Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Ірина Скриль
Часопис соціально-економічної географії. - 2010. - Випуск 8(1). - C.155-158.

Розвиток дитячо-юнацького туризму в Харківській області

дитячо-юнацький туризм Стаття розглядає дитячо-юнацький туризм як складову частину туристично-рекреаційного комплексу Харківської області. Основну увагу приділено організаційним формам та напрямам туристично-краєзнавчої роботи з учнівською молоддю Харківщини. Проаналізовано діяльність Харківської обласної станції юних туристів як організаційно-методичного центру туристично-краєзнавчої діяльності зі школярами.

Ключові слова: дитячо-юнацький туризм, туристично-краєзнавча діяльність, система позашкільних закладів.

Актуальність теми дослідження. Дитячо-юнацький туризм є складовою частиною туристично-рекреаційного комплексу України. Він орієнтований на важливу соціальну категорію населення - учнівську молодь. Тому розвиток дитячо-юнацького туризму повинен стати пріоритетним для нашої держави, адже підростаюче покоління - це її майбутнє. Значна увага проблемам дитячо-юнацького туризму приділяється як на державному, так і на регіональному рівнях. Про необхідність розвитку дитячо-юнацького туризму наголошується в Законі України «Про туризм», Указі Президента України «Про основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року», комплексній Програмі розвитку гуманітарної сфери в Харківській області на 2009-2013 роки. У зв’язку з цим набули актуальності аналіз структури та територіальної організації дитячо-юнацького туризму в регіоні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової літератури з питань дитячо-юнацького туризму в Україні свідчить про зацікавленість науковців до проблем дитячо-юнацького туризму. З позиції педагогічної науки ці проблеми досліджували М. Костриця, В. Редіна, О. Останець-Свєшніков, Ю. Костянтинов. З позиції соціально-економічної географії детальне дослідження системи дитячо-юнацького туризму в Україні зроблено О. Колотухою.

Метою роботи є аналіз розвитку дитячо-юнацького туризму в Харківській області та узагальнення досвіду роботи Харківської облСЮТур.

Виклад основного матеріалу. Дитячо-юнацький туризм організаційно підпорядкований Міністерству освіти і науки України, на обласному рівні - Головному управлінню освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації. Функціонально-організаційна система туристично-краєзнавчої роботи охоплює загальноосвітні навчальні заклади (загальноосвітні, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, навчально-виховні комплекси, школи-інтернати) та позашкільні навчальні заклади, серед яких є комплексні (палаци дитячої та юнацької творчості, центри позашкільної освіти, будинки школяра) і профільні (станції юних натуралістів, станцій юних техніків, станції юних туристів, центри туризму і краєзнавства учнівської молоді, клуб юних моряків). Всі ці заклади в той чи інший мірі залучають дітей до туристично-краєзнавчої роботи, але основу такої діяльності становлять профільні туристично-краєзнавчі заклади - станції юних туристів, центри туризму і краєзнавства учнівської молоді, які використовують найрізноманітніші форми залучення дітей до туризму та краєзнавства.

У практиці туристично-краєзнавчої роботи з учнівською молоддю накопичено чимало різноманітних організаційних форм. В залежності від кількості залучених до участі школярів вони можуть бути масовими або гуртковими, активними чи очно-заочними. Спільними для всіх форм туристично-краєзнавчої роботи є спрямування на поглиблене вивчення навколишнього світу, рідного краю, вони доступні для школярів, дають змогу отримати навички пошуково-дослідницької діяльності.

В Харківській області дитячо-юнацький туризм і краєзнавство мають стабільний розвиток. Для цього є всі передумови: наявний туристично-рекреаційний потенціал, система позашкільних закладів. Центром організаційно-методичної, масової туристично-краєзнавчої роботи з учнівською молоддю є Харківська обласна станція юних туристів. Згідно з наказом №166 Міністерства освіти від 30.08.1991 року Харківська облСЮТур є найбільшою серед позашкільних закладів такого типу. Пріоритетними напрямками діяльності облСЮТур є розвиток видів туризму, удосконалення форм краєзнавчої роботи, оздоровлення дітей, екскурсійна діяльність, робота з обдарованими дітьми, підготовка туристичних кадрів для роботи з учнівською молоддю, профорієнтаційна діяльність. Харківська облСЮТур співпрацює з загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами області.

В Харківській області до мережі спеціалізованих туристично-краєзнавчих закладів крім обласної станції юних туристів входять Чугуївський міський центр туризму і краєзнавства, Чугуївський районний центр туризму, краєзнавства і екскурсій, Валківський районний центр туризму, краєзнавства, екскурсій та оздоровлення учнівської молоді. Крім того, дитячо-юнацький туризм є складовою частиною системи комплексних позашкільних закладів - палаців, центрів, будинків дитячої та юнацької творчості. Для залучення школярів до туристично-краєзнавчої діяльності використовуються різноманітні організаційні форми - гурткова робота, походи, експедиції, масові туристично-краєзнавчі заходи тощо.

За даними Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації за 2008 рік в області нараховується 240524 учні. Гуртки туристично-краєзнавчого профілю діють в усіх районах міста Харкова, області та містах обласного підпорядкування. Аналізуючи дані, можна зробити деякі висновки. По-перше, в гуртках туристично-краєзнавчого профілю не може займатися «вся школа», з 1-го по 11-й класи, як правило, це учні 6-11 класів. Далеко не всі учні готові і хочуть «бути туристами», долати труднощі в походах, експедиціях. Середній показник охоплення учнів гуртковою роботою становить 8% по області, 3,8% - по місту Харкову. По-друге, є райони де цей показник перевищує 20% - Печенізький (65%), Золочівський (22,8%), Чугуївський (22,5%). У семи районах цей показник перевищує 10%: Богодухівський, Валківський, Зачепилівський, Ізюмський, Коломацькій, Лозівський, Сахновщинський. В одинадцяти районах більше 5% учнів займаються в гуртках туристично-краєзнавчого профілю.

Харківська обласна станція юних туристів як центр навчально-виховної, методичної. Масової роботи з туризму та краєзнавства серед учнівської молоді спрямовує свою діяльність за такими напрямами:

- організація навчально-виховного процесу в об’єднаннях учнівської молоді туристично-краєзнавчого профілю;
- масова туристично-краєзнавча робота;
- організація науково-дослідницької діяльності з обдарованою молоддю;
- оздоровлення дітей та організація змістовного дозвілля засобами туризму і краєзнавства;
- методичне забезпечення туристично-краєзнавчої роботи в Харківській області;
- підготовка та перепідготовка педагогічних кадрів для туристично-краєзнавчої роботи з учнівською молоддю;
- розвиток міжнародного співробітництва у сфері дитячо-юнацького туризму.

У 2009 році на Харківській обласній станції юних туристів працювало 90 туристично-краєзнавчих гуртків 16 найменувань в яких навчалось близько 1500 учнів. Одне з пріоритетних завдань облСЮТур - це залучення якомога більшої кількості дітей до занять туризмом, організація туристичних змагань, походів, подорожей. Щорічно проводяться обласна туристична спартакіада школярів, в програму якої входять змагання з техніки лижного, велосипедного, гірського, водного, пішохідного туризму, топографії, спортивного орієнтування та конкурс туристичних подорожей. При відділі туризму та спортивного орієнтування працює обласна маршрутно-кваліфікаційна комісія управління освіти, яка здійснює випуск туристичних груп закладів освіти області у категорійні та ступеневі походи. У 2009 році в Харківській області за даними МКК було проведено 127 ступеневих, категорійних походів зі школярами, в яких брали участь 1734 учасників, з них 115 пішохідних (1609 учасників), 2 гірських, 8 водних, 1 лижний, 1 велосипедний. В обласних змаганнях з різних видів туризму, зльотах юних туристів-краєзнавців брали участь 5489 учасників. В дитячих туристичних таборах і базах оздоровлено 4611 учнів. Враховуючи, що в поході, в туристичному таборі беруть участь учні-старшокласники, то такими активними формами туристично-краєзнавчої роботи охоплено 15% учнівської молоді Харківщини.

З метою підготовки туристичних кадрів проводяться семінари, навчально-тренувальні походи, туристичні змагання, організовано роботу обласної школи інструкторів шкільного туризму. Співробітники Харківської облСЮТур постійно надають практичну допомогу районам області у проведені районних змагань школярів з туризму, організації гурткової роботи в закладах освіти області. Команди юних туристів облСЮТур беруть активну участь у туристичних змаганнях «Кубок Хортиці» (м. Запоріжжя), «Кубок Донбасу» (м. Донецьк), «Кам’янецькі скелі» (м. Кам’янець-Подільський), Всеукраїнських змаганнях з техніки лижного, водного, гірського туризму, на яких стають переможцями та призерами.

Робота Харківської облСЮТур з краєзнавства проводиться згідно з програмою Всеукраїнського руху учнівської молоді «Моя земля - земля моїх батьків». Краєзнавча діяльність облСЮТур спрямована на розширення та поглиблення знань школярів з історії, археології, екології, географії, геології та народознавства, залучення до активної науково-дослідницької діяльності, сприяння розвитку творчої особистості школярів. Велика увага приділяється профорієнтації, роботі з учнівською молоддю із сільських шкіл, шкіл інтернатів. З цією метою на облСЮТур діють обласні очно-заочні школи юних істориків та географів.

На базі облСЮТур з 1976 року діє наукове товариство юних краєзнавців «Слідопит», яке стало у 1994 році базою для відкриття секцій історико-географічного напряму Харківського територіального відділення Малої академії наук України. До складу напряму входять секції географічного краєзнавства, історичного краєзнавства, історії України, археології, геології, етнології, права, філософії, соціології, релігієзнавства. За роки діяльності відділення більше 3000 учнів брали участь у роботі секцій, 700 з них стали переможцями обласного етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. У 2007-2009 роках юні краєзнавці Харківського територіального відділення МАН - кращі в Україні. З метою підготовки кадрів для краєзнавчої діяльності з учнівською молоддю області Харківська облСЮТур проводить семінари для керівників шкільних музеїв, вчителів географії та керівників природничих, геологічних, фольклорно-етнографічних гуртків, готують методичні ре-комендації з краєзнавства для вчителів області, надають їм практичну допомогу, узагальнюють досвід кращих організаторів краєзнавчого руху.

Важливий напрямок роботи облСЮТур - організація діяльності музеїв при навчальних закладах Харківської області яких на 1.06.2010 р. налічується 270. Традиційним стало проведення обласних масових краєзнавчих заходів: зльотів юних краєзнавців, конкурсу юних мінералогів, олімпіади юних геологів Харківщини, історико-краєзнавчих конференцій. Юні краєзнавці Харківщини беруть активну участь у Всеукраїнських масових заходах: історико-краєзнавчій експедиції «Історія міст і сіл України», етнографічній експедиції «Україна вишивана», міжгалузевій Програмі «Пізнай свою країну». У 2007 році Харківська облСЮТур стала ініціатором та започаткувала проведення Всеукраїнської історико-краєзнавчої філософської конференції учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід», в якій щорічно крім юних краєзнавців Харківщини беруть участь юні філософи з Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської, Сумської, Полтавської, Івано-Франківської областей.

Щорічно під час літніх канікул організуються профільні експедиції з юними краєзнавцями «Еколог», «Геолог», «Краєзнавець», «Гідролог», «Археолог», «Етнограф» в яких учні оволодівають навичками польових краєзнавчих досліджень, відпочивають, оздоровлюються.

Харківська обласна станція юних туристів підтримує зв’язки і плідно співпрацює з вищими навчальними закладами, технікумами, науково-дослідницькими інститутами, виробничими та громадськими організаціями, які допомагають науково-методичним забезпеченням туристично-краєзнавчої діяльності, у проведені різноманітних масових заходів, під час роботи секцій історико-географічного напряму МАН, в організації роботи обласних очно-заочних шкіл юних істориків та географів тощо.

Висновки. Детальний аналіз дитячо-юнацького туризму засвідчив про його стабільний розвиток в Харківській області. В усіх районах працюють гуртки туристично-краєзнавчого профілю. В трьох районах області - Чугуївському, Валківському та м. Чугуєві діють центри туризму і краєзнавства учнівської молоді. Крім того, дитячо юнацький туризм є складовою частиною системи комплексних навчальних закладів та використовує багато різноманітних організаційних форм. Гуртковою роботою охоплено 8% учнівської молоді Харківщини, масовою туристично-краєзнавчою - 15%. Велика увага приділяється екскурсійній діяльності, стратегічними напрямами її розвитку є розширення контингенту екскурсантів за рахунок студентської молоді, розширення географії екскурсійних маршрутів до сусідніх регіонів, розробка та впровадження нових екскурсійних маршрутів Харківщиною.

Список використаних джерел

1. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії. - К.: «Палітра», 1997. - 130 с.
2. Колотуха О.В. Географія дитячо-юнацького туризму в Україні: Навчальний посібник - К.: Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, 2008. - 278 с.
3. Крачило М.П. Краєзнавство і туризм. - К.: Вища школа, 1994. - 191 с.
4. Орієнтовні навчальні програми туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді / За ред. Ю.Т. Штангея - К.: ін-т засобів і методів навчання, 1996. - 368 с.

Ирина Скрыль. Развитие детско-юношеского туризма в Харьковской области

Статья рассматривает детско-юношеский туризм как составляющую туристско-рекреационного комплекса Харьковской области. Основное внимание уделено организационным формам и направлениям туристско-краеведческой работы с учащейся молодежью Харьковской области. Проанализировано деятельность Харьковской областной станции юных туристов как организационно-методического центра туристско-краеведческой деятельности со школьниками.

Ключевые слова: детско-юношеский туризм, туристско-краеведческая деятельность, система внешкольных заведений.

Iryna Skryl. Development of Child-Youth Tourism in Kharkov Region

Article examines child-youthful tourism as a component of a tourism-recreational complex of the Kharkov area. The basic attention is given to organizational forms and directions of tourism-study of local lore work with learning youth of the Kharkov area. Analysed activity of the Kharkov regional station of young tourists as organizational-methodical center of tourism-study of local lore activity with schoolchildren.

Keywords: child-recreational tourism, tourism-study of local lore activity, system of out-of-school institutions.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.