Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Павлюк В.Е.
Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Сучасні тенденції розвитку туризму». - Частина ІІ.
Миколаїв: ВП «МФ КНУКІМ», 2015. - 145 с. - С.82-85.

Туристсько-ресурсний потенціал Миколаївської області

Важливими факторами розвитку туристичної галузі є природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал. Аналізуючи оцінку рекреаційного потенціалу Миколаївської області, яку давали вчені, використовуючи різні методики оцінки, можливо виділити наступні результати: згідно вартісному комплексному оцінюванню Руденко В.П. природний рекреаційний потенціал Миколаївської області складає 5,86% від інтегрального природного ресурсного потенціалу країни; за інтегральною оцінкою природного блока туристсько-рекреаційного потенціалу Бейдика О.О. область має середній рівень забезпеченості - 2 бали; Черчик Л.М. використовуючи сукупність кількісних та якісних показників для оцінки ПРП, так за рівнем концентрації природно-рекреаційного потенціалу та рівнем концентрації земель рекреаційного призначення Миколаївська область відноситься до низької та середньої групи забезпеченості [1, с.48; 4, с.64; 8, с.185].

Миколаївська область розташована на півдні України в басейні нижньої течії ріки Південний Буг. На півночі вона межує з Кіровоградською областю, на сході і північному сході - з Дніпропетровською, на південному сході - з Херсонською, на заході - з Одеською областями [2, с.68]. Територія Миколаївщини становить вище 24,6 тис.км² (4,1% території країни). На півдні омивається Чорним морем та дев’ятьма лиманами, які глибоко вдаються в суходіл, у тому числі Дніпровсько-Бузький (63 км.), Тилігульський (60 км.), Бузький (42 км.), Березанський (26 км.) [3, с.7]. На території області є острів Березань і Кінбурнська коса. Поверхня області - рівнина, нахилена в південному напрямку, більша частина області лежить у Причорноморський низовині. На півночі області розташовані Подільська височина і Придніпровська височина. На території області 85 річок довжиною більше 10 км. Головна ріка - Південний Буг и притоки Інгул, Інгулець, Кодима, Чичиклія, Синюха, Мертвовод, Гнилий Єланець. Є 12 невеликих водосховищ, 128 ставків [2, с.68].

острів Березань

Клімат помірно-континентальний. Літо спекотне, з частими суховіями; середня температура липня +27°C. Зима малосніжна, порівняно тепла. Середня температура січня -4,5°C. Висота снігового покрову 9-11 см. Річна кількість опадів коливається від 330 мм на півдні до 450 мм на півночі області. Максимум опадів випадає влітку, переважно у вигляді злив. Море у купальний сезон (червень-серпень) прогрівається біля берега до +24°C.

В області побудовано 45 водосховищ і 933 ставків загальною площею 15,8 тис. га, серед водосховищ найбільші Ташлицьке, Софіївське, Октябрьське, Олександрівське, Щербанівське, Степовське, Катеринівське. Річки і ставки використовуються в основному для зрошування сільськогосподарських угідь та рибальства [4, с.134].

Основні рекреаційні зони Миколаївщини знаходяться в південній частини області, на узбережжі Чорного моря та лиманів. У цих зонах зосереджено 169 рекреаційних закладів. Як і у попередні роки, Миколаївщина за кількістю оздоровлених осіб посіла шосте місце серед регіонів України. Крім того, в 2014 році на Миколаївщини налічувалось 95 різних типів готелів та інших місць для тимчасового проживання на 13,3 тис. місць. При цьому, послуги саме готельного сервісу надавали 18 готелів та 1 готельно-офісний центр. По забезпеченості готельними та іншими місцями для тимчасового проживання серед областей південного регіону Миколаївщина посідає друге місце (11,1 місць на 1000 жителів) після Херсонщини (19,7) [5, с.5].

У санаторіях і закладах відпочинку в 2014 році лікувалось і відпочивало понад 134 тис. осіб. Переважна більшість (88%) оздоровлених відпочивали протягом тривалого часу, решта - упродовж 1-2 днів. У порівнянні з попереднім оздоровчим сезоном кількість відпочиваючих зменшилася на 12% та 2% відповідно.

Послугами санаторно-курортних (оздоровчих) закладів області у 2013-2014 роках скористалися також 12,9 тис. іноземних громадян (на 1,2 тис., або на 8% менше, ніж у попередньому оздоровчому сезоні). Традиційно, переважну більшість (98%) обслугованих іноземців складають громадяни держав, що утворилися з колишнього СРСР, зокрема громадяни Російської Федерації (5,1 тис.), Республіки Молдова (4,6 тис.) та Білорусі (2,9 тис.).

У 2014 році мешканцям Миколаївської області та підприємствам надавали послуги з організації подорожувань 46 підприємствами регіону, які займалися продажем та резервуванням квитків на всі види транспорту, організацією відпочинку, розваг та індивідуальних подорожей, а також надавали посередницькі послуги з продажу путівок. За рік ними було реалізовано послуг (у ринкових цінах, уключаючи ПДВ) на 7,3 млн. грн., що у порівнянних цінах на 21,6% більше ніж у 2013 році. З цього обсягу 57,5% реалізовано населенню, рештою - скористалися підприємства та організації.

Високу конкуренцію підприємствам, що надають послуги з організації подорожувань, створюють фізичні особи-підприємці. За даними Державної податкової адміністрації України, у 2014 році, аналогічним бізнесом на Миколаївщині займалися 74 таких суб’єкта підприємництва, якими реалізовано послуг на 7,6 млн. грн. [5, с.23].

Що стосується розвитку бізнесу з організації подорожувань у 2014 році, то наявна фінансово-економічна криза та політична ситуація в країні суттєво обмежила можливості подорожуючих, а відтак - негативно вплинула на діяльність підприємств, які займаються організацією подорожувань. Обсяг реалізованих ними послуг за січень-серпень 2014-2015 р. зменшився порівняно з відповідним періодом 2013 р. на 45,2% (у порівняних цінах) та склав 8,6 млн. грн.

Стратегічною метою розвитку туристсько-рекреаційного потенціалу Миколаївській області можна визначити створення конкурентоспроможного на світовому ринку туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби населення країни, забезпечити на цій основі комплексний розвиток територій та їх соціально-економічних інтересів при збереженні екологічної рівноваги та історико-культурного довкілля.

Лише такі фактори як тепле море, заповідні зони в гирлі Південного Бугу, пам'ятки архітектури та культури, достатньо розвинений бізнес розваг, а також ще не втрачені залишки радянської системи оздоровлення (йдеться про санаторії, пансіонати, будинки відпочинку) могли би сприяти стрімкому розвитку туризму в регіоні.

Але в розвитку рекреаційного комплексу області слід виділити також ряд негативних моментів. По-перше, внаслідок погіршення екологічної ситуації спостерігається постійне зниження рекреаційної цінності території. По-друге, гостро відчувається необхідність реконструкції існуючого фонду рекреаційного господарства та підвищення якості обслуговування рекреантів. По-третє, значна кількість курортно-рекреаційних закладів розміщена вздовж узбережжя хаотично, без задовільного інженерного оснащення і благоустрою території, що збільшує негативний вплив на берег, пляжу, прибережну акваторію моря.

Отже, Миколаївщина має достатні природно-рекреаційні можливості для становлення індустрії туризму. Осмислюючи причини незадовільної ситуації, що має місце на сучасному туристичному ринку, перше місце в списку цих причин займає нераціональне використання рекреаційних ресурсів, не достатня увага з боку органів місцевої влади до цієї галузі. Це видно, з того, що розроблена Програма соціально-екологічного розвитку зон відпочинку Чорноморського узбережжя Миколаївської області не втілюються в реальне життя. Не втілюються в життя в повному обсязі і Програми розвитку туризму в регіоні на 2002-2014 роки через відсутність фінансування відповідних заходів, які визначають такі напрями розвитку туризму:

- удосконалення системи управління галуззю;
- зміцнення матеріальної бази туризму;
- розширення міжнародної співпраці у туристичній галузі;
- підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг;
- поліпшення транспортного обслуговування;
- підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об’єктів культурної спадщини;
- поліпшення інформаційного та рекламного забезпечення;
- провадження ефективної інноваційної діяльності;
- поліпшення кадрового забезпечення.

Тому виникає необхідність в створенні сприятливих умов інвестування. Тобто ефективність функціонування рекреаційного комплексу Миколаївщини пов’язана з реалізацією крупних комплексних інвестиційних проектів, які будуть стосуватись спортивної, розважальної, лікувально-оздоровчої, конгресної бази, зокрема побудови нових басейнів, тенісних кортів, розважальних комплексів, ресторанів, дискотек, оздоровчих центрів, конгрес-холів тощо.

Список використаних джерел

1. Програма соціально-економічного розвитку зон відпочинку Чорноморського узбережжя Миколаївської області. - Миколаїв: Миколаївська обласна державна адміністрація. - 23.07.2014.
2. Чичкалюк Т. Курорты Николаевщины: возможности и перспективы / Т. Чичкалюк // Обзор украинского рынка. - 2007. - №7-8(107-108). - С.68-71.
3. Северіна Л.А. Туристичні ресурси Миколаївщини: Путівник / Л.А. Северіна. - Миколаїв: Південнослов’янський інститут КСУ, 2007. - 140 с.
4. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України: монографія / В.П. Руденко. - Л.: Світ, 1993. - 240 с.
5. Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм у Миколаївській області у 2008-09 році: Статистичний бюлетень. - Миколаїв: Головне статистичне управління у Миколаївській області, 2009. - 40 с.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.