Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Карлова О.А., Проскуріна Т.В.
Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції
"Індустрія гостинності в країнах Європи". - 4-6 грудня 2009 р.
Сімферополь: ВіТроПринт, 2009. - 176 с. - С.40-42.

Комплексне бачення перспектив туризму та рекреації Харківщини

В сучасних економічних умовах туризм та рекреація активно впливає на стан економіку України та її регіонів. Для території нашої держави правомірним є вибір туризму як одного з напрямків сталого розвитку макросередовища. Повною мірою це стосується розвитку туристичних та рекреаційних підприємств Харківщини, що проводиться в рамках Постанови КМУ «Про затвердження державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки». Актуальність теми дослідження обумовлено тим, що сталий розвиток туристичної галузі окремої території пов’язаний з наданням послуг не лише для місцевого населення, але й для потреб рекреантів з інших регіонів України та з-за кордону.

Метою є дослідження потенційних можливостей сфери туризму та рекреації в Харківському регіоні. Харківщина є важливою регіональною складовою територіальної соціально-економічної системи України.

Складові природно-ресурсного потенціалу Харківського регіону
Рис.1. Складові природно-ресурсного потенціалу Харківського регіону

Територія має високий природно-ресурсний потенціал, структура якого представлена діаграмою на рис. 1, що складена авторами за матеріалами статистичного щорічника «Харківська область у 2008 році». Згідно матеріалів Програми соціально-економічного розвитку області "Харківщина – 2010" ПРП області складає 4,2% загального ПРП України. Далі розглянемо наявність та зміни туристичних потоків регіону (рис.2).

Динаміка туристичних потоків в Харківському регіоні
Рис.2. Динаміка туристичних потоків в Харківському регіоні

На жаль, дослідження показує, що за останні року відсутні показники позитивного зростання кількості туристів та рекреантів, що відвідали об’єкти нашого регіону, отже у цієї сфери повинні бути додаткові напрямки стимулювання діяльності. Як один з можливих варіантів активізації та підвищення ефективності діяльності туристичного комплексу регіону автори бачать у використанні кластерного підходу. Світовий досвід переконливо доводить, що рівень кластеризації економіки виступає каталізатором зростання конкурентоспроможності країни, а також – її окремих регіонів.

Комплексність ведення туристично-рекреаційної діяльності в межах окремої території регіону зумовлює необхідність використання, кластерного підходу, коли до кластерів залучаються усі наявні ресурси територій.

Територіальні кластерні утворення одночасно є економічними та соціальними структурами. На думку авторів, туристично-рекреаційний кластер можна визначити як територіальне об’єднання підприємств рекреаційно-туристичної галузі чи суміжних областей, що взаємодоповнюють одна одну, зберігаючи право самостійного здійснення своєї поточної і стратегічної господарської політики.

Організація рекреаційних кластерів Харківщини об’єднає зусилля і фінанси закладів розміщення, харчування, реалізації туристичних послуг, наукових, освітніх та рекламних закладів, розважальних закладів, перевізників та органів державної адміністрації. Кластери забезпечать вирішення проблем розвитку рекреаційної інфраструктури в регіоні, сприяючи піднесенню конкурентоспроможності рекреаційних послуг, допомагаючи налагодженню взаєморозуміння між управлінськими структурами і бізнесовими колами при вирішенні регіональних соціально-економічних проблем.

Література

1. Про затвердження державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. №583 // Офіційний вісник України. – 2002. - №18. - С.143.
2. Харківська область у 2008 році. Статистичний щорічник. За ред. Чмихало М.Л.- Харків, 2009. – С.513- 520.
3. Програма «Харківщина-2010» // www.kharkivoda.gov.ua.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.