Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Єсіпова К.А.
Матеріали конференції "Становление современной науки - 2011"

Тенденції розвитку сучасних туристичних підприємств

Ринок українських туристичних послуг диктує правила функціонування для суб’єктів туристичної діяльності, вимагаючи своєчасних та адекватних реакцій на зміни зовнішніх умов господарювання. Жорсткі параметри якості туристичних продуктів встановлені міжнародними стандартами та очікуваннями споживачів вимагають від туристичних підприємств постійної концентрації та координації своєї діяльності.

Основні показники діяльності туристичних підприємств протягом останніх років свідчать про сталий розвиток такої галузі економіки як туризм.

Таблиця 1

Динаміка кількості ліцензіатів протягом 2006-2010 рр.
ПОКАЗНИК Роки Відхилення
2006 2007 2008 2009 2010 +/- % +/- % +/- % +/- %
2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009
1. Кількість ліцензіатів: 3670 4508 5338 6106 7322 838 22,8 830 18,4 768 14,4 1216 19,9
1.1. Туроператори 1382 1579 1606 1904 2146 197 14,3 27 1,7 298 18,6 242 12,7
1.2. Турагенти 2288 2929 3732 4202 5176 641 28,0 803 27,4 470 12,6 974 23,2
2. Кількість фактично діючих ліцензіатів 2828 3502 3833 4631 4829 674 23,8 331 9,5 798 20,8 198 4,3
2.1. Туроператори 1095 1246 1281 1517 1475 151 13,8 35 2,8 236 18,4 -42 -2,8
2.2. Турагенти 1733 1806 2552 3114 3354 73 4,2 746 41,3 562 22,0 240 7,7

Наведені дані в табл. 1 та рис. 1 показують, що протягом 2006 – 2010 років кількість туристичних підприємств (ліцензіатів) прискорено зростала в середньому на 17,5%, при цьому кількість фактично діючих туристичних підприємств не перевищувала 30-40% від загального обсягу ліцензіатів.

Динаміка ліцензіатів, що фактично надавали послуги протягом 2006-2010 рр.
Рис. 1. Динаміка ліцензіатів, що фактично надавали послуги протягом 2006-2010 рр.

Протягом аналізованого періоду значна питома вага кількості туристичних підприємств, а саме 55-65% припадає на туристичні агентства, що пояснюється легкістю управління даним типом туристичного підприємства по відношенню до туроператорів.

Для виокремлення загальних показників діяльності туристичних підприємств та визначення основних тенденцій розвитку окремих типів суб’єктів господарювання туристичного сектору проведемо порівняльний аналіз діяльності туроператорів та турагентів із застосуванням такого методу стратегічного аналізу як профіль полярностей.

Для аналізу доцільно визначити основні показники туристичних підприємств, що є базовими для визначення ефективності діяльності, такими є: кількість туристів, яким було надано туристичні послуги; обсяг реалізованих туристичних послуг, дохід (виручка) від реалізації туристичних продуктів, чистий прибуток аналізованих підприємств та відповідно платежі до бюджету, що є невід’ємною складовою розвитку туристичного сектору економіки.

Таблиця 2

Профіль полярностей діяльності туроператорів та турагнетів за напрямом внутрішній туризм протягом 2007-2010 рр.
Показники діяльності ТУРОПЕРАТОРИ ТУРАГЕНТИ
5 4 3 2 1 2 3 4 5
1. Кількість обслужених туристів                  
2. Обсяг наданих послуг                    
3. Дохід (виручка) від реалізації                  
4. Чистий прибуток                  
5. Платежі до бюджету                  

Таблиця 3

Профіль полярностей діяльності туроператорів та турагнетів за напрямом виїзний туризм протягом 2007-2010 рр.
Показники діяльності ТУРОПЕРАТОРИ ТУРАГЕНТИ
5 4 3 2 1 2 3 4 5
1. Кількість обслужених туристів                  
2. Обсяг наданих послуг                    
3. Дохід (виручка) від реалізації                  
4. Чистий прибуток                  
5. Платежі до бюджету                  

Таблиця 4

Профіль полярностей діяльності туроператорів та турагнетів за напрямом в’їзний туризм протягом 2007-2010 рр.
Показники діяльності ТУРОПЕРАТОРИ ТУРАГЕНТИ
5 4 3 2 1 2 3 4 5
1. Кількість обслужених туристів                  
2. Обсяг наданих послуг                  
3. Дохід (виручка) від реалізації                  
4. Чистий прибуток                  
5. Платежі до бюджету                  

Проведений порівняльний аналіз діяльності туроператорів та турагентів за допомогою методики профілю полярностей, дозволяє зробити наступні висновки. Протягом 2007-2010 років на сегменті внутрішнього туризму домінуюче положення займали туроператори, оскільки діяльність даного типу туристичних підприємств була спрямована на максимізацію обсягу обслужених споживачів.

Турагенти по відношенню до туроператорів протягом аналізованого періоду значно скоротили кількісні показники ефективності діяльності, що пов’язано із зменшенням туристичних потоків за напрямом внутрішнього туризму.

Показники діяльності туристичних підприємств, що працюють на ринку виїзного туризму свідчать про те, що даний напрямок активно користувався попитом серед споживачів туристичного продукту. Показники діяльності турагентів та туроператорів практично вирівнялись за показником обсягу наданих послуг, але найбільша питома вага доходу (виручки) від реалізації туристичних послуг припадає саме на туристичних операторів.

Такі тенденції розвитку за напрямом виїзного туризму свідчать про значне зростання популярності закордонних курортів по відношенню до послуг, що пропонують туристичні підприємства по напряму внутрішнього туризму. Але при цьому, важливу роль відіграє той факт, що сучасні споживачі туристичного продукту (туристи) досить рідко формують свій внутрішній туристичний маршрут за допомогою туристичних підприємств, і надають перевагу власно розробленим напрямам відпочинку.

Потоки в’їзного туризму протягом аналізованого періоду характеризувались неоднозначними тенденціями, при цьому найбільшу частку обслужених споживачів за цим напрямом слід віднести до туристичних операторів, останні в свою чергу, втримали свої позиції за показником обсягу отриманих доходів за всіма напрямами туристичних потоків. Як правило, прийомом іноземних туристів, що прибувають до України з різним цілями (ділові, рекреаційні тощо) займаються спеціалізовані оператори туристичного ринку, звідси випливає низький рівень показників діяльності турагентів на даному сегменті туристичного ринку.

Узагальнюючі результати проведеного аналізу, слід зазначити, що основна частка доходу (виручки) від реалізації туристичних продуктів належить туристичним операторам, оскільки даний тип туристичних підприємсв самостійно формує та реалізує послуги туристичного характеру на відміну від туристичних агентів, які в свою чергу є посередниками між споживачем та туристичним оператором.

Загальні тенденції розвитку туристичного бізнесу в Україні показують, що даний сегмент має високий потенціал та здатність адаптовуватись до кризових ситуації, що виникають на макрорівні. Проте основу прогресивного розвитку даної галузі складають туристичні підприємства, що забезпечують наявність та варіативність туристичної пропозиції.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.