Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Жук Ю.І., Назарук М.М.
Матеріали Х Всеукраїнських наукових
Таліївських читань. - Харків, 2014. - С.66-71.

Проблеми та перспективи розвитку туризму в малих історичних містах Львівської області

Розглянуто малі історичні міста Львівської області, як об'єкти розвитку туризму. Виділено критерії сприятливості поселень для розвитку туризму. Проаналізовано проблеми та перспективи розвитку туризму в містах.

Ключові слова: мале історичне місто, туризм.

Малі міста в структурі міського розселення є найчисельнішою групою серед усіх міст і відіграють важливу роль в територіальній організації суспільства. Вони мають особливе значення для подальшого розвитку туризму. Особливо в цій категорії виділяються історичні міста. Кожне мале історичне місто, особливо, Західного регіону - це окрема сторінка літопису України.

Львівська область - давно заселена місцевість що знаходилася на перетині важливих торгівельних шляхів. Завдяки цьому сформувалася давня система населених пунктів, які виникали спочатку як фортеці і були стратегічними пунктами в оборонній системі довкола місць проживання, а згодом, у них почали концентруватися ремесла і торгівля. Значний вплив на формування малих міст Львівщини мали і природні чинники - рельєф, клімат, лісові, земельні, мінеральні ресурси. У поєднанні з особливостями історичного розвитку вони відіграли вирішальну роль у формуванні системи розселення. Вплив рельєфу, зокрема його рівнинність, близькість ґрунтових вод, позначився на розташуванні поселень на підвищених, вододільних ділянках, розмірах населених пунктів, особливостях заселення. Малі міста Львівщини мають своє неповторне обличчя, багату архітектурну, історичну, культурну спадщину і протягом значного історичного періоду були комфортними для проживання людей. Багатство історичної спадщини Львівської області представлено містами Белз (1030 р.), Бібрка (1211 p.), Броди (1084 p.), Буськ (1097 p.), Жовква (1368 p.), Золочів (1424 p.), Кам'янка-Бузька (1411 p.), Комарно (1471), Мостиська (1244 p.), Перемишляни (1437 p.), Рава-Руська (1455 p.), Самбір (1241 p.), Угнів (1360 p.), Яворів (1376 р.) та ін.

В умовах розбудови української держави історико-культурний туризм, зокрема його розвиток в малих історичних містах, стає дієвим засобом раціонального використання вільного часу, проведення змістовного духовно збагаченого дозвілля, вивчення історії рідного краю, залучення молоді до пізнання історико-культурної спадщини.

Туризм в сучасному світі - одна з найбільш масових, дохідних і динамічних галузей світового господарства. Для розвитку малих міст з цінною історико-культурною спадщиною він може і повинен стати одним з пріоритетних напрямів.

Критеріями сприятливості поселень для розвитку туризму є наявність в них об'єктів, що відповідають наступним вимогам:

- унікальність, незвичність, відсутність аналогів в інших регіонах;
- широка популярність;
- пізнавальна цінність, зв'язок з важливими історичними подіями, видатними особистостями світової історії;
- висока художня цінність самого об'єкта і його оточення;
- збереження і підготовленість до показу;
- зручність і доступність розташування.

Цим критеріям відповідає місто Жовква. Його заснування як міста припадає саме на той час, коли населення вело постійну боротьбу з ворожими нападами. В той час місто було важливим осередком торгівлі, промислів, культури. В ньому збереглося найбільше оборонних споруд з часів пізнього середньовіччя. Це, перш за все, місто-фортеця (до 1613 р. с. Винники, до 1951 р. м. Жовква, пізніше - м. Нестерів). Місто-фортеця мало високі оборонні мури, чотири Брами - Львівську, Єврейську (Жидівську), Глинську (Краківську), Звіринецьку.

Жовква

Крім міста-фортеці у місті є замок 1594 p., домініканський монастир - з келіями 1653 р. і стінами 1655 p.; костел Св. Лаврентія 1604-1618 pp. з дзвіницею. На сьогодні, Жовква має свою «Пізанську вежу», яку з цікавістю оглядають туристи. Заслуговує на увагу і Троїцька церква Василіянського монастиря 1612 р. з дзвіницею, синагога 1692 p., яка належить до найбільших в Європі. Тому, недарма, Жовкву, було обрано пілотним містом для проекту реабілітації культурної спадщини історичних міст.

Туристичний інформаційний центр спільно з Асоціацією розвитку малих міст і сіл України проводить семінари з розвитку стратегії малих міст України. Він ділиться досвідом Жовкви в галузі розвитку туристичного маркетингу та інфраструктури міста.

Щодо інших малих історичних міст Львівської області, варто зауважити, що туризм в них, загалом, недостатньо розвинений. Лише деякі міста мають затверджені плани щодо збереження та реставрації історичної, архітектурної та культурної спадщини. Проте, на нашу думку при вмілому та продуманому управлінні, малі історичні міста можна було б перетворити на успішні центри туризму, що дало б змогу містам залучити кошти для свого подальшого розвитку. Кожне з вище перерахованих міст має своє неповторне архітектурне обличчя, відоме визначними постатями, які жили в ньому, має свій автентичний побут тощо. Але, існують суттєві перешкоди для трансформації міст в центри розвитку туризму.

Аналіз стану та перспектив розвитку туризму та рекреації в малих містах дозволив виявити такі проблеми, які перешкоджають розвитку ефективної туристично-рекреаційної сфери:

1. Незадовільний стан загальної інфраструктури малих міст (дороги, водопостачання та водовідведення, теплопостачання, засміченість побутовими відходами) та недостатній рівень розвитку комунікаційної інфраструктури (рівень телефонізації та зв'язку, інформатизації та доступу до мережі Інтернет, транспортного сполучення).
2. Відсутність кваліфікованих кадрів і низька якість підготовки наявних спеціалістів.
3. Недостатнє інформаційне забезпечення та сприяння промоції туризму.
4. Низький рівень ділової активності населення в туристично-рекреаційній сфері малих міст внаслідок надмірного податкового навантаження, великого розміру обов'язкового фінансового забезпечення цивільної відповідальності діяльності туроператорів і туристичних агентів.
5. Проблеми збереження та утримання в належному стані культурно-історичних об'єктів, які становлять туристичну цінність, внаслідок недостатнього державного фінансування.
6. Нескоординованість нормативно-методичних документів планування розвитку туристично-рекреаційної сфери в малих містах із обласними та загальнодержавними програмами і стратегіями розвитку через відсутність кваліфікованих спеціалістів у сфері туризму в апараті районних та міських рад малих міст.
7. Відсутність кластерних утворень в туристичній та рекреаційній сфері, які б дозволили акумулювати фінансові, людські та матеріально-технічні ресурси для надання комплексних туристичних послуг.

Перетворення малих історичних міст в сучасні туристичні центри є складним комплексним завданням, яке можна розв'язати тільки спільними зусиллями всіх зацікавлених сторін - і територіальної громади, і держави. Тільки при такій співпраці можливі швидкі позитивні зрушення. Ключовими завданнями місцевої політики, яка стимулюватиме розвиток туризму такої є:

- створення готельної, транспортної та сервісної інфраструктури малих міст;
- формування характерних туристичних продуктів;
- розвиток місцевих інститутів підтримки туризму;
- пошук та залучення зовнішніх та внутрішніх ресурсів;
- захист та лобіювання загальних інтересів малих історичних міст.

Сподіваємось, що після проведення ефективних заходів для розвитку та популяризації туризму на місцях, найцікавіші маршрути пройдуть саме через малі містечка зі славетним історичним минулим.

Література

1. Біла С.О. Міста районного значення України: проблеми соціально-економічного розвитку: аналітична доповідь / С.О. Біла. - К.: НІСД, 2009. - 45 с.
2. Дністрянська Н.І. Географія поселень Львівської області: навчальний посібник / Н.І. Дністрянська, М.С. Дністрянський. - Львів: ВНТЛ, 2001. - 56 с.
3. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст: Закон України від 4 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради. - 2004. - №24. - С.332.
4. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 25 липня 2000 р. // Відомості Верховної Ради. 2000. - №39. - С.333.
5. Програма розроблення містобудівної документації у Львівській області на 2011-2015 роки. - Львів, 2011. - 22 с.
6. Шаблій О.І. Географія: Львівська область: навчально-методичний посібник / О.І. Шаблій, Б.П. Муха [та ін.] - Львів: Пролог, 1998. - 96 с.
7. Шершньова О. Історико-культурний туризм в малих містах України як чинник формування національної гідності української молоді / О. Шершньова // Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації: матер. третьої Всеукр. наук. конф. (м. Рівне, 18 травня 2006 p.). - Рівне: РДГУ, 2006. - С.102-104.

Рассмотрены малые исторические города Львовской области, как объекты развития туризма. Выделены критерии благоприятности поселений для развития туризма. Проанализированы проблемы и перспективы развития туризма в городах.

Ключевые слова: малый исторический город, туризм.

Considered the small historic cities of Lviv region, as objects of tourism development. Allocated the criteria of favorable settlements for tourism development. Analized the problems and prospects of tourism in cities.

Keywords: small historical city, tourism.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.