Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Лозова О.А.
Культура народов Причерноморья. - 2012. - №229. - С.44-47.

Туризм в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку

Туризм в Україні Актуальність проблеми. На сьогоднішній день туризм став невід'ємною галуззю кожної країни світу, тому що він є одним з найбільш динамічних і прибуткових серед усіх галузей світової економіки, сприяє зміцненню і поширенню економічних, соціальних і культурних зв'язків. Про глобальність та пріоритетність туризму у світовій економіці свідчить те, що на його частку припадає 5% світового ВВП, 6% від загального обсягу експорту, і він забезпечує роботою кожну дванадцяту людину в країнах з розвиненою і зростаючою економікою [5]. За даними UNWTO в 2011 р. загальна сума експортних надходжень від туризму склала 1,2 трлн. дол. США [6]. Світова практика демонструє позитивний вплив туризму на більшість секторів економіки, захист природно-рекреаційних багатств, збереженню та розвитку історико-культурної спадщини. Для багатьох країн туризм став справжнім джерелом збільшення доходів та зростання національної економіки. Як свідчить World Travel & Tourism Council світовий туристичний ринок у найближчі 10 років буде зростати на 4,6 % щорічно [5].

Аналіз останніх наукових досліджень. Дослідженнями у галузі туризму займалися й внесли вагомий внесок такі відомі вітчизняні вчені, як: Цибух В.І., Любіцева О.О., Мальська М.П., Худо В.В., Сокол Т.Г., Кифяк В.Ф. та ін. Але окремі питання ще й досі залишаються поза увагою науковців і вимагають більш детального розгляду щодо перспектив розвитку вітчизняного туризму в сучасних умовах національної економіки.

Мета статті – дослідження сучасного стану туристичного ринку України і перспектив його розвитку.

Викладення основного матеріалу дослідження. Відповідно до закону України "Про туризм" в нашій країні туризм є одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури [1]. Україна володіє значним туристичним потенціалом і має всі передумови для розвитку внутрішнього, в'їзного та виїзного туризму, а саме: унікальні природні ресурси, сприятливий клімат, неповторний комплекс історіко-культурних та архітектурних пам'яток, об'єктів рекреаційного призначення.

Динаміка турпотоків України з 2000 – 2011 рр. наведена в табл.1.

Таблиця 1.

Туристичні потоки України [4]
Рік Кількість громадян України, які виїжджали за кордон - усього Кількість іноземних громадян, які відвідали Україну - усього Кількість туристів, обслугованих суб'єктами туристичної діяльності України - усього Із загальної кількості туристів: Кількість екскурсантів
іноземні туристи туристи-громадяни України, які виїжджали за кордон внутрішні туристи
2000 13422320 6430940 2013998 377871 285353 1350774 1643955
2001 14849033 9174166 2175090 416186 271281 1487623 1874233
2002 14729444 10516665 2265317 417729 302632 1544956 1991688
2003 14794932 12513883 2856983 590641 344332 1922010 2690810
2004 15487571 15629213 1890370 436311 441798 1012261 1502031
2005 16453704 17630760 1825649 326389 566942 932318 1704562
2006 16875256 18935775 2206498 299125 868228 1039145 1768790
2007 17334653 23122157 2863820 372455 336049 2155316 2393064
2008 15498567 25449078 3041655 372752 1282023 1386880 2405809
2009 15333949 20798342 2290097 282287 913640 1094170 1909360
2010 17180034 21203327 2280757 335835 1295623 649299 1953497
2011 19773143 21415296 2343496 343511 1395257 604728 1322941

Із таблиці видно, що кількість іноземних громадян, які відвідали країну, збільшилась з 2000 – 2008 рр. на 74,5%. Але з 2009 р. потік туристів зменшився на 18,3%, ніж у 2008 році. В 2011 р. кількість туристів зросла на 2,9% порівняно з 2009 р. Іноземних туристів в Україні приваблюють наша національна кухня, історична та архітектурна спадщина, відомі на весь світ монастирі, храми, театри та музеї. Так, протягом 2011 р. Україну відвідали 21,4 млн в'їзних (іноземних) туристів, що на 1% або на 212 тис. осіб більше, ніж у 2010 р. В першу чергу іноземні громадяни відвідують Україну з приватною метою. Цей сегмент займає у 2011 р. 89,6% усього в'їзного туристичного потоку і збільшився на 0,5% або на 91,1 тис. осіб. На другому місці поїздки з організованого туризму. Протягом 2011 р. цей сегмент зріс на 11,7% або на 143 тис. осіб. І на третьому місці – поїздки з службовою метою, які зменшилися порівняно з 2010 р. на 7,1% або на 49,6 тис. осіб [4]. Але, як повідомляє прес-служба Державного агентства України з туризму та курортів, очікується, що під час Євро-2012 Україну можуть відвідати до 1 млн іноземних туристів [7].

По кількості громадян, що відвідали Україну, Росія займає перше місце (табл. 2).

Таблиця 2.

В'їзд іноземних громадян в Україну*
Країна Кількість іноземних громадян, які відвідали Україну Зміни в % 2011/2010
2010 2011
1. Російська Федерація 7900436 9018487 12,4
2. Республіка Молдова 4063459 4071785 0,2
3. Білорусь 3058023 2643988 -3,7
4. Польща 2089647 1720104 -17,7
5. Угорщина 944777 862051 -8,8
6. Румунія 910450 735233 -19,4
7. Словаччина 609994 564337 -7,5
8. Німеччина 227725 231718 1,7
9. Узбекистан 105469 141163 25,3
10. США 125853 127924 1,6

* розраховано за даними [4]

В 2011 р. туристичний потік з Росії зріс на 12,4% або на 1,1 млн осіб (порівняно з 2010 р.), Узбекистан піднявся з 10 позиції у 2010 р. (105, 5 тис. осіб) на 9-ту (141,2 тис. осіб) у 2011 р., обігнав США (127,9 тис. осіб) по кількості громадян, які відвідали Україну. З Узбекистану туристичні поїздки зросли на 25,3%. Але спостерігається зменшення туристичних поїздок з таких країн: Білорусь (на 3,7% або на 414 тис. осіб), Польща (на 17,7% або на 369,5 тис. осіб), Румунія (на 19,4%, або на 175,2 тис. осіб), Угорщина (на 8,8% або на 82,7 тис. осіб), Словаччина (на 7,5% або на 45,7 тис. осіб) [4].

Якщо проаналізувати дані виїзного туристичного потоку (табл.1), то він у 2008 р. зменшився порівняно з 2007 р. на 10,6%, а у 2009 р. ще зменшився на 1,1% порівняно з 2008 р. Це можна пояснити розвитком кризових явищ в економіці та падінням курсу національної валюти. Але з 2010 – 2011 рр. спостерігається збільшення виїзного туристичного потоку. Так у 2011 р. він зріс на 22,5% порівняно з 2009 р. Збільшення виїзного туристичного потоку у 2011 р. відбулося за рахунок зростання кількості поїздок, але саме: з приватною метою (на 13%, або на 2,2 млн осіб), організованого туризму (на 19,8%, або на 314,8 тис. осіб), службовою метою (на 3,5%, або на 31,1 тис. осіб).

Таблиця 3 показує перші 10 найбільш відвідуваних країн громадянами України у 2010-2011 рр.

Таблиця 3.

Виїзд громадян України за кордон*
Країна Кількість громадян України, які виїжджали за кордон Зміни в % 2011/2010
2010 2011
1. Російська Федерація 5233972 5475455 4,4
2. Польща 3999602 5102885 21,6
3. Республіка Молдова 1889724 2221379 14,9
4. Угорщина 1789308 1726957 -3,5
5. Білорусь 1135094 1581128 28,2
6. Туреччина 459061 605592 24,2
7. Румунія 503195 556792 9,6
8. Словаччина 383961 425585 9,8
9. Німеччина 383325 361689 -5,6
10. Єгипет 328623 299927 -8,7

* розраховано за даними [4]

Російська Федерація займає перше місце по кількості подорожуючих з України (5475,5 тис. осіб), потік яких зріс за цей період на 4,4% або на 241,5 тис. осіб. Туреччина у 2011 р. піднялася на одну позицію вище порівняно з 2010 р. За кількістю подорожуючих з України (605,6 тис. осіб) вона обігнала Румунію (556,8 тис. осіб) і займає шосте місце після Білорусі. В 2011 р. турпотоки туристів з України найбільше зросли за такими напрямами: Польща (на 21,6% або на 1103, 3 тис. осіб), Білорусь (на 28,2% або на 446 тис. осіб), Республіка Молдова (на 14,9% або на 331,7 тис. осіб), Туреччина (на 24,2% або на 146,5 тис. осіб). Також спостерігається зменшення туристичного потоку в Угорщину (на 3,5% або на 62,4 тис. осіб), Німеччину (на 5,6% або на 21,6 тис. осіб), і, через нестабільну політичну ситуацію, в Єгипет (на 8,7% або на 28,7 тис. осіб).

Стосовно внутрішнього туризму в Україні варто зазначити, що відсутність достатньої кількості цікавих екскурсійних маршрутів стримує його розвиток (табл.1). За даними Державного агентства України з туризму та курортів, розроблених краєзнавчих програм залишилося не більше 1,5 тис., при цьому більшість із них існує на папері [8]. Також стримує внутрішній туризм якість надаваних послуг і їх вартість, яка на порядок вище, ніж за кордоном. Але у зв'язку з введенням раннього бронювання місць на об'єктах відпочинку і проведенням фіналу Євро-2012 спостерігається зростання внутрішнього туризму на 7-10% станом на початок травня 2012 р. у порівнянні з аналогічним періодом 2011 р. [9].

Таким чином, туризм в Україні розвивається і має великі перспективи. Він суттєво впливає на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання і є одним із найбільш перспективних напрямків структурної перебудови економіки. Використання у повному обсязі туристичного потенціалу дасть можливість нашій країні стати однією з провідних країн світу. А це позитивно вплине на економічний і соціальний стан країни в цілому, стимулюватиме ряд важливих галузей економіки, сприятиме зміцненню нового позитивного іміджу України на світовій арені [2].

Але розвиток туристичної галузі стримують проблеми, які потребують уваги та пошуку шляхів їх вирішення. А саме: недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази, відсутність розгалуженої системи інформаційно-рекламного забезпечення діяльності галузі та туристичних представництв за кордоном, недостатньо кваліфікований персонал, невідповідність рівня якості послуг та засобів розміщення міжнародним стандартам, відсутність достатньо розвинутої інфраструктури, незадовільний стан доріг.

Для вирішення цих проблем необхідно законодавчим та виконавчим органам сприяти створенню організаційно-правових та економічних засад становлення туризму як високорентабельної галузі економіки, залучати інвестиції, упроваджувати передовий зарубіжний досвід, підвищити конкурентоспроможність українського туристичного продукту, поліпшити інформаційне та рекламне забезпечення, усувати адміністративні бар'єри.

Висновки. Результати проведеного аналізу дають можливість зробити висновок, що туризм в Україні відіграє важливе соціальне та економічне значення, оскільки він є джерелом надходжень до бюджету, створює нові робочі місця, розвиває всі галузі, пов'язані з виробництвом туристичних послуг, сприяє зростанню добробуту населення, відіграє важливу роль у розвитку мирних і дружніх відносин між народами, розширенні міжнаціональних контактів.

Україна має значний туристичний потенціал і всі передумови для розвитку внутрішнього, в'їзного та виїзного туризму. Але він використовується недостатньо. Проте аналіз динаміки туристичного ринку України свідчить про тенденції зростання числа туристів.

Розвиток туристичної галузі стримується різноманітними проблемами, рішення яких потребує державного регулювання та підтримки виконавчих органів влади.

Джерела та література

1. Закон України "Про туризм": [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр
2. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / В.Ф. Кифяк. – Чернівці: Книги-ХХI, 2003. – 300 с.
3. Державна служба статистики України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
4. UNWTO Tourizm Highlights: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.unwto.org.
5. World Tourizm Organization UNWTO: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://media.unwto.org/ru/press-release/2012-05-08/postupleniya-ot-mezhdunarodnogo-turizma-prevysili-1-trillion-dollarov-ssha-
6. Державне агентство України з туризму та курортів: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua
7. Обзор рынка туристических услуг в Украине: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rb.com.ua/rus/marketing/tendency/7296/
8. Внутрішній туризм в Україні зріс на 7-10%: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.dt.ua/SOCIETY/vnutrishniy_turizm_v_ukrayini_zris_na_7-10-101783.html
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.