Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Мешко Н.П., Редько В.Є., Крупський О.П. та ін. Регіональний туризм: стратегія, ресурси, перспективи розвитку

Монографія. - Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2016. - 321 с.

Регіональний туризм: стратегія, ресурси, перспективи розвитку Авторський колектив: Мешко Н.П., Редько В.Є., Крупський О.П., Джусов О.А., Приварникова І.Ю., Смирнова Т.А., Сливенко В.А., Фалько Є.А., Панасюк К.А., Антонець В.Г., Шевяков О.В., Буланкіна О.Є., Славська Я.А., Казакова Т.А., Лакомова О.Й., Карплюк К.В., Філь Т.С.

У монографії відображено дослідження розвитку регіонального туризму, розглянуто стратегії управління регіональним туризмом, аспекти управління туристичною діяльністю. Монографія містить огляд пріоритетних напрямів розвитку регіонального туризму в Дніпропетровській області.

Монографію адресовано ученим, викладачам, студентам, аспірантам, усім, хто цікавиться питаннями розвитку регіонального туризму.

Автори статей відповідають за достовірність і вірогідність викладеного матеріалу, за належність представленого матеріалу авторові, за правильне цитування джерел та посилання на них.

Зміст

Розділ 1. Стратегічне управління туризмом в контексті концепції сталого розвитку

Мешко Н.П. Стратегія управління регіональним туризмом в умовах міжнародної конкуренції
Туристичний регіон як суб'єкт глобалізаційних процесів
Імперативи конкурентної переваги у стратегії розвитку туристичного регіону
Сучасні тенденції розвитку туристичних регіонів України
Маркетингові засади управління туристичним бізнесом

Фалько Є.А. Моделі управління розвитком туризму: досвід Великобританії та Польщі
Державне регулюваня туризму в Польщі
Розвиток туризму у Великобританії

Джусов О.А., Буланкіна О.Є. Інноваційно-інформаційна компонента в управлінні туристичною діяльністю
Характерні особливості інновацій у туристичній сфері
Класифікація інновацій у туристичній галузі

Шевяков О.В., Крупський О.П., Славська Я.А. Психологічний супровід розвитку туристичної індустрії в мережі Інтернет
Психологічне забезпечення розвитку соціотехнічних систем
Проблема розвитку соціотехнічних систем діяльності
Концепція психологічного супроводу розвитку туристичної діяльності
Модель розвитку соціотехнічної ситеми туристичної діяльності
Загальна модель процесу розвитку туризму
Психологічний супровід туризму в мережі Інтернет

Приварникова І.Ю. Туристична інфраструктура для створення умов ековідпочинку та розвитку зеленого туризму в промислово орієнтованих регіонах
Розвиток зеленого туризму
Пріоритети та цілі розвитку зеленої туристичної інфраструктури

Розділ 2. Пріоритети розвитку регіонального туризму в Дніпропетровській області

Редько В.Є. Стан та перспективи розвитку туризму в регіоні
Дослідження туристичної діяльності у Дніпропетровській області
Надання готельних послуг
Інвестиції у готельне господарство
Поширення зеленого туризму

Карплюк К.В. Розвиток промислового туризму: передумови та перспективи в окремих регіонах України
Розвиток промислового туризму
Проблеми та перспективи промислового туризму

Лакомова О.Й., Казакова Т.А. Особливості організації техногенного туризму: досвід Кривого Рогу
Нарис історії становлення техногенного туризму
Класифікація видів техногенного туризму
Історичні ландшафти промислових територій Кривбасу в системі нових видів техногенного туризму
Районування території Придніпров'я для цілей техногенного туризму
Екологічний туризм у промислових регіонах
Науковий туризм в галузі індустріального туризму
Потенціал гірничопромислових ландшафтів Кривбасу для цілей спортивного (екстремального) туризму
Методичні особливості організації шахтного туризму
Науково-методичне обґрунтування екскурсій згідно з програмами турів техногенного туризму (на прикладі Кривбасу)

Редько В. Є., Філь Т. С Реалії розвитку паркового туризму в Дніпропетровській області
Паркові зони Дніпропетровської області
Міські парки Дніпропетровщини
Особливості спеціалізованих тематичних парків
Перспективи розвитку паркового туризму в Дніпропетровській області

Панасюк К. А., Антонець В. Г. Важливість формування туристичного бренду в історичних промислових регіонах
Визначення брендингу територій
Стратегічні напрями формування брендингу промислового регіону
Розвиток промислового туризму в Україні

Смирнова Т.А. Петриківка як бренд регіонального туризму
Історія Петриківського розпису
Сучасний петриківський розпис та перспективи розвитку
Петриківський розпис включено до списку ЮНЕСКО
Перспективи розвитку петриківського розпису

Сливенко В.А. Створення регіональних та місцевих систем безпеки в туризмі
Заходи безпеки в туристичній сфері на державному та регіональному рівнях (на прикладі Дніпропетровської області)
Світовий досвід з безпеки туризму
Структура та суб'єкти системи безпеки туризму
Шляхи вирішення проблем безпеки на регіональному та місцевому рівнях

Відомості про авторів

Завантажити книгу "Мешко Н.П. та ін. Регіональний туризм: стратегія, ресурси, перспективи розвитку": [ завантажити з Turbobit ]
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.