Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Євген Заволока
Збірник тез наукових доповідей студентів
Бердянського державного педагогічного університету
на Днях науки 17 травня 2018 р. - Том 3. Природничі науки.
Бердянськ: БДПУ, 2018. - 400 с. - C.367-368.

Екологічне виховання та формування здорового способу життя засобами туризму

Актуальність проблеми полягає у дослідженні проблеми впливу туристичної діяльності на екологічний стан території, зокрема Північного Приазов'я.

Ступінь досліджуваності - незначний через відсутність доступної інформації, матеріалів.

Методи та мета дослідження - аналіз наявної інформації та власні спостереження.

Важливою проблемою є аналіз стану здоров'я школярів. Нами досліджені сучасні теоретичні основи формування здорового способу життя та екологічного виховання засобами туризму. Окреслені перспективи розвитку туризму в освітніх закладах нашої країни.

Перспективний шлях України - побудова суспільства зі сталим розвитком, тому надзвичайно важливо, щоб сучасні форми освіти і виховання як духовного формування особистості відповідали вимогам формування культури здоров’я, одного з провідних критеріїв сталого розвитку суспільства. Любов до природи і дбайливе відношення стають для туристів реальним лише при їх активній особистій участі в її збереженні. Відношення до невиснажливого природовикористання виховується добрими справами туриста на маршруті, у лісі - усюди, де його допомога найбільш потрібна і ефективна. Оцінюючи професійні якості туриста, можна стверджувати, що любов до природи, активна участь в охороні і збільшення її багатств є показником його культури. І не тільки культури, але і патріотизму.

У здоров’ї населення України за останні роки відбулась ціла низка негативних тенденцій багато з яких значною мірою пов'язані з незадовільною екологічною ситуацією. Одним із завдань екологічного виховання населення можна вважати перетворення природоохоронної переконаності в неухильну звичку, традицію, у стереотип безпечного для навколишньої природи поводження населення, а також перетворити суспільні моральні вимоги у галузі охорони навколишнього середовища в особистості моральні принципи кожної людини. Завданням екологічної підготовки населення є як «особиста» споживча філософія спілкування з природою, виховання елементарної культури відносин до тварин, рослин, дерев, землі, води, так і подолання «суспільного» відношення до забруднення і псування навколишнього середовища, до всього, що індивід спостерігає, прикладів неправильного природокористування у будь-яких галузях господарства [1].

Екологічне виховання та формування здорового способу життя засобами туризму

Існуючий закон «Про охорону навколишнього середовища» (1995 р.) не виконується в повному обсязі і часто не має механізмів відшкодування збитків за втрату кожної людина від негативного впливу екологічних чинників. З огляду на це необхідним є розширення можливостей населення для більш активного способу життя. Освітній процес в ЗОШ передбачає не тільки навчання і виховання, а й оздоровлення підростаючого покоління, хоча, повинні відмітити, що екологічному вихованню приділяється недостатньо часу. Це обумовлено невеликою кількістю годин у навчальних програмах. Нині ведуться розмови про введення в шкільну програму таких нових предметів, як логіка, етика. Предмети потрібні, але нововведення потребують розв'язання низки проблем. Перш за все наших дітей потрібно захистити від розумового і нервового перевантаження. У школі вивчається понад 20 предметів, навантаження на учнів 6-11 класів щоденно по 6-8 уроків, на виконання домашніх завдань потрібно 2-3 і більше годин. Робочий день добросовісного учня триває 10 годин. Перерва між сніданком та обідом 7-8 годин. Окрім загальноосвітньої, багато учнів відвідують музичні, художні, комп'ютерні курси, спортивні школи, де вивчають і освоюють майбутню професію.

Основні висновки:

1. В Україні, зокрема у Північному Приазов'ї існують умови для повноцінного використання туризму з метою покращення екологічного стану території;
2. У цей процес значний внесок повинно зробити шкільне навчання та виховання;
3. Без розробки теорії розвитку шкільного туризму не можна ні здійснити підготовку кадрів, ні домогтися єдності підходу до туристської справи вчителів.
4. Все це вимагає подальшого дослідження, передбачається провести у цьому напрямку вивчення інших проблем екологічного виховання та формування здорового способу життя засобами туризму.

Література

1. Булатова М.М., Платонов В.Н. Спортсмен в различных климато-географических условиях. - К.: Олимпийская литература, 1996. - 176 с.
2. Гусаренко М.Ю., Лубанова В.И. До питань про збереження фізичного і психічного здоров'я // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції / під ред. роф. Максименко Г.Н. - Луганськ, 2004. - С.205-207.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.