Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Алексєєва Н.Ф, Дринь О.Я.
Матеріали конференції "Актуальные научные достижения - 2014"

Дослідження туристичних потоків в Україні

Сучасна індустрія туризму належить до найбільш перспективних галузей економіки, що швидко розвиваються. Підвищення життєвого рівня населення активно стимулює розвиток сфери відпочинку, важливу роль в якій відіграє туристичний бізнес. Туристична діяльність є досить специфічною, що в багатьох країнах є основним джерелом прибутків, а також це вагоме джерело створення робочих місць [4].

Дослідження туристичної галузі висвітлюється у працях науковців і вчених: С.М. Биржаков, Г.О. Ворошилова, В.В. Гловацька, Л. Гонтажевська, А.Ю. Єременко, О. Камушков, О.О. Колесник та ін.

З закону України «Про туризм» можна виділити, що туризм - тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування, тобто це складний соціокультурний та історичний феномен, з форми проведення дозвілля та способу заняття вільного часу. І основними цілями туризму є:

1) дозвілля, рекреація і відпочинок;
2) відвідини знайомих і родичів;
3) ділові і професійні цілі;
4) лікування;
5) релігія і паломництво;
6) інші цілі [3].

Отже, туризм відіграє винятково пріоритетну роль з розширення внутрішнього ринку як основи стабільного економічного зростання, дає можливість створити умови для виведення України на світовий рівень надання туристичних послуг та досягти високої економічної ефективності у розвитку цієї галузі, тому дуже важливо проаналізувати та виявити проблеми туризму та туристичних потоків в Україні [4].

Досліджуючи туристичні потоки в Україні за період 2006-2012рр. можна побачити що порівняно з 2008 р. кількість іноземних громадян, які відвідали Україну збільшилась більше ніж на 2 млн. (рисунок 1), але іноземних туристів, які відпочивали на території України, порівняно з 2007 р. стало лише на 300 тис більше.

Туристичні потоки України за період 2006-2012 рр.
Рисунок 1. Туристичні потоки України за період 2006-2012 рр.

Більшість громадян України надають перевагу відпочинку закордоном. Це свідчить про те, що рівень сервісу на українських курортах значно нижчий, аніж сервіс в таких державах як Туреччина або Єгипет. Зменшення на 25% загальної кількості туристів в туроператорах протягом 2009 р. зумовлено світовою економічною кризою. Проте вже в 2010 р. кількість туристів, які відвідали Україну зросла на 0,8%, а виїзний потік - на 11%, порівняно з 2009 р. З графіку 1 видно велику різницю між 2006 роком та 2010-2012 роками. Динаміка туристів, які відвідали Україну збільшується з року в рік [3].

У 2011 році майже 2,6 млн. туристів виїхали за кордон, а іноземців збільшилось на не значну кількість, але в 2012 році ситуація змінилась і майже 2,4 млн. іноземців відвідали Україну. За оцінками представників Світової ради загальний внесок туристичної сфери до ВВП України становить 92,1 млрд. грн. При цьому прямі витрати туристів становили 24,6 млрд. грн. або 26,7 %, непрямий внесок туристичної сфери в економіку становив 56,4 % або 51,9 млрд. грн.

В Україні існують всі передумови для нормального розвитку туристичної діяльності, а саме: зручне географічне розташування, сприятливий клімат, різноманітний рельєф, унікальне поєднання природно-рекреаційних ресурсів, культурно-історичної спадщини, розгалуження санаторно-курортної бази. Але ці умови використовують не повністю, що свідчать дані ВВП країни в цій галузі. Основними перешкодами у розвитку туристичного сектору в Україні, сьогодні виступають переважно чинники управлінського, економічного, екологічного, соціального та культурного характеру. Зокрема, наша держава використовує лише одну третину туристичного потенціалу, яким володіє, а за даними Світового економічного форуму, у сфері подорожей і туризму Україна серед 124 країн світу посідає лише 78-е місце. Але на протязі останніх років тенденція розвитку туризму підвищилась про що свідчать обсяги інвестицій в готельну та ресторанну сферу майже на 4,5 млн. грн.. На сьогоднішній день треба звернути велику увагу на цю ланку господарства і провести деякі зміни для підвищення рентабельності туризму в Україні на світовому ринку. Для цього треба розробити нові маршрути, розвивати готельну інфраструктуру, підвищувати рівень обслуговування туристів і поліпшувати відвідуваність туристичних об’єктів [1]. У 2013 році туристичні потоки були стабільними та майже ідентичними 2012 року. По прогнозам аналітиків 2014 рік дуже відрізнятиметься від попередніх років, адже ситуація в країні на даний час складна і має великий вплив не тільки на туризм, а й на економіку в цілому. З цих причин кількість виїзних та в’їзних туристів зменшиться. Країни, які будуть відвідуватися українцями це: Турція, Египет, Чорногорія, Греція та Грузія.

Отже, туризм в України на сьогоднішній день має багато проблем, але з кожним роком їх стає менше і країна викликає інтерес до себе з боку іноземців, інвесторів, що дає змогу швидше розвивати курортні та рекреаційні території нашої держави, які становлять близько 9,1 млн. га, тобто 15 % території [4].

Подальший розвиток туристичної індустрії має ґрунтуватися на нових механізмах господарювання, ефективних організаційно-управлінських структурах, економічній свободі туризму, що в умовах вільної конкуренції забезпечить насичення ринку високоякісними послугами і сприятиме соціально-економічному розвитку країни.

Список літератури

1. Державний комітет статистики України. Статичні дані по Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Міністерство культури і туризму України: «Підсумки туристичного сезону 2009 року» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua.
3. Закон України «Про туризм» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр.
4. Центр поддержки бизнеса [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.newbiznet.com.ua/index.php/ru/articles/80-market/335-2013-07-31-07-08-09.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.