Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Ралець Д.С., Подлевська О.М.
Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки»
(м. Умань, 30 листопада - 1 грудня 2017 р.)
Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. - 364 с. - C.307-309.

Реалії та перспективи туристичної індустрії в Україні

Туризм в Україні - це ключова галузь економічної системи держави, розвиток якої повинен забезпечити відкритість вітчизняної економіки, підсилити демократичність та євроінтеграційний курс держави.

Сьогодні туризм виступає однією з високодохідних галузей господарювання, яка в сучасних умовах глобалізації безперервно та динамічно розвивається, сприяючи вирішенню цілого комплексу соціально-економічних проблем. Розвиток туризму відіграє важливу роль у вирішенні соціальних проблем. У багатьох країнах світу саме за рахунок туризму виникають нові робочі місця, підтримується високий рівень життя населення, створюються передумови для поліпшення платіжного балансу країни. Таким чином, туризм у сучасній світовій системі господарювання займає провідні позиції та виступає невід'ємною складовою розвитку світового ринку.

Сучасний розвиток туризму в Україні характеризується наявністю глибоких протиріч у його організаційній структурі, спрямованості розвитку, стані якісних і кількісних характеристик.

З одного боку, сучасний стан туризму в Україні розцінюється як кризове, пов'язане з різким падінням досягнутих раніше обсягів надання туристських послуг, скороченням матеріальної бази у сфері туризму й значною невідповідністю потребам населення в туристичних послугах.

З другого боку, відзначаються високі темпи будівництва туристичних об'єктів, що відповідають найвищим світовим стандартам, значне збільшення виїздів українців у закордонні поїздки, зростання числа туристичних організацій по всій території України [3, с.120].

Наразі до нашої держави привернута увага більшості світу. Через відомі нам події ми викликаємо співчуття, а повинні викликати зацікавленість. Жодна галузь економіки не готова до інтеграції в світову політику так, як до цього готова туристична галузь.

Центральне положення на європейському континенті, м'який клімат, вихід до моря, родючі ґрунти, унікальні поклади природних ресурсів, два гірських хребти, що не поступаються один одному за мальовничістю та природною довершеністю, вдалий історичний транзитний коридор, привітне населення, самобутні традиції регіонів. Це все може стати нашим головним козирем. Раціональне використання та розумне поєднання цих багатств є одним з критеріїв успіху.

Але нажаль, сучасний стан туристичної галузі в нашій країні залишає бажати кращого: нерозвиненість системи, застаріла інфраструктура і логістика, відсутність відомства яке б опікувалося галуззю, непривабливість України як осередку відпочинку для громадян інших країн. Це мінуси, які значно гальмують розвиток туристичної індустрії.

В основному нашою країною подорожують іноземні туристи з країн, які є нашими сусідами: Польща, Угорщина, Словаччина, Білорусь, Молдова. Частка іноземних туристів з пострадянських країн складає більше 60%. Причому частка туристів які подорожували в складі туристичних груп зовсім незначна, менше 1,5%. Це найяскравіше свідчить про неорганізованість такої складової туризму. Найбільший попит має Карпатський регіон. Наступним за популярністю є Причорноморський регіон, який славиться виходом до моря. Безліч міст України мають надзвичайно велику історико-культурну спадщину, там можна цікаво і пізнавально провести час. Серед них Київ, Львів, Луцьк, Чернівці, Остріг, Кам'янець-Подільський та ін.

Кам'янець-Подільський

Розглянемо більш суттєво проблеми які потребують першочерговості їх вирішення. Вони стосуються аналізу як зовнішнього так і внутрішнього середовища країни.

1. Недостатній рівень розвинутості безпосередньо мережі та об'єктів туристичної інфраструктури, їх невідповідність світовим стандартам. Більшість інфраструктурних об'єктів сформувалась за радянських часів, тому рівень комфортності часто залишає бажати кращого. Більшість готелів не відповідають міжнародним стандартам.
2. Одним із дійових засобів прискорення розвитку туризму в Україні є розвиток туристичної інфраструктури у мережі міжнародних транспортних коридорів.
3. Відсутність скоординованої висококваліфікованої та грамотної системи дій з проведення туристичного продукту України на світовий ринок, яка б давала відчутні результати. Проблеми виникають насамперед з рекламою вітчизняних курортів.
4. Технологічна відсталість галузі. В Україні практично не застосовуються туристичні технології, які в розвинутих країнах набули ознак повсякденної реальності: електронні інформаційні довідники щодо готелів, транспортних маршрутів і туристичних фірм з переліком і вартістю послуг, які ними надаються; у світі практично всі довідники з туризму випускаються в електронному вигляді.
5. Низький рівень обслуговування, зумовлений загальною кваліфікацією працівників галузі. На сьогодні в Україні практично відсутні відповідна система в галузі туризму для підготовки і перепідготовки кадрів, а також чіткі та адекватні світовим стандартам кваліфікаційні вимоги.

На нашу думку вирішити ці проблеми реально, адже Україна, з її унікальним мальовничим ландшафтом та привітними людьми, є ідеальною площиною для розвитку туризму.

Ефективним вирішенням цих проблем є популяризація України, як туристичної дестинації. Для цього потрібно проводити Дні України в кожній європейській столиці, це можна зробити за кошти дипломатичних представництв та представників приватного турбізнесу. Важливим є також створення окремого відомства, яке б вирішувало нагальні питання галузі.

Тому, на нашу думку, першочерговим завданням у сфері побудови потужної туристичної індустрії в Україні є розробка стратегії адаптації вітчизняного туристичного бізнесу до сформованих лідерських стандартів країн ЄС і світу в цілому.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про туризм» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/zakon/pro_turyzm.htm.
2. Travel & Tourism 2015. - London: World Travel & Tourism Council, 2015. - 44 c.
3. Арбузова Ю.В. Перспективні напрями розвитку зеленого туризму в Україні / Ю.В. Арбузова, В.Д. Яковенко // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. - 2013. - Вип.3(4). - С.120-128.
4. Гордієнко В. Туризм - рушій соціально-економічного розвитку країни [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/gordienko.pdf.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.