживачів
2. Завантаження фото та відео матеріалів про туристичні продукти Заохочення споживачів до придбання певних туристичних продуктів, шляхом розміщення достовірних та цікавих мультимедійних матеріалів і відповідно стимулювання продажу
3. Розсилка новин про гарячі тури або проведення акцій Стимулювання продажу гарячих турів та акційних пропозицій за допомогою розміщення інформації доступної всі користувачам соціальної мережі
4. Консультування Консультування споживачів по окремих питаннях шляхом ведення переписки у режимі реального часу, або надання відповіді на залишені повідомлення
5. Створення тематичних груп Формування окремої від профілю сторінки в соціальній мережі, що присвячена певній темі (окремий туристичний напрямок, дестинації тощо)
6. Формування тем для обговорення в межах окремої групи Інформаційний блок за допомогою якого користувачі можуть обмінюватись інформацією у вигляді питання-відповідь або просто дискусії. Головна особливість полягає в тому, що абсолютно всі користувачі даної групи мають можливість брати участь у обговорені та читати попередні повідомлення
7. Розміщення відгуків споживачів на стіні профілю Формує позитивний імідж туристичного підприємства на основі відгуків, які були залишені споживачами, що скористалися послугами даного туристичного підприємства

Перелік заходів наведений в табл. 1 є актуальним для використання туристичними підприємствами, оскільки реєстрація в соціальній мережі і реалізації всіх вище перерахованих заходів є абсолютно безкоштовною.

Створення профілю в соціальній мережі є певним прототипом веб-сайту туристичного підприємства, проте даний профіль не вимагає періодичного обслуговування і значних витрат, оскільки оновлення та актуалізація інформації може здійснюватись одним виконавцем.

Наявність профілю туристичного підприємства в певній соціальній мережі не зменшує необхідності розробки та впровадження власного веб-сайту, оскільки саме останній є першочерговим джерелом отримання необхідної інформації для споживача.

Література

1. Миронов Ю.Б. Інтернет-технології в туризмі [Електронний ресурс] Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/Internet.htm
2. Лебеденко М.С. Застосування Інтернет-технологій в управлінні маркетинговими комунікаціями поліграфічних підприємств. Дис. канд. екон. наук: 08.00.04/Нац. тех. ун-т України «КПІ». – Киів., 2010. – 180 с.
3. Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика: Монографія.- КНТЕУ, 2007.-493 с.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.