Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Мишаста Т.М.
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами
туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому. - 2008. - №12. - С.252-256.

Туризм та євроінтеграційна політика України

На сьогоднішній день питання європейської інтеграції є важливим, так як становище кожної країни визначається перш за все глобальними процесами та характером взаємодії з іншими державами, чим підтверджується актуальність дослідження.

Серед досліджень з питань європейської інтеграції варто виділити роботи Б. Губського [1], Є. Савельєва [2], Ю. Білика [3].

Ю. Білик відзначає що «…в умовах функціонування світового господарства жодна країна світу не може забезпечити високу ефективність національного виробництва, якщо не інтегрує тією чи іншою мірою у виробництво світове. Це зауваження безпосередньо стосується і України, яка в перспективі повинна стати рівноправним учасником світового ринку…» [3].

Метою роботи є дослідження питань європейської інтеграції України у світлі проведення на її території матчів чемпіонату Європи з футболу у 2012 р., яке дозволить сформувати позитивний імідж нашої країни та регіону не лише з економічної точки зору, а й з погляду її розвитку як привабливого туристичного та інвестиційного регіону для жителів Європи.

Новизна дослідження полягає в комплексному розгляді завдань, які стоять перед керівництвом і мешканцями України та Донецької області з підготовки до проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 р., запропонованих заходів з організації вільного часу гостей чемпіонату та інформаційної інфраструктури.

Україна, як країна, що розташована у центрі Європи, помітно відстала за темпами свого розвитку від розвинених країн - сусідів, але має знайти шляхи для більш ефективного розвитку своєї ринкової економіки та прискорити свої перетворення для зміцнення своєї ролі у світовій економіці. Для досягнень цієї мети необхідна активізація інтеграційних процесів до світових господарських зв’язків [4].

Інтеграція - процес економіко-політичного об’єднання країн на основі розвитку глибоких стійких взаємозв’язків та розподілу праці між національними господарствами, взаємодія їх виробничих структур на різних рівнях та у різних формах [5].

Ще на початку 1993 р. Україна розпочала офіційні переговори з країнами Заходу про залучення до процесу європейської інтеграції [6]. Звичайно, це складний процес для України, але вона має переваги перед іншими країнами для ефективної інтеграції, серед яких слід виділити наступні.

1. Україна має міцні зв’язки з країнами-членами ЄС, що перш за все обумовлено географічним положенням та подібними культурними особливостями.
2. Європейський Союз - регіон, що динамічно розвивається та інтегрується в міжнародну економіку. Подібні процеси відбуваються й в Україні, яка прагне інтегрувати до ЄС, але має дилему партнерства у світовій економіці та політиці.
3. Західні країни не зацікавлені в формуванні іншого регіонального об’єднання на території колишнього Радянського Союзу, тому країни ЄС переслідують і свої інтереси в процесі інтеграції України до нього.

На сьогодні Україна вже зробила значні кроки у напрямку європейської інтеграції.

Одним із пунктів Плану дій Україна - ЄС був вступ нашої держави до Світової організації торгівлі. Незалежна Україна вела переговори про вступ до Світової організації торгівлі (СОТ) 13 останніх років, прийняла низку важливих законів, які дали реалізувати цю можливість лише у 2008 році.

Так, 25 січня 2008 р. робоча група з питань вступу України до СОТ прийняла протокол, який відображає вступ України до світової організації торгівлі. Він повинен бути ратифікований до 4 липня 2008 р., та набуде чинності на тридцятий день з дня його прийняття Україною.

Залишається актуальним питання про відкриття зони вільної торгівлі для України, щодо якого ведуться активні переговори.

У жовтні 2005 р. Україна приєдналася до Європейської комісії з туризму,що є також вагомим у процесі комплексної європейської інтеграції. Це дало нашій країні можливості використання європейських механізмів для розвитку та підтримки своєї туристичної сфери.

Слід зазначити, що для України втілення суспільних проектів з країнами Європейського Союзу у різних сферах є реальним підтвердженням інтеграційного процесу.

Ще одним значним кроком до європейської інтеграції є те, що у квітні 2007 р. Європейська футбольна асоціація дала право Україні приймати у 2012 р. чемпіонат Європи з футболу, на протязі якого планується за 3 тижні провести 16 футбольних матчів. Донецька область визначена одним із приймаючих регіонів.

Запланована кількість відвідувачів становить 600 тис. чол. з різних країн світу, а телеглядачів - близько 8 млрд. людей.

Цей виключний шанс дає можливість всій Україні, та її регіонам ( а саме Донецькому, Харківському, Дніпропетровському, Київському та Львівському) сформувати імідж сучасної європейської країни (шляхом запровадження змін в економіці, притягнення іноземних та вітчизняних інвестицій, формування відповідної європейської інфраструктури та забезпечення нових робочих місць).

У цій ситуації слід виділити головну проблему, яка стає на заваді формуванню іміджу в України та її регіонах, яка полягає у невідповідному стані існуючої інфраструктури.

Першочергову увагу треба звернути на забезпечення прийому та розміщення туристів та вболівальників. Що стає особливо актуальним при великому їх потоці.

Так, попередній аналіз показав, що кількість наявних номерів та місць у 25 готелях не задовольняє в повному обсязі заплановані потреби та попит (наприклад, на 1 місце в готелі м. Донецьк припадає близько 105 туристів та вболівальників).

Саме тому до забезпечення проживання туристів треба залучати компанії з розміщення, які нададуть послуги в обладнаних для прийому туристів квартирах та котеджах (запропоновані місця проживання відповідають рівню 2-4 зіркових готелів).

Забезпечити прийом туристів та вболівальників також можливо через реалізацію проектів трансформації гуртожитків у студентські готелі.

Значну кількість місць для розміщення вболівальників у день матчу може дати залучення родин до їх прийому у себе вдома. Це абсолютно нормальна європейська практика, яка може дати змогу забезпечити десятки тисяч тимчасових місць розміщення за помірними цінами (90 % академічного туризму в Британію базується саме на розміщенні у родинах). Фактично, йдеться про волонтерську програму «Запрошуємо Європу в гості».

Для забезпечення потреб під час транзиту та в пікові терміни навантаження також може бути задіяний потенціал сільського туризму (у приміських селах, як наприклад с. Красне, яке віддалене від м. Донецьк на 70 км., та в якому гостинні господарі садиб пропонують повний спектр послуг від ночівлі до екскурсійного обслуговування). Це допоможе розосередити навантаження з великих міст та ознайомити велику кількість відвідувачів з побутом, традиціями та історією українського народу.

Узагальнення цієї інформації та формування відповідних баз даних дозволить чітко визначити можливі додаткові потреби в засобах розміщення та будівництві готелів і створити необхідні засади для бронювання місць у приватному секторі.

Туристи, які відвідають Україну вперше, не звикли до «українського харчування».

Тому значної уваги потребує і цей сектор.

У ньому існують такі основні проблеми:

- якість кухні;
- володіння персоналом іноземними мовами;
- сервісне обслуговування;
- брак персоналу.

Для стимулювання рестораторів щодо підвищення якості послуг пропонується проведення незалежної професійної оцінки їх якості, бажано іноземними експертами. Підвищення якості запропонованої харчової продукції допоможе в просуванні національної кухні та напоїв.

Наступним питанням, яке потребує вирішення, є організація дозвілля відвідувачів.

Необхідно розробити низку проектів, що забезпечать проведення вільного часу вболівальників. Серед основних заходів можливо запропонувати:

1) кулінарний фестиваль (улюблені страви футболістів);
2) кінофестиваль;
3) мюзикл про футбол;
4) створення музею історії футболу;
5) виставка фотографій на футбольну тематику;
6) відвідування театрів, музеїв, філармоній;
7) аукціони з продажу речей відомих футболістів.

Необхідною складовою роботи з прийому гостей має стати створення належної інформаційної інфраструктури, так як багато хто з туристів не володіє інформацією про Україну, тим паче про діяльність її регіонів. Тому необхідно створення:

- постійно діючих центрів туристичної інформації (у центральній частині міст та на основних транспортних вузлах, особливо, вокзалах);
- тимчасових центрів туристичної інформації (у межах стадіону, на основних магістралях руху автотуристів);

Крім того, обов’язковим є створення:

- планів мікрорайонів (принаймні українською та англійською мовами);
- детальних карт-табло в основних туристичних зонах;
- покажчиків автомобільних маршрутів для транзитних автотуристів;
- покажчиків центрів туристичної інформації, готелів, основних туристичних атракцій міста.

З урахуванням статистики відвідувань світового чемпіонату з футболу 2006 р. в Німеччині, середня кількість ночівель на квиток становила 1,72. Таким чином, більшість уболівальників не матиме можливостей детально ознайомитися з об’єктами культурної спадщини, музеями тощо.

Ураховуючи це, програма туристичного супроводу для більшості вболівальників реально може бути обмежена коротким оглядовим туром. Основним завданням тут має стати популяризація потенціалу України в цілому та Донецького регіону в обмежений термін.

Тому доцільно визначити основні місця, що будуть рекламуватися для відвідування туристами протягом Євро-2012 з урахуванням чинника їх розташування та реальної привабливості для цільової групи вболівальників.

Одним з важливих питань туристичного сектору має стати формування пакетних турів, терміном від одного до двох тижнів, що поєднають відвідування футбольних матчів та подорож Україною.

Основним у вирішенні запропонованих питань та проблем є фінансування. Наприклад, у Донецькій області загальний показник видатків (рисунок 1) для розробки запропонованих заходів до проведення чемпіонату Європи з футболу становить 32 630 168,0 тис. грн., (у тому числі з держбюджету - 14 285 536,1 тис. грн.; обласного бюджету - 310 147,6 тис. грн.; бюджетів міст та районів - 1 462 864,8 тис. грн.; інших джерел - 16 571 619,5 тис. грн.) [7].

Основні видатки для фінансування заходів з організації проведення Євро-2012
Рис. 1. Основні видатки для фінансування заходів з організації проведення Євро-2012

Якщо взяти загальну кількість витрат і загальну кількість очікуваних відвідувачів - 600 тис. чол. [7], розрахуємо частку затрат на одну людину:

B = 32630168000 / 600000 = 54384 грн.

З вищенаведеного слід зазначити, що саме зараз Україна має потребу в залученні іноземних інвестицій та тісній співпраці з Європейським Союзом.

З економічної точки зору додаткові інвестиції країн-членів Європейського Союзу забезпечать наступне:

1. Підвищення конкурентоспроможності українських товарів та послуг як на європейському, так і на міжнародному рівнях;
2. Створення нових робочих місць, що підвищить рівень зайнятості українського населення та наблизить його до європейського;
3. Формування відповідної до європейських норм та стандартів інфраструктури, яка надалі забезпечить значні туристичні потоки в Україну.

Виходячи з проведених досліджень, слід зазначити, що ефективно інтегрувати може лише країна, яка має параметри розвиненої країни, сталу економіку та прагне до розвитку свого внутрішнього ринку.

Саме проведення Євро-2012 сприятиме реформуванню української економіки, встановленню цивілізованих ринкових відносин, демократизації суспільства та розвитку нашої країни як привабливого туристичного та інвестиційного регіону для жителів Європи.

Таким чином, процес інтеграції України має бути комплексним, що, в свою чергу, прискорить та скоротить шлях нашої країни до вступу в Європейський Союз.

Література

1. Губський Б.В. Євроатлантична інтеграція України. - К.: Логос, 2003. - 328 с.
2. Савельєв Є.В. Європейська інтеграція і маркетинг. - Тернопіль: Карт-бланш, 2003. - 482 с.
3. Білик Ю. Оцінка порівняльних переваг в умовах міжнародної економічної інтеграції // Економіка України: політико-економічний журнал. - 2007. - №6(549). - С.69-76.
4. Барінгольц О. Інтеграція України до європейського економічного простору // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2003. - №3. - С.27-38.
5. Раджабова З.К. Мировая экономика: Учебник. - 2-е изд., испр. - М.: Инфра-М, 2004. - 336 с.
6. Заблоцький Б.Ф. Перехідна економіка: Посібник. - К.: Видав. центр «Академія», 2004. - 512 с.
7. Офіційний сайт Донецької обласної статистики.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.