Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Юшкова Н.Б.
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами
туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому. - 2009. - №13. - С.329-333.

Аналіз і тенденції розвитку готельного господарства як підсистеми туристично-рекреаційного комплексу Чернігівського регіону

У статті за основними показниками діяльності проаналізовано сучасний стан та визначені тенденції подальшого розвитку готельного господарства Чернігівського регіону. Відзначені переваги сертифікації готельних послуг. Використано метод екстраполяції для прогнозування доходів від основного виду діяльності підприємств готельного господарства регіону.

Ключові слова: готельне господарство, готельні послуги, готельний сервіс, комфорт, сертифікація готельних послуг, екстраполяція.

Постановка проблеми. Чернігівський регіон має потужний туристичний потенціал. Об’єктами туризму є два національних природних парка, регіональний ландшафтний парк, велика кількість визначних пам’яток історії та архітектури ХІ-ХІІ та ХVІІ-ХІХ ст., три національних заповідники - архітектурно-історичний “Чернігів стародавній”, історико-культурний “Качанівка”, Національний державний Батуринський історико-культурний заповідник, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, Тростянецький дендропарк, Менський зоопарк, музеї. Отже, Програмою розвитку туризму в Чернігівській області на 2002-2010 рр. визначена необхідність розвитку наступних напрямів туризму:

- екскурсійний, враховуючи унікальність Чернігівської області за кількістю пам’яток місцевого та національного значення;
- сільський - пізнавального і відпочинкового напряму, пов’язаний з використанням підсобних господарств населення або земель сільськогосподарських підприємств, які тимчасово не використовуються в аграрній сфері;
- відпочинковий туризм, базою для розвитку якого є капітальний житловий фонд на садибах господарств та наявні природні, рекреаційні, історико-архітектурні, культурно-побутові та інші надбання;
- екологічний (зелений туризм, науково-пізнавальний характер якого притаманний, перш за все, для сільських населених пунктів, де є природні та національні парки, а також передбачені відповідні обмеження з навантаження на території та регламентовані види розважальних робіт;
- паломницький, сімейний, водний, уікендовий та інші альтернативні види туризму, які мають природоохоронну спрямованість.

Реалізація туристичного потенціалу регіону неможлива без ефективного функціонування підприємств готельного господарства, чим і визначається актуальність теми.

Отже, метою дослідження є визначення тенденцій розвитку готельного господарства Чернігівського регіону як інфраструктури туризму на основі аналізу сучасного стану з використанням екстраполяції - методу прогнозування.

Завданням даної роботи є визначення забезпеченості готелями та прогнозування доходів від основного виду діяльності готельних підприємств Чернігівського регіону на 2008-2010 роки.

Аналіз останніх публікацій. Дослідженню проблем розвитку підприємств готельного господарства України присвячені праці Л.Г. Агафонової [1], О.Є. Агафонової [1], С.І. Байлика [2], С.І. Дорогунцова [3], Л.І. Нечаюк [4], Н.О. Телеш [4], Х.Й. Роглєва [5], В.К. Федорченка [6] та інших, які розглядають сучасні концепції управління готельним комплексом, що базуються на теоретичних і практичних основах теорії управління, нормативно-правове забезпечення, ціноутворення та конкурентоспроможність, технології готельних послуг. Сучасний підхід до якості готельних послуг, як складової туристичних послуг, запропонований у працях О.М. Азаряна [7], Н.Л. Жукової [7], І.О. Сидоренко [8].

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним з чинників, що стримують розвиток туризму Чернігівського регіону, є недостатній розвиток туристичної та відпочинкової інфраструктури, зокрема і готелів високого класу. У готельному господарстві велике значення приділяється сервісу - системі заходів, що забезпечують високий рівень комфорту та задоволення найрізноманітніших побутових, господарських, культурних потреб гостей за умови передбачуваного та професійного обслуговування. Світова тенденція розвитку готельної індустрії спрямована на розширення сфери послуг додаткового призначення. У світі налічується біля 300 додаткових послуг [9, с.146]. Аналізуючи статистичні дані структурних підрозділів сфери сервісу готелів та інших місць короткотермінового проживання Чернігівщини впродовж 2000-2006 рр. (табл. 1), слід відзначити занизьку забезпеченість як видами, так і кількістю додаткових послуг.

Таблиця 1

Кількість структурних підрозділів сфери сервісу готелів та інших місць для короткотермінового проживания
Роки 2000 2003 2004 2005 2006
Усього 37 33 25 30 33
Автостоянок 11 10 9 9 7
Закладів торгівлі 6 5 3 - -
Ресторанів - - - 1 2
Кафе, барів тощо 6 3 2 3 3
Саун (лазень, басейнів) 4 3 3 6 7
Пралень 5 7 7 7 7
Інші 5 5 1 4 7

* За даними: [10, с.29]

Однією з найважливіших характеристик якості готельного сервісу є рівень комфорту як ключовий інструмент задоволення потреб клієнтів. Вимоги до комфорту проживання в готелі постійно зростають і від здатності задовольнити їх залежить конкурентоспроможність готелю на ринку готельних послуг. Змінюється і само поняття “комфорту в готелі”, яке стає більш ємним, вбираючи все нові види комфорту, що створюються науково-технічним прогресом [11]. Критеріями для віднесення готелів до окремих категорій є якість приміщень загального користування і номерів, кількість ванних та душових кімнат, стандарти умеблювання, види, кількість і якість технічного обладнання, рівень оформлення приміщень, кількість і кваліфікація персоналу, рівень та асортимент послуг з харчування, тощо. Номерний фонд готельних підприємств Чернігівщини у 2006 р. становив 946 номерів і розподілений за видами номерів наступним чином:

- люкси становить 8%;
- напівлюкси - 3%;
- одномісні - 18%;
- двомісні - 47%;
- тримісні і з більшою кількістю місць - 24%.

Згідно з Законом України “Про туризм” від 15.05.1995 р. готельні послуги, що надають суб’єкти туристської діяльності, підлягають обов’язковій сертифікації. На сьогодні, відповідно до стандартизації, в області функціонує лише один двозірковий готельно-діловий комплекс “Слов’янський” у м. Чернігові [10, с.7], незважаючи на те, що частка готелів становить 80,8% від загальної кількості місць короткотермінового проживання. Тобто питання сертифікації готельних послуг залишається актуальним і на сьогодні, адже прагнення України до євроінтеграції, в першу чергу, для готельного господарства вимагає відповідності готельних послуг міжнародним стандартам. Застосування готельними комплексами в Україні сертифікації готельних послуг в умовах ринкових відносин дає наступні переваги:

- забезпечує довіру внутрішніх і зарубіжних споживачів та партнерів до якості готельних послуг;
- полегшує споживачам отримання об’єктивної інформації про якість готельних послуг;
- сприяє тривалішому успіху і захисту в конкурентній боротьбі;
- стимулює поліпшення якості обслуговування в готельних комплексах шляхом встановлення в них прогресивніших вимог;
- сприяє підвищенню організаційно-технічного рівня управління якістю обслуговування;
- стимулює прискорення науково-технічного прогресу [3, с.301].

Характеристика готельних підприємств за показниками кількості номерів, одноразової місткості та житлової площі номерів упродовж 2005-2007 рр. в місцях обласного значення представлено у табл. 2.

Таблиця 2

Характеристика готельного господарства Чернігівського регіону за основними показниками
Роки Кількість готелів Кількість номерів у готелях Одноразова місткість, місць Житлова площа всіх номерів, м2
2004 51 947 2156 14965
2005 51 927 2095 15986
2006 50 946 2143 16600

* За даними: [10, с.12, 24, 28]

За рекомендаціями ВТО показник забезпеченості готелями визначається кількістю готельних місць на 1000 жителів (нормативним показником вважається 10 готельних місць на 1000 жителів) [12, с.101]. Значення цього показника відповідно рокам відображає діаграма (рисунок 1).

Забезпеченість готельними місцями Чернігівського регіону
Рис. 1. Забезпеченість готельними місцями Чернігівського регіону в період 2004-2006 рр.

Ураховуючи, що чисельність населення Чернігівської області на 1 січня 2005 р. становила 1187,7 тис. осіб, у 2006 р. - 1168,4 тис. осіб, а у 2007 - 1151,9 тис. осіб, слід зазначити, що забезпеченість готельними місцями в Чернігівській області значно нижча нормативного показника, але зважаючи на незначне підвищення місткості готельних підприємств у 2006 р. (на 48 місць) та темпи зниження кількості населення, значення показника збільшується до 1,9 готельних місць на 1000 жителів.

За даними прогнозу розвитку рекреаційного комплексу Чернігівської області до 2015 р. передбачає збільшення готельних місць шляхом будівництва до 2010 р. чотирьох готелів місткістю 73 номери, а до 2015 ще п’ятьох готелів зі 100 номерами.

За результатами аналізу даних таблиці 3 виявлена тенденція подальшого збільшення кількості туристів та доходу від основного виду діяльності готельних підприємств Чернігівщини впродовж 2003-2006 років. В порівнянні з 2003 роком коефіцієнт використання місткості збільшився на 0,07 у 2006 році, що також позитивно характеризує діяльність готельного господарства Чернігівщини.

Таблиця 3

Діяльність готельного господарства Чернігівщини впродовж 2003-2006 рр.
Роки Кількість туристів обслуговано Кількість іноземних туристів Доходи від основного виду діяльності, тис. грн. Коефіцієнт використання місткості
2003 78741 14699 4510,1 0,31
2004 90351 18400 6096,4 0,36
2005 91446 17535 7001,6 0,38
2006 96485 15825 11651,7 0,38

* За даними: [10, с.31-33]

Використовуючи метод екстраполяції, який дозволяє виявлені в минулому тенденції розвитку основних показників стану готельного господарства поширити на майбутній період, зробимо екстраполяцію щодо доходу від основного виду діяльності на 2008, 2009 та 2010 роки [13].

За розрахованими даними табл. 4, рівняння залежності доходу від основного виду діяльності як функції часу матиме вигляд:

Y = 2233t + 1732,45

За рівнянням розраховано доходи від основного виду діяльності, які у 2008 р. становитимуть 15130,45 тис.грн., у 2009 р. - 17363,45 тис.грн., а у 2010 р. - 19596,45 тис.грн.

Отже, готельне господарство Чернігівського регіону є важливою складовою сфери послуг, що має перспективи для подальшого розвитку, позитивно впливає на зміни в економіці регіону та є важливою передумовою інтенсифікації міжнародних зв’язків.

Таблиця 4

Динаміка показника доходу від основного виду діяльності
Роки Доходи від основного виду діяльності, тис. грн Абсолютний приріст доходу, тис.грн. Темп росту доходу,%
2003 4510,1 - -
2004 6096,4 1586,3 135,2
2005 7001,6 905,2 114,9
2006 11651,7 4650,1 166,4

Висновки:

1. Враховуючи перспективу розвитку туризму Чернігівщини стає актуальним розвинення мережі готельних підприємств сільської місцевості, мотелів і кемпінгів.
2. Проведення стандартизації готельних підприємств дозволить покращити матеріальну базу готельних підприємств, що призведе до збільшення кількості іноземних туристів через довіру до якості обслуговування.
3. Будівництво готелів вищої категорії та розвинена мережа додаткових послуг сприятиме ефективності діяльності готельних підприємств, але стримується недостатнім рівнем інвестицій та капіталовкладень.

Список використаних джерел

1. Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: навч. посіб. / Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова. - К.: Знання України, 2002. - 358 с.
2. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация: учеб. пособ. / С.И. Байлик. - К.: ВИРА-Р, 2001. - 208 с.
3. Управління сучасним готельним комплексом: навч. посіб. / Г.Б. Мунін, А.О. Змійов, Г.О. Зінов’єв та ін.; за ред. С.І. Дорогунцова. - К.: Ліра-К, 2005. - 301 с.
4. Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент: навч. посіб. / Л.І. Нечаюк, Н.О. Телеш. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 348 с.
5. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: навч. посіб. / Х.Й. Роглєв. - К.: Кондор, 2005. - 408 с.
6. Уніфіковані технології готельних послуг: навч. посіб. / В.К. Федорченко, Л.Г. Лук’янова, Т.Т. Дорошенко, І.М. Мініч. - К.: Вища школа, 2001. - 237 с.
7. Азарян О.М. Управління якістю діяльності туристичного підприємства / О.М. Азарян, Н.Л. Жукова // Вісник ДІТБ. - 2004. - № 8. - С.39-45.
8. Сидоренко І.О. Управління якістю турпродукту (послуг) в умовах зростаючої конкуренції / І.О. Сидоренко // Вісник ДІТБ. - 2005. - № 9. - С.180-185.
9. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание: учеб. пособ. / С.И. Байлик. - К.: Дакор, 2006. - 146 с.
10. Готелі та інші місця короткотермінового проживання: cтат. збірник / За ред. К.Й. Свистун. - Чернігів: Головне управління статистики у Чернігівській області, 2007. - 52 с.
11. Черникова В.И. Современный подход к определению «комфорта в гостинице» / В.И. Черникова // Вісник ДІТБ. - 2008. - № 12. - С.232-237.
12. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу: навч. посіб. / Л.П. Дядечко. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 102 с.
13. Лугінін О.Є. Статистика: підруч. / О.Є. Лугінін. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 216 с.

В статье по основным показателям деятельности проанализировано современное состояние и определены тенденции дальнейшего развития гостиничного хозяйства Черниговского региона. Отмечены преимущества сертификации гостиничных услуг. Использован метод экстраполяции для прогнозирования доходов от основного вида деятельности предприятий гостиничного хозяйства региона.

Ключевые слова: гостиничное хозяйство, гостиничные услуги, гостиничный сервис, комфорт, сертификация гостиничных услуг, экстраполяция.

On basic indexes of activity the modern condition of Chernigiv region is analyzed and tendencies of further development of hotel economy are determined. The advantages of certification of hotel services are marred. The method of estrapolycii is used for prognostication of profits from the basic type of activity of enterprises of hotel economy of region.

Keywords: hotel industry, hotel services, comfort, hotel services certification, extrapolation.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.