Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Поколодна М.М., Полчанінова І.Л. Рекреаційні комплекси світу (в тому числі турресурси України)

Конспект лекцій з дисципліни для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». - Харків: Харківська національна академія міського господарства, 2012. - 174 с.

Опорний конспект лекцій призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» при опануванні дисципліни «Рекреаційні комплекси світу (в тому числі турресурси України)». Дана дисципліна є одним із професійно-орієнтованих курсів програми підготовки фахівців з туризму і готельного господарства. Вона займає провідне місце в циклі дисциплін природничо-наукової та фундаментальної підготовки.

Зміст

Поколодна М.М., Полчанінова І.Л. Рекреаційні комплекси світу (в тому числі турресурси України) Вступ
Тема 1. Об’єкт, предмет, задачі вивчення та основні поняття дисципліни «Рекреаційні комплекси світу (в тому числі турресурси України)»
1.1. Об’єкт, предмет, задачі дисципліни «Рекреаційні комплекси світу (в тому числі турресурси України)»
1.2. Основні поняття дисципліни «Рекреаційні комплекси світу (в тому числі турресурси України)»
Тема 2. Рекреаційна діяльність і рекреаційно-туристське обслуговування як складова господарського комплексу
2.1. Поняття рекреаційної діяльності, її основні форми рекреаційної діяльності. Поняття «відпочинок», його визначення й види. Статистичне визначення поняття «турист»
2.2. Класифікація рекреаційної діяльності
2.3. Особливості надання рекреаційно-туристських послуг
Тема 3. Рекреаційні потреби: фактори формування, рівні, взаємозв’язок
3.1. Сутність рекреаційних потреб, їх диференціація і взаємодія. Чинники формування рекреаційних потреб
3.2. Методи дослідження рекреаційних потреб
3.3. Сутність і характеристика рекреаційного попиту
Тема 4. Рекреаційно-ресурсний потенціал: поняття, склад та структура
4.1. Поняття рекреаційно-ресурсний потенціал. Рекреаційні ресурси – основа формування рекреаційно-ресурсного потенціалу
4.2. Класифікація і склад рекреаційних ресурсів
4.3. Природні рекреаційні ресурси. Рекреаційні ресурси природного походження: кліматичні, гідрологічні, геоморфологічні, біологічні, об’єкти природно-заповідного фонду. Методи оцінки природних рекреаційних ресурсів. Особливості розміщення й використання у світі та Україні
4.4. Історико-культурні рекреаційні ресурси
4.5. Інфраструктурні рекреаційні ресурси. Формування рекреаційної інфраструктури. Аналіз інфраструктурних рекреаційних ресурсів у світі й на Україні
Тема 5. Теоретичні основи формування та функціонування рекреаційних комплексів
5.1. Територіальна рекреаційна система (ТРС) та територіальний рекреаційний комплекс (ТРК) як основа функціонування рекреаційного господарства на певній території. Визначення, схема, властивості, типологія ТРК і ТРС
5.2. Наукові категорії розвитку й розміщення рекреації та туризму. Етапи та стадії формування територіальних рекреаційних комплексів
5.3. Типологія рекреаційних занять. Цикли рекреаційної діяльності
Тема 6. Рекреаційне природокористування й охорона природи
6.1. Сутність і функціональна модель рекреаційного природокористування
6.2. Охорона природи як одна з функцій рекреаційного природокористування. Рекреаційний вплив на природні комплекси. Інструменти охорони природи в системі природокористування
6.3. Рекреаційна дигресія. Поняття рекреаційної дигресії. Визначення стадій рекреаційної дигресії. Інструментами регулювання чисельності відпочиваючих. Рекреаційне зонування території
6.4. Рекреаційне навантаження. Поняття рекреаційного навантаження та рекреаційна ємність території. Методичні підходи до визначення навантажень на рекреаційні території
6.5. Платне природокористування як інструмент охорони природи в системі рекреаційного природокористування
6.6. Основні напрями природоохоронної діяльності в процесі рекреаційного використання ресурсів на сучасному етапі.
Тема 7. Теоретичні основи рекреаційного районування
7.1. Основні принципи й головні аспекти рекреаційного районування
7.2. Умови й фактори рекреаційного районоутворення
7.3. Визначення рекреаційного району
7.4. Таксономічні одиниці районування
7.5. Рекреаційне районування світу
7.6. Загальна характеристика обсягів і тенденцій світового рекреаційного процесу
Тема 8. Європа – провідний рекреаційний регіон світу
Тема 9. Розвиток рекреаційних комплексів Американського регіону
9.1. Рекреаційні ресурси. Характер рекреаційної спеціалізації
9.2. Потужність, географія, структура й динаміка рекреаційних потоків
9.3. Крупні рекреаційні центри
Тема 10. Рекреаційні комплекси Африки
10.1. Рекреаційні ресурси. Характер рекреаційної спеціалізації
10.2. Потужність, географія, структура й динаміка рекреаційних потоків
10.3. Крупні рекреаційні центри
Тема 11. Формування і розвиток рекреаційних комплексів і центрів туризму в Азії, Австралії й Океанії та на Близькому Сході
11.1. Рекреаційні ресурси. Характер рекреаційної спеціалізації
11.2. Потужність, географія, структура й динаміка рекреаційних потоків
11.3. Крупні рекреаційні центри
Тема 12. Рекреаційне районування України
12.1. Варіанти рекреаційного районування. Характеристика рекреаційних районів України
12.2. Регіональні проблеми розвитку рекреаційного комплексу України
Список джерел

Завантажити книгу "Поколодна М.М., Полчанінова І.Л. Рекреаційні комплекси світу (в тому числі турресурси України)": [ завантажити з Turbobit ] [ завантажити з DepositFiles ]


Booking.com

© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.