Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Туры по Украине и Европе здесь: http://ulet-travel.com.

Туризм в Украине

АВТОР НАЗВАНИЕ СКАЧАТЬ /
ПРОСМОТРЕТЬ
КНИГИ
Алєшугіна Н.О.,  Смаль І.В. та ін. Рекреаційно-туристичні ресурси України з основами туристичного ресурсознавства: Навчальний посібник
Гонтаржевська Л.І. Ринок туристичних послуг в Україні: Навчальний посібник
Зеленский Н.М. Родники здоровья - Березовские минеральные воды
Кравців B.C., Гринів Л.С., Копач М.В., Кузик С.П. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери
Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: Навчальний посібник
Коваль П.Ф., Алєшугіна Н.О., Андрєєва Г.П. та ін. В’їзний туризм
Кравченко Н.О. Рекреаційне господарство Полісся: сучасний стан та перспективи розвитку
Мельниченко О.А., Шведун В.О. Особливості розвитку індустрії туризму в Україні: Монографія
Поколодна М.М., Полчанінова І.Л. Рекреаційні комплекси світу (в тому числі турресурси України): Конспект лекцій
Роглєв Х., Бошицький Ю., Голубаха І., Мунін Г. Легендарні села України
Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство
Сокол Т.Г. Організація туристичної діяльності в Україні
Явкін В., Руденко В., Андрейчук В., Король О. та ін. Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі України та Польщі): Монографія

СТАТЬИ

  13 мистических и загадочных мест Киева
Абрамова Л.С., Михайлова Е.И. Проблемы конкурентоспособности гостиничного хозяйства Украины
Алексєєва Н.Ф, Дринь О.Я. Дослідження туристичних потоків в Україні
Алексєєва Н.Ф., Сакун Л.М. Регіональні аспекти стратегії розвитку туристичної індустрії
Алексєєва Н.Ф., Килинич М.Ю. Сучасний стан і тенденції розвитку туристичної сфери в Україні
Алєшугіна Н.О. До питання актуальності розвитку елітного туризму в Україні
Алєшугіна Н.О., Коваль П.Ф. Можливості розвитку гастрономічного туризму в Чернігівській області
Алєшугіна Н.О. Проблеми формування туристичного іміджу України
Алєшугіна Н.О. Тенденції розвитку туристичної індустрії економічних районів України
Андрієць О.С., Бондар Л.М. Патріотизм як важливий фактор розвитку геологічного туризму на Житомирщині
Андрієць О.С., Бондар Л.М. Релігійний чинник як дієвий засіб розвитку туризму на Житомирщині
Андрієць О.С. Цільове використання пам’яток історико-культурної спадщини Житомирщини як передумова розвитку туризму в регіоні
Андрущенко Д.С. Діловий туризм в Україні: основні проблеми розвитку та шляхи вирішення
Антонець М.О. Сучасний стан мережі екскурсійних маршрутів м. Полтава
Атамась К.Я. Проблеми та перспективи розвитку маркетингу послуг туристичної галузі в Україні
Афанасьєв О.Є. Індустрія ігорного бізнесу як чинник туристської атракції для території України: світовий досвід і перспективи
Афанасьєв О.Є. Світовий досвід розвитку промислового туризму та його перспективи на Дніпропетровщині
Афанасьєв О.Є., Бурлака Є.В., Маркіна Ю.М. Скансени України як важливий туристичний ресурс
Афанасьєв О.Є., Вовк С.О. Україна як об’єкт спортивного туроперейтингу в контексті підготовки до ЄВРО-2012
Артеменко В.Б., Списак В.Т. Оцінка можливостей участі України у міжнародному туризмі
Бабінова К. Розвиток сфери послуг у національному дендрологічному парку "Софіївка"
Базюк Д. Еногастрономічний туризм в Україні: тенденції та перспективи розвитку
Балабанова О.І. Передумови підвищення конкурентноздатності санаторно-курортної галузі України
Барна М.Ю., Тучковська І.І. Основні тенденції управління туристичною діяльністю в Україні
  Батурин – столица украинской Гетманщины
Бедрій Д.І., Адам Г.Ф. Проблеми реалізації туристичних проектів на півдні Одещини
Безпарточний М.Г. Розвиток сфери розваг Полтавщини
Бейдик О., Нємець Л. Харківська область у книзі рекордів України
Бекирова С.Э. Механизм регулирования развития рекреационного комплекса Украины
Бесклубенко Я. 27 вересня - Всесвітній день туризму
  Березовские минеральные воды
Біланюк О.П. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в українсько-польських відносинах
Білецька І.М. Сучасний стан та перспективи розвитку замкового туризму в Україні
Біловодська О.А., Коцур Я.М. Аналіз інноваційної діяльності туристичної галузі України
Білоус С. Організаційно-економічне забезпечення розвитку туризму в переддень Євро-2012
Блакберн А.А., Бовсуновская А.Я. К вопросу об организации биосферного заповедника «Донецкий кряж»: обоснование, условия создания, социально-экономическая эффективность
Блакберн А.А. О концепции стратегии устойчивого развития туризма и курортов в Украине
Блохтур А. Український туризм: хто, куди й за скільки?
Богатюк І.Г. Рекреаційні зони в Україні: стан та перспективи розвитку
Божко Л.Д. Культурний туризм як важливий чинник соціально-культурного розвитку регіонів України
Божко Л.Д. Проблеми розвитку сталого туризму в Україні в умовах глобалізації
Бойко М., Шандор Ф., Кіш Г. Стратегічний аналіз розвитку геотуризму в Україні
Бойко М.В. Туристичний потенціал Умані: стратегічне значення для України
Бойчук А.А. Розвиток туристичної діяльності в аграрній сфері України
Бондаренко В. Шляхи і стежини українського туризму
Бондарук О.В., Левицька І.В. Проблеми розвитку туристичної індустрії в Україні
Бордун О.Ю., Шуманська Ю.П. Сучасний стан і перспективи розвитку в Україні європейського паломницького шляху Святого Якова
Бортников Є.Г. Пріоритетні напрями розвитку туристичної галузі в Україні
Бровкова К.В. Проблеми формування туристичного кластеру Одеського регіону
Бромот І. Розвиток туристичного бізнесу в Україні
Булатова О.В., Дубенюк Я.А. Закономірності та прогноз розвитку туристичної галузі України
Бунтова Н.В. Потенціал України на міжнародному ринку туристичних послуг
Василевська Я.В. Природно-антропогенні туристсько-рекреаційні ресурси Херсонської області
Василевська Я. Природно-заповідний фонд Херсонської області як об’єкт рекреаційного природокористування
Василевська Я.В. Природоохоронні території як форма організації території та їх значення для рекреаційно-туристичної діяльності (на прикладі Херсонської області)
Василевська Я.В. Туризм як один із факторів розвитку Херсонської області
Василевська Я.В. Туристсько-рекреаційні ресурси Херсонської області: суспільно-географічні особливості
Васильева Е.В. Целесообразность создания в городе Дзержинске филиала туристического центра регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык»
Васильців Т., Мігущенко Ю. Щодо забезпечення ефективного використання туристичного потенціалу регіонів України після проведення Євро-2012
Ведмідь Н.І. Сучасний стан санаторно-курортної галузі України
Велева С.А., Велев А.И. Идентификация основополагающего фактора влияния на туристический рынок Украины
Величко В.В. Дослідження факторів розвитку туристської індустрії України
Верланов Ю.Ю. Фінансово-економічний механізм та інструменти політики розвитку туризму в Україні
  Визит в Киев: где остановиться
  Визначні місця Тростянця
Виноградова О.В., Ісмаілова Д.А. Економічна сутність і специфіка розвитку міжнародного туризму в Україні
  Виртуальная экскурсия по храмам Одессы
Височан О.С., Глушко О.В. Системний підхід до формулювання та узагальнення проблем туристичної галузі України
Власова Т.Р., Циганчук О.В. Інституційне середовище міжнародного туризму в Україні: сучасний стан та шляхи покращення
Вовк Л.П. Перспективи розвитку ділового туризму в Україні
Волошин І.М. Туристично-рекреаційний і інтелектуальний потенціал Житомирської області
Воронин И.Н. Анализ рынка въездного/выездного туризма Украины
Габор Л.А. Формирование рынка событийного туризма в Одесском регионе
Гавран В.Я. Аналіз сучасних тенденцій розвитку туристично-рекреаційної сфери України
Гавриленко О.П. Шляхи оптимізації територіальних рекреаційних систем Кіровоградщини
Гаврилюк С.П. Науково-практичні підходи активізації інвестиційної діяльності туристичних підприємств в Україні
Гаврилюк С.П. Туристичне підприємство як суб'єкт конкуренції на ринку туристичних товарів та послуг в Україні
Галасюк С.С. Дослідження організації туристичного бізнесу в Україні та Німеччині
Галасюк С.С. Дослідження структури туристопотоку Одеського регіону
Галасюк С.С. Місце України в структурі світового туристичного ринку
Галасюк С.С. Необхідність удосконалення державного регулювання сфери туризму України
Галасюк С.С. Особливості ведення туристичного бізнесу в Україні та Туреччині
Герасименко В.Г., Галасюк С.С. Управління національним туризмом в контексті міжнародного досвіду
  Главные достопримечательности Киева
Глєбова А.О. Розвиток туристичних підприємств і організацій в реаліях сучасної економічної ситуації
Глоба С.В. Провідні напрями вирішення проблем туристичного ринку на регіональному рівні в Україні
Головчан А.І. Методика оцінки ефективності функціонування туристичних дестинацій в Україні
Гордієнко І.С., Шайда О.Є. Міжнародний туризм та його розвиток в Україні
Гордієнко В. Туризм - рушій соціально-економічного розвитку країни (2011-2013 роки)
Горіна Г.О. Особливості сучасного розвитку готельної індустрії України
  Горнолыжные курорты Украины
Гостєва Н.П. Місце туристичної індустрії України у світі
Грабовенська С.П. Економічний аналіз готельного господарства та динаміка туристичних потоків в Україні
Гречаник В., Криховецький І., Луцька Н. До проблем розвитку туризму: світ і Україна
Гречаник В.П., Васильченко С.М. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму: Україна і світ
  Грибной туризм в Украине
Гук Н.А. Інструменти регулювання міжнародного туризму в Україні
Гук Н.А. Перспективи розвитку туризму у світі та в Україні
Гуминська Н.В. Вибір вектору розвитку туристичної індустрії України
Гусаковська Т.О., Логвин М.М. Перспективи розвитку туристичної галузі в Полтавському регіоні
Густі М.І., Бунь Р.А. Розвиток рекреації та туризму в Україні з точки зору Кіотського протоколу
Давидюк И.В. Рынок туристических услуг в Украине: состояние и перспективы развития
Данильчук В.Ф. Развитие рынка туристических услуг в условиях промышленных регионов Украины
Данильчук В.Ф. Социально-экономические аспекты управления промышленным туризмом в Донецкой области
Данильчук В., Кудокоцев Н., Черных А. Туристско-рекреационная оценка водных ресурсов Донецкого региона
Данильчук В.Ф. Эволюционные процессы диверсификации предприятий туристического бизнеса в Украине и направления их ускорения
Дейнека Л.А., Желтикова С.В. Развитие рекреационных зон в Украине
Дем’янченко А.Г. Потенціал і проблеми розвитку круїзного бізнесу в Україні
  День туризму
Деребчинська А.В. Розвиток активного туризму в Україні
Десятніков І.В., Десятніков О.В. Стан та перспективи розвитку туризму в Україні
  Десять природных чудес Украины, которые нужно увидеть каждому туристу
Діденко А.В. Система оподаткування туристичного бізнесу в Україні
Дітковська С.О. Іноземний туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку
Довбенко О.М. Податкове стимулювання інвестицій в туристичний комплекс України
Довгопол Н. П'ять найпопулярніших місць для подорожей пізньої осені
  Достопримечательности Летичева
  Достопримечательности Одессы
  Достопримечательности Харькова
  Достопримечательности Херсонской области
Дрокіна Н.І. Перспективи розвитку туристичної інфраструктури Донецького регіону
Дубович І., Василенко Т., Вичка О. Особливості та перспективи розвитку українсько-польського транскордонного співробітництва у галузі туризму
Дума Б.В. Влияние туризма на развитие экономики Украины
Дунаєвська О., Козловський О., Коткова Т. Житомирська область: пропозиції нових напрямів туризму в контексті проведення «Євро-2012»
Дутчак С.В., Крамская Г.І. Розвиток несприятливих процесів в межах туристсько-рекреаційних ландшафтів (на прикладі Середнього Придністер’я)
Дядечко Л.П. Місце нематеріальної культурної спадщини України в розвитку туризму
Дяченко П.В., Драчук В.С. Перспективи розвитку туризму в Україні
Євтушенко Н. Дослідження рекреаційно-туристичного потенціалу Харківської області в контексті євроінтеграції
Єсіпова К.А. Тенденції розвитку сучасних туристичних підприємств
Жемчужна Л.А. Інституційні елементи інноваційної інфраструктури Донецького регіону
Жила О. Мандрівка наосліп: чому туристи в Україні можуть заблукати?
Жук І. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні
Жук І. Туристична реформа як інструмент соціально-економічного розвитку України
Забуранна Л.В. Методика дослідження стану та проблем розвитку національного туристичного ринку
Задиляк А.С. Сучасні проблеми туризму в Україні
Замула О.В., Беднарська С.В. Чи має перспективи розвитку туристичний бізнес в Україні?
Захарченко Н.А. Загадкове та неопізнане городище Миколаєва
Захарчук С.С. Фінансово-економічні проблеми функціонування туристичної галузі в Україні
Заячковська Г.А. Основні засади сталого розвитку туризму в Україні
Звенигородський В.В. Туристський потенціал України у розвитку міжнародного туризму
Зеленко О.О. Перспективи розвитку туризму Луганщини в умовах воєнно-політичної нестабільності
Зеленская Л.И. Пути увеличения туристического потенциала региона (на примере Днепропетровской области)
Зима А.Г. Приоритетность развития туризма в Украине
Зима О.Г, Зима О.Г. Аналіз розвитку рекреаційного комплексу Харківського регіону
Зікеєва С.Г. Туристична галузь України в період євроінтеграції: соціально-економічний аспект
Зінько Ю.В., Гетьман В.І. Проблеми зрівноваженого туризму у національних парках України
  Золотые ворота в Киеве
Иваненко А. Полтава: необычно о привычном
Иваненко А. Уикэнд под Киевом
  Интересные для детей достопримечательности Киева, которые стоит посетить
  Интересные места для отдыха в Житомирской области
  Интересные места Одессы, не истоптанные туристами
Іванов А.М. Управління рекреаційними територіями (на прикладі НПП «Бузький Гард»)
Ільїна М.В. Оцінка питомого природо-рекреаційного потенціалу регіонів України
  Інформація щодо співробітництва України з Європейським Союзом в галузі туризму
Казачковська Г.В. Можливості сталого розвитку туризму та курортів в Україні
  Как провести выходные в Киеве
Кальченко О.М. Проблеми інноваційного розвитку туристичної галузі України
  Каменец-Подольский – жемчужина Восточной Европы
Камушков О.С. Роль та місце малого бізнесу у розвитку туризму
Капітанчук Л.В. Тенденції та проблеми розвитку внутрішнього туризму в Україні
Каплун І.Г. Туристичний потенціал Подільських Товтр
Карапузь Є.В. Проблеми розвитку мисливського туризму в Україні
Карлова О.А., Проскуріна Т.В. Комплексне бачення перспектив туризму та рекреації Харківщини
Килин О.В., Свелеба Н.А. Значення міжнародного туризму в підвищенні конкурентоспроможності економіки України
  Кирилловка стала самым популярным курортом Азовского моря
Кислий В.М., Шевченко Г.М. Аналіз передумов формування ринку рекреаційних послуг в Україні
Кифяк В.Ф. Особливості управління рекреаційно-туристичною сферою в Україні
Кифяк О. Основні напрямки регулювання рекреаційно-туристичного сектору економіки України
Кіндрик Т.О., Головінов О.М. Інноваційна діяльність в туристичному господарстві України
Климчук А.Т. Проблеми та перспективи інвестиційної діяльності в туристичній галузі України
Клімова М. Туристичні принади Миколаєва: історія становлення і сучасність
Кобанец Л.А. Направления стратегического развития рекреационной деятельности и туризма в г. Донецке
Коваленко О.В. Внутрішній туризм за видами як пріоритетний напрям розвитку туристичної галузі України
Коваль П., Алєшугіна Н., Андрєєва Г. Розвиток розважального сектору туріндустрії як засіб зміцнення туристичного потенціалу України
Коваль А. Розвиток транскордонного туристичного співробітництва України та Польщі в умовах євроітеграції
Ковальчук І.Є. Туризм в Україні: реалії та перспективи
Ковенська О.А. Інноваційна модель рекреаційної системи України
Кожухівська Р.Б. Туризм в Україні: стан, фактори та перспектива розвитку
Козловский Р. Секс-туризм в Одессе: время сменить имидж
Колесник О.О. Економічна оцінка туристичної привабливості України
Колесник О.О. Кластерна модель розвитку туризму в Україні
Колесник О.О. Оцінка інвестиційного забезпечення розвитку туризму в Україні
Колесник О.О. Оцінка стану конкурентоспроможності туристичних підприємств України
Колесник О.О. Оцінка стану та перспектив розвитку туризму України в умовах кризи
Колотуха О.В. Дитячо-юнацький туризм в Україні як специфічна територіальна рекреаційна система
Колотуха О.В. Соціальний туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку
Конищева Н.И. Приоритеты развития туристического бизнеса в Донецкой области
Конищева Н.И. Проблемы развития религиозно-паломнического туризма в Украине
Копець Г.Р., Сергатюк А.А. Клубний відпочинок у туризмі України
Корбан О. Інвестиційний розвиток туризму в Миколаївській області
Корж Н.В., Заноско О.В. Формування системи економічної безпеки індустрії туризму як складової стійкого розвитку туризму в Україні
Корженко К.А. Основні стратегічні перспективи розвитку національного туризму в Україні в умовах соціально-економічної нестабільності
Коржилов Л.І. Туристична галузь України в умовах сталого розвитку
Коробейникова Я.С., Мурава Ю.І. Євро-2012 як чинник підвищення конкурентоздатності України на ринку туристичних послуг
Король О.Д. Порівняльний аналіз розвитку міжнародного (іноземного) туризму в Україні та Польщі
Косар Н.С., Кузьо Н.Є. Просування регіонів як передумова успішного розвитку в'їзного туризму України
Коцан Н.Н., Мазурець Р.Р., Хоружина О.О. Роль туризму в розвитку готельного господарства України в контексті інтеграції в європейську економіку
Кочанжі І.Е. Альтернатині напрямки міжнародного туризму в Україні: регіональний аспект
Кочерженко И.В. Финансовое обеспечение туристической отрасли Украины
Кочеткова А.А. Культурний туризм в Україні: визначення, особливості, проблеми та перспективи
Кравченко Н.О. Активізація інвестиційно-інноваційної діяльності в розвитку рекреаційного господарства Полісся
Кравченко Н.О. Альтернативні різновиди туризму в контексті сталого розвитку України
Кравченко Н.О. Місце Поліського економічного району в рекреаційному господарстві України і перспективи його розвитку
Кравченко Н.О. Проблеми територіальної організації рекреаційного господарства Полісся та заходи щодо їх подолання
Кравченко Н.О. Розвиток рекреаційного господарства Полісся та напрями його удосконалення
Кравченко Н.О. Стратегічні напрямки та перспективи подальшого розвитку туризму на Поліссі
Кравченко Н.О. Шляхи інноваційного розвитку рекреаційного господарства Полісся
Кравчук Н. Стан і перспективи розвитку туризму в Миколаївському регіоні
Краєвська О., Присяжнюк Ю. Cпівпраця України та Європейського Союзу у сфері туризму: політико-правовий аспект
Кретинина Л.В. Механизмы и факторы стабилизации туристической индустрии Украины в период мирового экономического кризиса
Криворучко П. Современные проблемы туризма в Украине
Криховецький І.З. Туристична індустрія України: стан, проблеми та перспективи розвитку
  Куда в Украине поехать на море летом 2017
  Куда поехать на майские праздники в Украине
Кудокоцев Н.С., Голубничая С.Н. О перспективах использования культурно-исторических ресурсов в туристической деятельности на примере Донецкой области
Кудокоцев Н.С. Этнографический потенциал и развитие этнотуризма в Донецкой области
Кудрик Н. Туристична Україна для європейців – terra incognita
Кузик С., Литвин Д. Історико-культурні ресурси українсько-польського прикордоння та особливості їх використання для туристичних цілей
Кузьменко А.В., Алейникова Г.М. Состояние и задачи развития детского оздоровительного туризма в Украине
Кузьменко О.А. Інвестиційний шлях розвитку туризму в Україні
Кулаковська І.М. Етнокультурні ресурси Житомирщини як туристичні атракції: історіографія та джерельна база дослідження
Кулєш В.Г. Дослідження попиту та виявлення перспектив розвитку промислового туризму в Донецькій області
Кулєш В.Г. Концептуальні засади розвитку промислового туризму в Донбасі
Кулєш В.Г. Перспективи розвитку промислового туризму в світі та Україні
Кулєшова Н.В. Модель аналізу внутрішніх чинників формування конкурентної позиції туристичних підприємств Харківської області
Купенко А., Остапенко Ю., Дубель В. Развитие рекреационной сферы Донецкой области
Куреда Н.М., Самойленко В.О. Напрямки розвитку в'їзного та виїзного туризму Україна – Польща
  Курорт Березовские минеральные воды
Куценко В.I. Диверсифікація ринку туристичних послуг в Україні як передумова підвищення їх конкурентоспроможності
Лакомова Е.Й. Особенности осуществления туристической деятельности в старопромышленных регионах Украины
Лебедєва О.А. Концепція розвитку сектора туристичних послуг України в умовах державно-приватного партнерства
Лиев А. Новый путь развития для Украины
Лиев А. Развитие туризма: рецепт для Украины
Лиман С.І., Шумлянська Н.В. Значення туристичного досвіду Коста-Ріки для розвитку туризму України
Литвак І.В. Пам'ятки садово-паркового мистецтва в системі туристичних маршрутів Хмельниччини
Логунова Н. Детерминанты конкурентных преимуществ Украины в круизной индустрии
Лозова О.А. Туризм в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
Луцик Б.А. Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Одеській області
Любіцева О.О., Стафійчук В.І. Розвиток курортної справи в Україні
Любіцева О.О. Туристичний ринок України: сучасний стан, тенденції, перспективи
Ляховська О.С. Круїзний туризм в Україні
  Львов и Одесса – главные туристические центры Украины
Мазур І.В., Дьоміна В.М. Перспективи розвитку туризму в Миколаївській області
Мазурок М.Ю. Туристична галузь Миколаївщини: сучасний стан та перспективи розвитку
  Майские праздники в Одессе
Максимовська Н.О. Сучасний стан дозвіллєвої сфери в Україні: соціально-педагогічний аспект
Максимюк М.Н. Оценка состояния и перспективы развития делового туризма в Украине
Максимюк Н.В. Оценка состояния и перспективы развития индустрии туризма в Украине
Максимюк Н.В. Государственная стратегия развития индустрии туризма Украины
Манько А., Кушнірчук-Ставнича О. Здобутки та втрати туристичного бізнесу після завершення фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року
Манько А. Потенціал природних краєзнавчо-туристичних ресурсів України
Мархонос С.М., Турло Н.П. Туристична сфера як фактор підвищення інвестиційної привабливості регіону
Марченко О.А. Конкурентноспроможність національного туризму на міжнародному ринку послуг
Маслова Н.М. Соціокультурні передумови для рекреаційно-туристичної діяльності в Кіровоградській області
Матвійчук Л.Ю. Аналіз раціональності використання туристичних ресурсів України
Матвійчук Л.Ю. Інституціональні аспекти раціонального використання туристичних ресурсів
Мацука В.М. Державне регулювання розвитку туризму в Україні
Мацука В.М. Інвестиційна привабливість туристичної галузі України
Мацука В.М., Авдан О.Г. Міжнародне співробітництво України в галузі туризму
Мацука В.М. Сучасні тенденції та перспективи розвитку туризму в Україні
Мезенцев К., Скриль І. Оцінка впливу чинників розвитку туристично-рекреаційної діяльності в Харківській області
Меліхова А.О., Любіцева О.О. Туризм в Україні: проблеми, перспективи розвитку
Мельниченко О.А. Теоретико-методологічні основи державного регулювання туризму
  Мертвый город Припять – экзотическое место для туристов
Мигалина Ю.Ю. Розвиток санаторно-курортної справи в Україні
Миронов Ю.Б. Передумови створення спеціальних туристично-рекреаційних зон в Україні
Миронов Ю.Б., Топорницька М.Я. Проблеми розвитку інклюзивного туризму в Україні
Миронов Ю.Б. Реалії українського туризму
Миронов Ю.Б. Теоретичні засади створення та функціонування спеціальних туристично-рекреаційних зон в Україні
Миронова О.С. Інформаційна політика України в сфері туризму
Мисяк О.М. Перспективи розвитку етнічного туризму в Україні
Михалюк А.В. Проблеми культурної та природної спадщини України
Михалюк А.В. Проблеми формування позитивного іміджу України на міжнародній туристській арені
Мишаста Т.М. Туризм та євроінтеграційна політика України
Мігущенко Ю.В. Державне регулювання туристично-рекреаційної сфери України як передумова підвищення конкурентоспроможності туристичної галузі
Мігущенко Ю.В. Системно-структурні характеристики туристичного співробітництва України та Польщі в умовах євроінтеграції
Мігущенко Ю.В. Стан і проблеми розвитку туристичної галузі України в контексті підготовки до Євро-2012
Мігущенко Ю.В. Тенденції розвитку туристичної галузі України в умовах політико-економічної нестабільності
Мірошник Р.О., Щир І.В. Розвиток туристичної галузі України: особливості та проблеми
  Містичні місця України
Молодецкий А.Е., Евтушенко О.В. Основные направления развития спортивного туризма в регионах Украины
Молодецкий А.Э., Васильева Л.Д. Рекреационно-туристические ресурсы Украинского Придунавья
Молодецький А., Пташнік А. Значення фестивального туризму у розвитку міст та регіонів
Момонт Т.В. Основні засади функціонування ринку туристичних послуг
Мудрак Г.В. Рекреаційні ландшафти Середнього Придністер’я, їх унікальність і раціональне використання
Музиченко-Козловська О.В. Передумови та перспективи розвитку міжнародного туризму в Україні на шляху до євроінтеграції
Муковський І.Т. Міжнародний туризм як форма інтеграційних процесів України
Насонова О., Даниленко Л. Тенденции развития ресторанного бизнеса на Украине: "Дешево и сердито"
Нездоймінов С.Г., Андрєєва Н.М. Дослідження туристичного руху на водному транспорті в Україні
Нефедова Н.Є., Яворська В.В. Чинники розвитку і ресурси сучасного туризму Одеського регіону
Нещадим Л. Розвиток зеленого туризму як фактора покращення соціальної сфери Черкаського регіону
Нємець Л., Заволока Ю., Ключко Л. Суспільно-географічні особливості розвитку сакрального туризму в Харківському регіоні
  Николаевская область - лучшие места для отдыха на море
Новикова В.І., Пустовойт А.С. Природно-лікувальні ресурси санаторно-курортного комплексу України
Новицька Д., Войтенко Д., Пирч Ю. 30 українських фестивалів, про які не знає 98% українців
  Одесса туристическая. Основные туристические объекты жемчужины у моря
Ожгібесов В.М. Туристський рух Житомирщини
Ожгібесов В.М. Туристські маршрути Житомирщини
Ожгібесов В.М. Туристські чемпіонати Житомирщини
Онищук Н.В. Критичний аналіз базових моделей організації регіонального туристського виробництва в Україні та за кордоном
Орлова М., Рєдіна С., Ярьоменко С. Ресурси етнічного туризму України, пов’язані з вірменським народом
Осипчук О.В., Мотузенко О.О. Міжнародна співпраця України в галузі туризму
  Особенности маркетинговой деятельности в туристической сфере Украины
Очеретін Д.В. Аналіз ринку туристичних послуг в Україні
  Оцінка стану розвитку туризму в Україні на 2000 рік
Павлюк В.Е. Туристсько-ресурсний потенціал Миколаївської області
Падерин А.В. Перспективы развития туризма на Украине
Пакін В.О. Здійснення державної політики розвитку туризму в Україні
Паламарчук И. Туристический бизнес в Украине: проблемы и перспективы
Панасюк К.А. Напрями сталого розвитку підприємницьких структур у туризмі в Україні
Пандяк І. Cучасний стан та проблеми розвитку інфраструктури ділового туризму в Україні
Панченко С.А. Значення і проблеми соціального туризму в Україні
  Парк имени Горького в Харькове - украинский "Диснейленд"
Парфіненко А.Ю. Розвиток «економіки ексклюзивності» як пріоритетний напрямок забезпечення конкурентоспроможності туристичної сфери України
Парфіненко А.Ю. Сучасний стан та стратегічні пріоритети розвитку туристичної політики України
Парфіненко А.Ю. Туризм як національний пріоритет соціально-економічного розвитку України
Пастер Л.О. Бакотський скельний монастир в системі туристичних маршрутів Поділля
Пахтусов Б.І. Сучасний стан туризму на Чернігівщині
Пацюк В.С. Індустріальний туризм і перспективи його розвитку в Україні
Пацюк В.С. Особливості становлення індустріального туризму на туристичному ринку України
Петрова В.В., Щербина Л.В. Дослідження конкурентоспроможності підприємств санаторно-курортного типу в Харківському регіоні
Петрухина Л. Чернобыль: даешь туризм в зону отчуждения!
Петрушенко Ю.М., Кугук І.О. Інституційні основи інноваційного управління розвитком ринку туризму в Україні
Печенка О.І., Дідьковська А.М. Перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні
Пилипенко Н. Сучасні тенденції туристичних потоків України
Пилипченко Т. Шляхи підвищення рекреаційно-туристичного потенціалу великого міста (на прикладі міста Києва)
Письменний О.А. Аналіз ринку міжнародного туризму України
Письменницька М.В. Внутрішній туризм в Україні: сучасні тенденції та проблеми розвитку
  Планування розвитку туризму на національному рівні
Подлєгаєва С.А. Проблеми, шляхи вирішення та перспективи розвитку туристичної індустрії в регіонах України
Подмаркова И.П. Анализ опыта и перспектив развития психологического туризма в Украине
  Подорожуємо Україною: 4 маршрути на травневі вихідні
Поклонский Ф.Е. Основные тенденции становления туризма в Украине
Постольникова Т. Десять уникальных храмов Украины
Прейгер Д.К., Малярчук І.А. Міжнародний туризм в Україні як форма розвитку інтеграційних комунікацій
Примак Т.О., Примак Д.С. Маркетингова підтримка туристичного іміджу України
Прочан Г.О. Сучасний стан розвитку маркетингу туризму в Запоріжжі
Птахина Е.В., Назаренко В.К. Развитие спортивного туризма в Украине
Пурська І.С. Концептуальні засади створення маркетингової стратегії розвитку іноземного туризму в регіонах України
  Путешествуем по Украине: открываем Подолье
П’ятковська О.Р. Взаємозв'язок між туристичним бізнесом і нелегальною трудовою міграцією громадян України до ЄС
Ралець Д.С., Подлевська О.М. Реалії та перспективи туристичної індустрії в Україні
Рега М.Г. Тенденції розвитку підприємств туристичної сфери України
Решетнікова Л.М. Інституційний механізм регулювання ринку туристичних послуг в Україні
Ривак З.М. Сучасний стан рекреаційних ресурсів України та перспективи покращення їх використання
Рожкова Л.О. Аналіз стану та тенденцій розвитку готельного господарства Луганської області
  Розвиток туристичної галузі в Луганській області
Розметова О.Г. Типологізація санаторно-курортних центрів України
Рудинская Е.В., Гуртовая О.С. Проблемы и пути повышения качества гостиничных услуг в Одесском регионе
Русанов И. Проблемы и достижения туризма в Украине
Савіцька О.П., Савіцька Н.В. Стратегія розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти
Савоста О. Стратегія розвитку курортів України: доцільність та актуальність
Савченко О.Ф., Писаренко Л.Ю. Аналіз тенденцій ринку туристичних послуг в умовах економічної кризи
Савчук А.В. Міська архітектура як складова рекреаційної привабливості міста (на прикладі м. Кривий Ріг)
Самойлюк О.А. Туризм в Миколаївській області
Самотій Н.С. Вплив проведення Євро-2012 на туристичну інфраструктуру України
Сапєлкіна З.П. Релігієзнавчий туризм в Україні
Свелеба Н.А., Килин О.В. Дослідження впливу нестабільності економічного середовища на стан туристично-рекреаційного бізнесу України
Семенова Я.В. Використання водного потенціалу Миколаївщини в сфері рекреаційного туризму
Сидор Г. Туристичний бізнес в Україні
Сидоренко І.О. Конкурентоспроможність туристичних підприємств в Україні
Сидоренко І.О. Розвиток туризму у місті Києві
Сировець С.Ю., Стафійчук В.І. Туризм як напрям співробітництва України з Європейським Союзом
Сич В.А., Коломієць К.В. Екотуристичний маршрут «Заповідне узбережжя Одещини»
Січко С.М. Туристично-рекреаційний комплекс Миколаївщини
Скриль І. Розвиток дитячо-юнацького туризму в Харківській області
Слатвінська Л.А., Бойко М.В. Розвиток інклюзивного туризму в Україні
Смирнов І.Г. Історико-архітектурний заповідник «Кам’янець»: логістичний вимір в контексті розвитку туризму в Україні та Польщі
Смирнов І.Г. Логістична модель сталого розвитку туристичної галузі в Україні
Смольнікова К.А. Розвиток туризму в Україні: проблеми та перспективи
Соловйов Д.І. Аналіз тенденцій розвитку туристичної сфери України та науково-методичні напрями вдосконалення її державного регулювання
Соловйов Д.І. Іноземний досвід регулювання діяльності туристичної сфери та його використання в Україні
Соловйова О. Регіональна політика розвитку рекреаційних послуг в Україні
Спориш О.А., Тягунова Н.М. Використання сучасних інформаційних технологій для просування туристичного продукту Полтавщини
Ставська Ю.В. Розвиток туризму в Україні в умовах впливу факторів світового ринку
Стафійчук В.І. Проблеми використання біотичних рекреаційних ресурсів у туристичній галузі України
Стешенко О.Д., Ільєнко А.Ю. Економічна стратегія розвитку туристичної галузі в Україні
Судова-Хом'юк Н. Управління інвестиційними процесами в туристично-рекреаційному комплексі України
  Сучасний стан активного туризму в Україні
Талалай В.В. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної галузі в Україні
Темник І.О. Розвиток соціокультурних комунікацій шляхом реалізації в Україні макропроектів міжнародного туризму
Темник І.О. Соціокультурні аспекти реалізації макропроектів міжнародного туризму як інструмент підвищення туристичної конкурентоспроможності України
Теребух А., Макар О., Ільницька Г. Проблеми розвитку міжнародного туризму в Україні
Тєлєтов О.С., Шатова В.М. Проблеми іноземного туризму в Україні
Тимрієнко А.В. Місце України в процесах глобалізації світового туристичного ринку
Титова Н.В. Діловий туризм в Україні: основні проблеми розвитку та шляхи їхнього вирішення
Тихонова Н., Кальченко Л., Кулагина О. Актуальные проблемы развития рынка гостиничных услуг в Украине
Тітенко З.В. Туристичне господарство України: сучасний стан, тенденції, перспективи
Ткачук Л.М., Сайчук В.С. Інноваційно-інвестиційна політика як інструмент модернізації туристсько-рекреаційного комплексу України
  ТОП-5 лучших клубов Одессы
Троицкий В.В. О проблемах развития яхтенного туризма в Украине и путях их решения
Тужилкіна О.В., Степанова Л.В. Перспективи розвитку туризму України в сучасних соціально-економічних умовах
Туник О.М. Український туристичний імідж на міжнародному ринку: проблеми та перспективи розвитку
  Туризм в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
  Туризм в Україні
  Туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку
  Туризм на Донеччині
  Туристично-рекреаційний потенціал України.
Тучковська І.І., Фединець Н.І. Основні тенденції розвитку конкурентного середовища ринку туристичних послуг України
Тягунова Н.М., Спориш О.А. Перспективні напрями розвитку туристично-рекреаційного потенціалу в Полтавському регіоні
Усенко Н. Чтобы турист выбрал Украину…
Фалько В.Г. Сучасні тенденції розвитку туризму Миколаївської та Кіровоградської області
Фединець Н.І. Організаційні аспекти діяльності вітчизняних підприємств туристичної сфери в умовах кризи (тези)
Фединець Н.І. Організаційні аспекти діяльності вітчизняних підприємств туристичної сфери в умовах кризи (стаття)
Філіппський А. Куди прямує туризм? Інтерв'ю з Б. Матоличем
Фролова В.Ю. SWOT-аналіз конкурентоспроможності туристичного ринку України
Харічева М.В. Напрями розвитку туризму в Україні
Христоріз Д.О. Розвиток сфери гостинності в місті Кам'янці-Подільському
Худо В. Інвестиційні можливості туристичної сфери України
Циганюк Н.Є. Основи формування структури логістичної рекреаційної системи регіонів України
Цимбал О.І. Туристична сфера України як плацдарм до розвитку національної економіки та міжнародного туризму
Чепурко А.С., Черноиванова Е.Н. Перспективы и реалии проведения Евро-2012 в Украине
Чередниченко О.Ю., Чередниченко А.О. Можливості та перспективи розвитку індустріального (промислового) туризму у східному регіоні України
Чип Е. Романтические города Украины: планируем поездку на День влюбленных
Чкан А.С. Державне регулювання сфери туризму в Україні
Чкан А.С. Стратегические направления развития международного туризма в Украине
Чубукова О.Ю. Інформаційний сервіс та підтримка національного туризму
Шабардіна Ю.В. Аспекти конкурентоспроможності рекреаційної сфери (на прикладі Чернігівської області)
Шаправский Р. Какие виды экстремального туризма выгодно развивать в Украине
Шевелев А., Гресь Я. Не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна
Шепелюк С.І. Особливості становлення та розвитку туристичної індустрії в Україні
Шершньова О. Історико-культурний туризм в малих містах України як чинник формування національної гідності української молоді
Шиманська В.В. Конкурентоспроможність туристичного комплексу Житомирщини
Шиманська В.В. SWOT-аналіз туристичного комплексу Житомирщини
Шимкова В.Є. Логістичний підхід до управління розвитком туризму в Донецькому регіоні
Шморгун Л.Г. Стан і перспективи організацій туристичної сфери України в умовах економічної нестабільності
Шпарага Т., Михалюк М. Туризм місцями єврейських захоронень в Україні
Шталь Т.В., Кот О.В., Дядін А.С. Сучасний стан та тенденції розвитку ресторанного господарства України та Харківського регіону
Шулик В.В. Про сучасний стан і проблеми розвитку сфери відпочинку і туризму в Україні
Шупік Б.В. Поняття й ефективні методи державного регулювання міжнародного туризму в Україні
Яковенко В.С. Тенденції розвитку туристичної галузі України
Яровий В.Ф. Євроінтеграція та вітчизняний туризм: основні аспекти
Яхно Т.П., Зіник С.П. Пріоритетні напрями розвитку туристичних послуг в Україні
Яшина О.В. Особливості розвитку ресторанного господарства в Україні

АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ

Гонтаржевська Л.І. Зовнішньоекономічна діяльність туристичних підприємств України. - Київ, 2006.
Гук Н.А. Розвиток регіональної системи міжнародного туризму в Україні. - Київ - 2008.
Гуменюк Ю.П. Організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку рекреаційно-туристичного комплексу (на прикладі Тернопільської області). - Львів, 2005.
Дутчак С.В. Туристсько-рекреаційні ресурси ландшафтів (на прикладі території Чернівецької області). - Київ, 2008.
Колотуха О.В. Дитячо-юнацький туризм в Україні як територіальна соціально-економічна система: проблеми та перспективи розвитку. - Київ, 2005.
Костюкова О.М. Розвиток краєзнавчо-екскурсійної справи в Україні в 20-х роках ХХ ст. - Харків, 2003.
Кравченко Н.О. Територіальна організація рекреаційного господарства Полісся та напрями її удосконалення. - К., 2006
Опанащук Ю.Я. Формування системи послуг у готельному господарстві України. - Львів, 2009.
Охріменко А.Г. Удосконалення територіальної організації рекреаційного комплексу Подільського регіону. - Київ, 2001.
Романів А.С. Ландшафтно-рекреаційний потенціал національного природного парку «Синевир». - Львів, 2007.
Рутинський М.Й. Метризація екологічного стану ландшафтних систем (на прикладі НПП “Подільські Товтри”). - Львів, 2002.
Томаневич Л.М. Організаційно-економічний механізм управління туристично-рекреаційними комплексами в Україні. - Львів, 2006
Черніна І.В. Міжнародний туризм як фактор соціально-економічного розвитку України: регіональний аспект. - Донецьк, 2000.
Черчик Л.М. Формування та розвиток територіальної рекреаційної системи регіону (на прикладі Волинської області). - Львів, 1999.
Шмагіна В.В. Механізми мобілізації природно-ресурсного потенціалу розвитку рекреації та туризму (на прикладі Українського Причорномор'я). - Одеса, 2001.© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.