Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Андрієць О.С., Бондар Л.М.
Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції
"Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання". - 2013 р.

Патріотизм як важливий фактор розвитку геологічного туризму на Житомирщині

У статті аналізуються патріотичні аспекти як передумова розвитку геологічного туризму на Житомирщині. Простежується взаємозв’язок повноцінної інтеграції Житомирської області до світового туристичного простору з необхідністю виховання почуття патріотизму як у фахівців туристичної галузі, так і у населення України в цілому.

Ключові слова: патріотизм, патріотичне виховання, геологічний туризм, унікальний туристичний продукт.

Сучасний стан внутрішнього і міжнародного туризму в Україні варто розглядати крізь призму природних та людських факторів. Не викликає сумнівів багатий природний та культурний потенціал України, що зумовлений особливостями її географічного положення, сприятливим кліматом та багатством історико-культурної спадщини [2].

Але серед найгостріших проблем повноцінної інтеграції України у світовий туристичний простір домінує єдина - низький рівень туристичного сервісу [3]. Причина проста: і у фахівців туристичної галузі, і у населення в цілому не сформована правильна громадянська позиція.

Саме цією обставиною, очевидно, слід пояснювати статистичну закономірність різкого спаду кількості іноземних туристів в Україну до середини 1990-их рр. і дуже незначне нарощення їх кількості буквально за останні роки, але в складі переважно, організованих груп, а не наймасовішого в розвинених країнах сегмента туристів-індивідуалів, які здійснюють самостійні подорожі і, за підрахунками, залишають у країні у 2-3 рази більше коштів, ніж туристи у складі тур груп [3].

Люди не люблять, не знають і не бережуть свою батьківщину, при цьому прагнуть, щоб її належним чином оцінили та полюбили туристи. Тому нагальною є потреба виховання та розвитку почуття патріотизму у населення України.

Житомирська область, зокрема Володарськ-Волинський регіон, має усі передумови для розвитку туристичної діяльності. На його території є незліченна кількість музеїв, пам’яток історії, культури та архітектури, природних ресурсів, серед яких нас особливо цікавлять геологічні, але вони маловідомі як серед жителів області, так і за її межами.

Існує велика кількість значних перешкод, які заважають зростанню туризму в Житомирській області і відлякують потенційних клієнтів, які хотіли б приїхати у цей регіон. Окремі з них характерні для усієї території України, інші стосуються тільки даного регіону.

Зокрема, виявлено такі перешкоди:

1. Несформований або негативний імідж України у цілому та туристичної дестинації Житомирського регіону, зокрема, як предмета туристичного інтересу;
2. Відсутність ефективної системи сприяння туризму та відповідних рекламних матеріалів;
3. Поганий імідж України та Житомирської області як місця вкладення інвестицій (високий рівень податків, високі відсоткові ставки, питання володіння землею, відсутністю внутрішнього фінансування для туристичних проектів);
4. низький рівень сервісного обслуговування [3].

Як не дивно, усі перешкоди мають відношення до людського фактору розвитку туризму. Тож, повертаючись до визначної ролі формування почуття патріотизму у населення задля розвитку туризму, слід наголосити, що ця проблема є однією із найболючіших саме в Житомирській області. З вищесказаного випливає актуальність дослідження.

Патріотизм (грец. - земля батька, предка.) - це любов та відданість Батьківщині, прагнення своїми діями служити її інтересам.

Бути патріотом означає поважати, перш за все, свою націю ( її традиції, історію, інтереси на міжнародній арені тощо), поважати себе, відповідати за свої вчинки, дії, слова, поведінку, бо ти є представником своєї нації, ти - це твоя країна [11].

Патріотизм - явище соціально-історичне, в різні історичні епохи воно має конкретні прояви [12]. В наш час в Україні, як ніколи раніше, склалися сприятливі об’єктивні умови для патріотичного виховання: стала реальністю незалежність нашої країни; вона отримала широке міжнародне визнання й підтримку; на її боці багатомільйонна діаспора тощо. Але поряд із сприятливими об’єктивними умовами необхідно враховувати суб’єктивний фактор, передусім - необхідність посилення патріотичного виховання людей, особливо молоді [12]. Це, звичайно, пропагування непорушних людиною і часом ціннісних критерій: безмежної відданої любові до своєї рідної землі, прагнення докласти сил для подальшого її розвитку і процвітання, розуміння необхідності збереження наявних і примноження нових його багатств, почуття гордості за свій унікальний край і бажання якомога ширше донести його неповторність світові [4].

Патріотизм - основний чинник динамічного розвитку туризму в регіоні, за умови «здорового» його прояву. Населення не повинно сліпо слідувати ідеям довершеності та переваги своєї нації, свого краю над іншими. Ні в якому разі! Патріотизм має виховуватися на засадах обізнаності, компетентності населення у питаннях унікальності своєї малої батьківщини. З огляду туризму, суспільство повинно знати про унікальність пропонованого їхнім краєм туристичного продукту.

В Житомирській області особливу увагу привертає Володарсько-Волинський район.

Проблемам розвитку спеціалізованого туризму в даному регіоні присвячена велика кількість статей. Увага у них акцентується на агротуризмі, екотуризмі, екстремальному туризмі тощо. Однак, мало уваги приділяється розвитку геологічного туризму. А саме цей спеціалізований вид туризму потребує найменших капітальних вкладень, дає повну уяву про мінеральні багатства регіону, сприяє патріотичному вихованню та естетичному задоволенню різних вікових груп населення, легко може ввійти до шкільних навчальних програм з природознавства та географії, а також викладатися для студентів вищих навчальних закладів, що готують фахівців туристичного обслуговування, а отже стати доступним і пізнавальним для найширших верств населення [5].

Часто древню Горошківську землю (Горошки - перша назва Володарськ-Волинська, відома з переказів у різних варіантах: Хорошки, Горохів, Горохове) називають «райським куточком в обіймах Ірші», і не даремно. Так як славиться вона наявністю унікальних покладів корисних копалин, завдяки вивченню яких Олександр Ферсман назвав Житомирщину «Уралом у мініатюрі» [6].

На території Володарського-Волинського району знаходиться Волинське родовище камерних пегматитів (тут представлені гірський кришталь і аметист, опал і халцедон, агат і берил, гранати і топаз), а також родовища інших нерудних корисних копалин та ільменіту. Особливої уваги заслуговують унікальні топази, родовище яких є єдиним промисловим у нашій країні.

Про властивості топаза можна говорити багато. Це дуже твердий мінерал. Він залишає подряпини не тільки на склі, а й на гірському кришталі.

Наш край може пишатися своїми топазами, які не лише красою, але й величиною окремих кристалів займають виняткове місце серед топазів інших відомих родовищ світу. У 1965 році геологами рудника «Волинський» було видобуто кристал топазу вагою 117 кг. Це третій за розмірами в світі одиночний кристал.

Щоб побачити всю палітру коштовного каменю Полісся варто відвідати Державний музей коштовного та декоративного каміння Міністерства фінансів України. Ця дивовижна колекція нікого не може залишити байдужим. Доктор геолого-мінералогічних наук, професор В.П. Петров такими словами висловив своє захоплення: «Мені знайомі багато музеїв західних столиць, але ніде немає таких зразків мінералів і так розумно підібраних. Волинський музей є однією із чудових народних скарбниць, якою може пишатися вся наша країна».

В унікальному музеї виставлено близько 1800 експонатів з родовищ напівдорогоцінних та оздоблюваних мінералів Житомирщини та інших регіонів України, а також окремі взірці з усього світу. Завдяки такій вражаючій колекції музею надано статус «Наукового об’єкту, що становить національне надбання України».

У п’яти великих залах музею відвідувачі мають змогу ознайомитися з неповторними витворами природи, з однією з найкращих мінералогічних колекцій України і світу. Деякі експонати цієї колекції не мають собі рівних на всій Землі і мають величезну наукову та комерційну цінність [1].

Також варто наголосити, що це єдиний музей із Житомирської області, який був внесений до тематичних маршрутів Євро-2012.

Тож, роблячи проміжний висновок, ми, на основі всього вищеперерахованого, маємо повне право вказати на доречність виховання у наших громадян патріотичного духу. Нам є чим пишатися. І саме завдяки такій народній скарбниці про Володарськ-Волинський регіон має заговорити увесь світ. А дізнатись про унікальність пропонованого туристичного ресурсу він зможе завдяки майстерності фахівців туристичної справи.

Для того, щоб робота була максимально продуктивною, фахівець має у повній мірі володіти професійною культурою, що означає сукупність вмінь, персональних та професійних якостей. Саме два останніх поняття ототожнюються в професійній діяльності, так як гідний фахівець повинен поєднувати в собі такі якості як порядність, новаторство, високу культуру, творчість, продуктивність та якість праці, вміння спілкуватися тощо [7]. А усі ці вміння та якості повинні ґрунтуватися на щирій любові до Батьківщини. Саме з допомогою патріотизму можна досягти належного рівня пропагування національного продукту.

Досить серйозною проблемою для музеїв в наш час є недостатня кількість професійно підготовлених фахівців. На Україні є тільки два вищі навчальні заклади - Харківська академія культури та Київський національний університет культури і мистецтв, які готують за спеціальністю «музейна справа», «історик-музеєзнавець». В музеях працюють здебільшого люди середнього та старшого віку, молоді дуже мало, так як дана робота вважається непрестижною і малооплачуваною.

Цю проблему можна легко подолати шляхом виховання почуття патріотизму у молоді. Адже, пишаючись неповторними природними об’єктами регіону, славним минулим краю, що багате відомими подіями та трудовими і творчими звершеннями, підростаюче покоління фахівців зрозуміє престижність своєї професії і своєю любов’ю до краю запалить серця усій українській спільноті, а згодом і світовій.

Тому головним завданням для фахівців туристичної галузі є формування належного рівня суспільної свідомості громадян України.

Категорії людей, які схильні до подорожей по Україні
Рис. 1.

Як видно з рис. 1, серед категорій людей, які схильні до подорожей по Україні 37% - студенти, 29% - школярі, 14% - люди старшого віку, 20% - сім’ї. Тому основну увагу на розвитку почуття патріотизму слід зосередити на школярах та студентах. А далі, при перетині різних вікових кіл відбудеться неодноразовий взаємний вплив, тобто «культурна дифузія» або «культурне запозичення». Так, поширення трендів патріотизму відбудеться насамперед через туристів, а також шляхом використання нових засобів інформації.

Отже, підсумовуючи усе сказане, варто додати: для ефективного впровадження виховання патріотизму слід звернути увагу на:

- усебічне заохочення майбутніх фахівців туристичної, зокрема музейної, справи для формування позитивного іміджу професії;
- впровадження туристсько-краєзнавчих аспектів, формуючих любов до малої батьківщини, у шкільну та позашкільну освіту;
- забезпечення взаємовпливу різних соціальних кіл одне на одного для поширення ідей патріотизму у всього суспільства в цілому;
- залучення ЗМІ для поширення ідей любові до рідного краю.

Усебічне заохочення майбутніх фахівців туристичної, зокрема музейної, справи для формування позитивного іміджу професії. При розробці та затвердженні урядом України Концепції державної політики у гуманітарній сфері врахувати необхідність розробки Стратегії розвитку музейної справи, яка б передбачала:

- створення Програми стимулювання молоді для роботи в музейній сфері, яка б забезпечувала певними пільгами молодих науковців, по можливості надання пільгових кредитів для будівництва житла;
- розвиток музейної педагогіки: створення дитячих музейних програм, які б у ігровій, творчій формі розвивали у молоді інтерес до історії [13].

Впровадження туристсько-краєзнавчих аспектів, формуючих любов до малої батьківщини, у шкільну та позашкільну освіту. Виховання патріотизму передбачає поєднання освітніх елементів, що складаються з сукупності знань, умінь, навичок, переживань, емоційно-цілісних орієнтацій, переконань особистості, які допомагають людині усвідомити своє місце в суспільстві, обов’язок і відповідальність перед співвітчизниками, батьківщиною і державою.

Історично так склалося, що невід’ємною складовою освіти та виховання дітей і молоді є освіта позашкільна, покликана задовольняти потреби підростаючого покоління в інтелектуальному і фізичному розвитку та у професійній орієнтації.

Одним з напрямків позашкільної освіти сучасної України є туристсько-краєзнавчий [14].

Тому треба зробити так, щоб він став основною формою раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, вивчення історії українського краю, залучення широких верств населення до пізнання історико-культурної спадщини [8].

Необхідно вивчити можливість включення краєзнавчих маршрутів до навчальних програм з природознавства та географії України в середніх навчальних закладах, організацію проходження даних маршрутів під час літніх канікул, включення цих екскурсії до програми підготовки гідів при Житомирському обласному центрі туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді Житомирської обласної ради.

І нехай раннє і всебічне ознайомлення підростаючого покоління з унікальним багатствами рідного краю приведе до їх раціонального використання і економічного процвітання території в найближчому майбутньому [5].

Забезпечення взаємовпливу різних соціальних кіл одне на одного для поширення ідей патріотизму у всього суспільства в цілому. Можна припустити, що формування і управління феноменом патріотизму мають будуватися не на відцентрованих засобах впливу на окремі соціальні кола та вікові групи, а на просторах, що «зв’язують» соціум в єдине патріотичне ціле [10]. Тут варто звернути увагу на різного роду комунікації, взаємодії, події, які об’єднують представників різних соціальних груп. Так, наприклад, з розвитком почуття патріотизму у школярів і студентів, шляхом позашкільної освіти у туристсько-краєзавчому напрямку, можна залучати їх сім’ї для більш детального подальшого ознайомлення з багатствами рідного краю, спільного проведення дозвілля.

Залучення ЗМІ для поширення ідей любові до рідного краю. Засобом формування історичної пам’яті українського народу, а отже і патріотизму, є висвітлення діяльності музеїв історичного профілю у ЗМІ та створення музеями своїх власних часописів. На жаль у ЗМІ згадувань про музеї досить мало. Щодо вітчизняних музейних часописів ми можемо назвати журнал «Музеї України» та бюлетень «Український музей». Деякі музеї видають свої власні збірники, але як правило малими тиражами та не регулярно. На думку експертів, в Україні обмаль фахової музейної літератури. Досить важливим завданням для усієї вітчизняної музейної спільноти є створення Української музейної енциклопедії, яка б відобразила на своїх сторінках історичну спадщину нашої країни. У Росії музейна енциклопедія була видана ще у 2001 році [13].

Висновки. Сьогодні для ефективного просування національного туристичного продукту на зовнішньому ринку потрібна не лише організаційна, фінансова підтримка з боку української держави, але і створення позитивного образу нашої країни та її туристичних об’єктів, шляхом розвитку патріотизму у широких верств населення, а особливо у молодого покоління з активною життєвою позицією, що має стати частиною загальної стратегії розвитку туризму в Україні. Наші гості мають отримати справжнє задоволення від живописних ландшафтів, затишної атмосфери українських містечок, гостинності українського народу [8].

Вирішення цієї проблеми можливе лише завдяки об’єднанню зусиль у вихованні патріотизму органів місцевого самоврядування, громадських організацій, а також приватних компаній і окремих громадян [9].

Але будь-яка справа має починатися з малого. В даному випадку, з любові до своєї малої батьківщини. Жителям Житомирщини є чим пишатися, з огляду на існування унікального Державного музею коштовного та декоративного каміння Міністерства фінансів України.

Щоденно громадяни України, іноземні туристи, прагнучи збагатити свої знання, зустрітися з прекрасним, відвідують цей музей. Музей дає змогу побувати в давньому минулому, побачити сьогодення людства, його здобутки і навіть заглянути у майбутнє. У колекціях дбайливо зібрано і зберігається все, що нам, українцям, дороге, що є гордістю нашого народу, і це закономірно: адже не вартий майбутнього той народ, який не цінує свого минулого [15].

Список використаних джерел

1. Мокрицький Г.П. Цікава Житомирщина/ Ілюстрована туристична енциклопедія - Т.І. - Житомир: Вид-во «Волинь», 2012. - 323 с. - С.142-143.
2. Бречкевич О.О., Шиманська В.В. Міжнародний туризм як засіб інтеграції України у Європейський та світовий простір // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В. - Житомир: Вид-во ЖФ КІБІТ, 2010 р.- 256 с. - С.33-34.
3. Шиманська В.В. SWOT - аналіз туристичного комплексу Житомирщини // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В. - Житомир: Вид-во ЖФ КІБІТ, 2010 р. - 256 с.- С.140.
4. Ковтун І.А. Психолого-педагогічні аспекти туризму // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В. - Житомир: Вид-во ЖФ КІБІТ, 2010 р. - 256 с. - С.234.
5. Корбут Г.О., Вискушенко А.П., Памірський М.С., Памірський П.М. Гранітне намисто Житомирщини. Геологічна екскурсія як перспективний ресурс місцевого туризму // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В. - Житомир: Вид-во ЖФ КІБІТ, 2010 р.- 256 с. - С.55.
6. Цвіра І.А. Сакральні перлини Володарщини // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В. - Житомир: Вид-во ЖФ КІБІТ, 2010 р. - 256 с. - С.170.
7. Казьмерчук А.В. Професійна культура майбутніх менеджерів туризму: психолого-педагогічний аналіз // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В. - Житомир: Вид-во ЖФ КІБІТ, 2010 р.- 256 с. - С. 228.
8. Білоцька Ю.В., Литвинчук О.М. Туристичний бізнес в Україні: перспективи його розвитку в окремих областях, зокрема в Житомирській області // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В. - Житомир: Вид-во ЖФ КІБІТ, 2010 р.- 256 с. - С.36-38.
9. Дехтяренко С.С. Посилення конкурентних позицій Житомира та Житомирщини на ринку туристських послуг // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В. - Житомир: Вид-во ЖФ КІБІТ, 2010 р. - 256 с. - С.173.
10. Діденко О.Г. Удосконалення патріотичного виховання молоді в Україні: державно-управлінський аспект. - Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2012-02(8)/12dogdua.pdf
11. Патріотизм // Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії // http://uk.wikipedia.org/wiki/Патріотизм
12. Патріотизм як фактор консолідації українського суспільства // http://ua.textreferat.com/referat-9925.html
13. Чупрій Л.В Стан та проблеми музейної справи в Україні // Журнал «Музеї України» від 29.05.2010 р. - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/chuprij.htm
14. Ожгібесов В.М. Туристський рух Житомирщини. - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/ozhgibesov.htm
15. Петранівський В.Л., Рутинський М.Й. Туристичне краєзнавство.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.