Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Зігунов В.М.
Вісник Луганського національного університету
ім. Т. Шевченка. - 2012. - №4(239). - Ч.ІІ. - С.142-147.

Практична туристсько-спортивна підготовка майбутніх менеджерів з туризму у ВНЗ

Практична туристсько-спортивна підготовка Постановка проблеми. Туристсько-спортивна діяльність реалізує себе через організацію та реалізацію спортивних, пригодницьких, рекреаційно-спортивних, спеціальних пізнавально-спортивних заходів.

Розвиваючись на основі взаємодії туризму, спорту і фізичної культури, туристко-спортивна діяльність вимагає від менеджерів з туризму професійної практичної підготовки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Динамічний розвиток активного дозвілля в Україні потребує виділення у сучасній професійній туристській освіті в окремий напрям освітянської діяльності туристсько-спортивну освіту.

За твердженням російського вченого А.В. Квартальнова розвиток сучасного туристсько-спортивного руху потребує професійної підготовки кадрів туризму, здатних формувати та реалізовувати різні види туристсько-спортивних послуг на високому соціально-культурному рівні та зі значним економічним ефектом [2, с. 4].

Вітчизняний науковець А.П. Конох пропонує будувати туристисько-спортивну підготовку фахівців з активного туризму на основі професійної підготовки фахівців фізичної культури до організації спортивно-оздоровчої роботи [4, с. 5].

Дослідник М.Ю. Коллегаєв вважає необхідним побудову професійної туристко-спортивної підготовки фахівців активного туризму на основі індивідуального похідного досвіду [3, с. 34-36].

Мета дослідження. Дослідити зміст практичної туристсько-спортивної підготовки майбутніх менеджерів з туризму в Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка.

Виклад основного матеріалу. В Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка практична туристсько-спортивна підготовка майбутніх менеджерів з туризму представляє собою багаторічний навчально-тренувальний процес, який зумовлений наступними організаційними факторами:

1. Термінами початку та завершення навчально-педагогічного процесу у ВНЗ.
2. Наявністю навчальних дисциплін з туристсько-спортивної діяльності у навчальному плані ВНЗ.
3. Традиційно прийнятими напрямами розвитку спортивного туризму в регіоні.
4. Наявністю спортивних рекреаційно-туристських ресурсів у Сумському регіоні.
5. Наявністю професорсько-викладацького та тренерського складу.
6. Станом наукової, навчально-методичної та матеріально-технічної бази.

Важливою основою практичної туристсько-спортивної підготовки майбутніх менеджерів з туризму є наявність у регіоні, де знаходиться навчальний заклад спортивних рекреаційно-туристських ресурсів та розвиток видів спортивного туризму. На Сумщині традиційними напрямами розвитку спортивного туризму є маршрутній, змагальний та комбіновані види спортивного туризму, які основуються на базових видах: пішохідний, лижний, водний, велосипедний, гірський.

На цій основі окреслені завдання практичної туристсько-спортивної підготовки майбутніх менеджерів з туризму у навчальному закладі:

1. У маршрутному туризмі _ створення умов для адаптації організму студента - майбутнього менеджера з туризму до фізичних та психологічних навантажень у категорійних походах.
2. У змагальному туризмі - створення умов для адаптації організму студента - майбутнього менеджера з туризму до високих фізичних, психологічних навантажень та високої тактико-технічної підготовки під час участі в змаганнях з базових видів спортивного туризму.
3. У комбінованому туризмі - створення універсальних умов (поєднання практичних частин змагального та маршрутного туризму) для студентів - майбутніх менеджерів з туризму по оволодінню високою інтегральною підготовкою.

Виходячи із завдань практичної туристсько-спортивної підготовки, розроблено та впроваджено у навчальний процес професійної підготовки майбутніх менеджерів з туризму багаторічну технологію туристсько-спортивної підготовки, яка складається з початкового етапу (1-2 курс), базового (3-4 курс), спеціального (5 курс) [1, с. 67].

Практична туристсько-спортивна підготовка майбутніх менеджерів з туризму побудована на основі багаторічного практичного навчально-тренувального процесу. Основою практичної туристсько-спортивної підготовки є наступні навчальні дисципліни: на початковому і базовому етапах - «Підвищення туристсько-спортивної майстерності», «Туристський практикум»; на спеціалізованому етапі - «Туристсько-спортивна підготовка».

У багаторічній туристсько-спортивній підготовці майбутнього менеджера з туризму в Інституті фізичної культури СумДПУ ім. А. С. Макаренка основним навчально-тренувальним циклом прийнято важати однорічний цикл, тобто підготовка до головного в сезоні туристсько-спортивного заходу: категорійного походу чи ключових змагань з базових видів спортивного туризму.

На першому етапі навчання студенти оволодівають базовими знаннями з туристсько-спортивної діяльності. У майбутніх менеджерів з туризму формуються практичні навички під час участі їх в туристських походах вихідного дня, походах першої категорії складності та під час участі й організації змагань з різних видів спортивного туризму. Під час підготовки та проведення туристсько-спортивних заходів у студентів формуються практичні навички і вміння організовувати обслуговування самих себе та інших.

Протягом всіх етапів підготовки, вивчення матеріалу проводиться у формі лекцій, практичних та навчально-тренувальних занять. На лекціях першого етапу навчання вивчаються теоретичні аспекти: фінансування, підготовка та проведення різноманітних туристсько-спортивних заходів. На практичних заняттях студенти вчаться складати плани підготовки туристсько-спортивних заходів, розробляють маршрути походів вихідного дня та багатоденних категорійних походів з різних видів спортивного туризму. Відсутність туристсько-спортивного досвіду в студентів викликає деякі труднощі у підготовці та проведені даних заходів. Навчально-тренувальні заняття відбуваються як на навчальних полігонах у природному середовищі, так і в спеціалізованих спортивних залах, під час яких формується початкова туристсько-спортивна майстерність майбутніх фахівців з туризму. Під час навчально-тренувальних занять, походів, участі в різноманітних туристсько-спортивних змаганнях студенти підвищують свою теоретичну, фізичну, спеціальну та інтегральну підготовки. Протягом реалізації туристсько-спортивних заходів під керівництвом викладача-тренера та самостійно студенти оволодівають навичками та вміннями роботи з туристським спорядженням та основами організації безпеки.

В кінці першого етапу навчання студентів відбувається закріплення знань, вмінь та навичок з організації туристсько-спортивної діяльності. На цьому рівні проходить закріплення знань про основні форми організації туристсько-спортивної діяльності, їх матеріально-технічне та фінансове забезпечення та вдосконалення практичних вмінь, навичок з організації рекреаційно-туристсько-спортивних заходів. Формуються міжособистісні відносини серед студентів та виховується відповідальність за себе і за інших учасників туристсько-спортивного заходу. На даному етапі основними формами навчання є категорійні походи та змагання з видів спортивного туризму і орієнтування. Особливий вплив на вирішення навчальних та виховних завдань має аналіз проведення туристсько-спортивних заходів. Аналіз туристсько-спортивних заходів проходить у формі фото - і відеофільмів-звітів та їх обговорення.

Після першого етапу навчання студенти - майбутні менеджери з туризму оволодівають необхідним об’ємом теоретичних знань з організації туристсько-спортивних заходів, а також формуються практичні вміння і навички в якості учасників туристських спортивних заходів (походи вихідного дня, категорійні походи та змагання з видів спортивного туризму та орієнтування, скелелазіння, пригодницького туризму). Данні чинники свідчать про виконання завдань першого етапу.

На другому етапі навчання майбутніх менеджерів з туризму відбувається спеціалізація за туристсько-спортивним напрямом. Студенти вивчають специфіку спортивного туризму, спортивного орієнтування, скелелазіння, альпінізму як видів спорту. Більш детальніше вивчаються базові види спортивного туризму (пішохідний, лижний, водний, велосипедний, гірський та комбінований). У рамках даного етапу навчання для студентів організуються теоретичні, практичні та навчально-тренувальні заняття, на яких вивчаються і закріплюються теоретичні та практичні аспекти організації туристсько-спортивної діяльності. Навчально-туристські заняття та туристсько-спортивні заходи направлені на виховання у студентів необхідних організаторських здібностей: цілеспрямованості, витримки, волі, толерантності, сміливості, стійкості тощо.

Після другого етапу навчання студенти оволодівають необхідними знаннями, вміннями та навичками в організації туристсько-спортивних заходів зі спортивного туризму, орієнтування, альпінізму, скелелазіння, гірськолижного спорту та пригодницького туризму. Відбувається стажування в якості організаторів та суддів змагань з різних видів спортивного туризму, орієнтування, пригодницького туризму та керівників походів вихідного дня і категорійних походів. Формування організаторських здібностей відбувається на основі практичної участі в підготовці, організації, обслуговувані та керівництві туристсько-спортивними заходами.

На третьому та четвертому етапах навчання майбутні менеджери з туризму активно беруть участь в організації туристсько-спортивних заходів з базових видів спортивного туризму, орієнтування, стендового скелелазіння та пригодницького туризму. Головна роль на цих етапах відводиться вихованню на практиці організаторських здібностей та відповідальності за проведення туристсько-спортивних заходів. Формування даних здібностей відбувається на основі особистої практичної підготовки (керівництво категорійними походами, участь в якості спортсменів, суддів, обслуговуючого персоналу в змаганнях з базових видів спортивного туризму, спортивного орієнтування, скелелазіння, пригодницького туризму).

На п’ятому етапі практичної туристсько-спортивної підготовки майбутніх менеджерів з туризму головна роль відводиться їх особитісно-орієнтованій практичній підготовці по закріпленню організаторських здібностей у розробці та реалізації туристсько-спортивних заходів (категорійних походів, змагань з базових видів спортивного туризму).

Висновки. Багаторічна практична туристсько-спортивна підготовка фахівців з туризму у ВНЗ побудована на основі терміну навчання студентів, наявністю навчальних дисциплін з туристсько-спортивної діяльності, напрямками розвитку спортивного туризму в області, наявністю спортивних рекреаційно-туристських ресурсів в регіоні, наявністю професорсько-викладацького і тренерського складу, станом наукової, навчально-методичної та матеріально-технічної бази навчального закладу.

Література

1. Зігунов В.М. Рекреаційно-туристська підготовка майбутніх менеджерів з туризму // В.М. Зігунов. Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. - 2010. - № 16. - С.64-71.
2. Квартальнов А.В. Дидактические основы профессиональной подготовки менеджеров туристско-спортивного опырейтинга: дис. на соиск. уч. степени канд. … пед. наук: 13.00.08. / А.В. Картальнов - М., 1999. С.4
3. Коллегаєв М.Ю. Стуктура досвіду професійній діяльності в активних видах туризму// М.Ю. Коллегаєв. Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. - 2010. - № 16. - С.32-37.
4. Конох А.П. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. степеня д-ра пед. наук: 13.00.04. «Теорія та методика професійної освіти» / А. П. Конох - К., 2007. С 5 .

Зігунов В.М. Практична туристсько-спортивна підготовка майбутніх менеджерів з туризму у ВНЗ

В статті розглядаються організаційно-педагогічні умови практичної туристсько-спортивної підготовки майбутніх менеджерів з туризму у ВНЗ.

Ключові слова: туристська освіта, практична туристсько-спортивна підготовка, менеджер з туризму.

Зигунов В.Н. Практическая туристско-спортивная подготовка будущих менеджеров туризма в высшем учебном заведении

В статье раскрываются организационно-педагогические условия практической туристско-спортивной подготовки будущих менеджеров туризма в высшем учебном заведении.

Ключевые слова: туристическое образование, практическая туристско-спортивная подготовка, менеджер туризма.

Zigunov V. Practical tourist-sporting preparation of future managers of tourism is in higher educational establishment

In the article the organizationally-pedagogical terms of practical tourist-sporting preparation of future managers open up to tourism in higher educational establishment.

Keywords: tourist education, practical tourist-sporting preparation, manager on tourism.
© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.