Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Мазурок М.Ю.
Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Сучасні тенденції розвитку туризму». - Частина ІІ.
Миколаїв: ВП «МФ КНУКІМ», 2015. - 145 с. - С.60-62.

Туристична галузь Миколаївщини: сучасний стан та перспективи розвитку

Розвиток туризму на Миколаївщині в умовах ринкової економіки набуває пріоритетного значення. Туризм може і повинен стати сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом поповнення місцевих бюджетів, створення нових робочих місць, засобом загально доступного і повноцінного відпочинку та оздоровлення. Світовий досвід показав, що туризм - повноправний і надприбутковий компонент ринкової економіки.

Аналіз наукових праць свідчить, що науковці приділяють більше уваги в цілому Україні і найбільш привабливим територіям у рекреаційному аспекті. Дослідженню розвитку туристичної галузі приділяють увагу наступні вчені: В.Ф. Буйленко, В.К. Кіптенко, Д.А. Корнева, К.О. Соколова.

Метою дослідження є дослідження сучасного стану туристичної інфраструктури й визначення перспектив її розвитку в Миколаївському регіоні.

За інформацією опублікованою Головним управлінням статистики в Миколаївській області пріоритетним напрямом туристичної діяльності впродовж 2014 року був виїзний туризм, на який припадало 83% туристів, на внутрішній туризм припадало 17%, на в’їзний - 0%, що відрізняється від аналогічного періоду 2013 року, коли на виїзний туризм припадало 49% туристів, на внутрішній - 24%, на в'їзний - 27 відсотків. Так впродовж 2014 року туристичними операторами Миколаївської області надано послуги лише 9148 туристу (на 9845 осіб менше, ніж у 2013 р.) і 1049 осіб екскурсантів (на 1214 осіб менше, ніж у 2014 р.), в тому числі за видами туризму: в'їзний - 0 (у 2013 році 5108 осіб); виїзний - 7582 особи (на 1780 особу менше, ніж за 2013 рік); внутрішній - 1566 осіб (на 2967 осіб менше ніж за 2013 рік).

На території області діють 316 колективних засобів розміщення на 32442 місць, з них: готелів та аналогічних засобів розміщення - 89 (2878 місць); спеціалізованих засобів розміщення - 226 (29564місць), 35 дитячих оздоровчих таборів на 8991 місць, 3 аквапарки та 1 дельфінарій, які головним чином, зосереджені в рекреаційно-оздоровчих зонах Березанського та Очаківського районів, а також в місті Очаків.

Очаків

Згідно з Державним реєстром суб’єктів туристичної діяльності за станом на 01.10.2015 р. у Миколаївській області зареєстровано 10 суб’єктів тур операторської діяльності (туроператорів) та 65 туристичних агентів.

В області діють 2020 підприємств ресторанного господарства, з них: кафе, закусочних, буфетів (кіосків), літніх майданчиків - 1508, барів - 297, ресторанів - 44, їдалень - 171.

Дослідження показує, що за останні роки відсутні показники позитивного зростання кількості туристів, що відвідали об’єкти нашого регіону, отже у цієї сфери повинні бути додаткові напрямки стимулювання діяльності. Серед основних причин гальмування розвитку галузі слід відзначити: недосконалість системи державного регулювання туристичної діяльності; високий рівень податків; низький рівень інвестицій у розвиток матеріальної бази туризму; невідповідність туристичних закладів міжнародним стандартам; недостатнє забезпечення туристичної галузі кваліфікованими спеціалістами; вкрай незадовільний стан транспортної інфраструктури; низька поінформованість потенційних споживачів туристичного продукту. Для забезпечення ефективності функціонування туристичної галузі необхідно здійснити низку заходів: розвиток та впровадження фінансово-економічних механізмів для стимулювання туристичної діяльності та залучення інвестицій; підготовка кваліфікованих спеціалістів; розвиток інфраструктури, в тому числі транспортного забезпечення; створення та реалізація програм із захисту довкілля та культурної спадщини; рекламно-інформаційна підтримка.

Миколаївська область має достатні природно-географічні та суспільно-географічні туристсько-рекреаційні ресурси. Область, враховуючи її географічне положення, особливості господарського освоєння, природо-ресурсний потенціал, має наявні туристсько-рекреаційні ресурси. Але дослідження дозволяють зробити висновки, що туристичні потоки Миколаївської області мають щорічну тенденцію до зменшення. Тому, очевидно, що потрібно підвищувати національну свідомість та інтерес до туристичної спадщини, ефективно реалізовувати державну соціальну політику та максимально стимулювати всебічне використання підприємствами туристичних ресурсів Миколаївщини і переваг місце розташування. Фінансової уваги з боку держави потребує розвиток туристичної інфраструктури, охорона пам'яток, музейна безпека, розвиток рекламно-інформаційного забезпечення індустрії. Саме за таких умов туризм може стати джерелом величезних прибутків та основою розвитку економіки Миколаївської області.

Список використаних джерел

1. Буйленко В.Ф. Туризм / В.Ф. Буйленко. - М.: Феникс, Неоглори, 2008. - 416 с.
2. Головне управління статистики у Миколаївській області [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.mk.ukrstat.gov.ua/.
3. Кіптенко В.К. Менеджмент туризму: підручник / В.К. Кіптенко. - К.: Знання, 2010. - 502 с.
4. Корнева Д.А. Особливості розвитку туристичної інфраструктури в Україні / Д.А. Корнева // Вісник ДІТБ. - 2011. - №15. - С.174-180.
5. Соколова К.О. Управління туристичним потенціалом підприємств / К.О. Соколова // Вісник Хмельницького національного університету. - 2010. - №3. - Т.1. - С.208-210.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.