Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Біловодська О.А., Коцур Я.М.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
«Економічні проблеми сталого розвитку»
(м. Суми, 24-26 квітня 2013 р.): у 4 т. - Т.4. - С.62-63.

Аналіз інноваційної діяльності туристичної галузі України

Аналіз інноваційної діяльності туристичної галузі України На сьогоднішній день вітчизняна туристична діяльність розвивається швидко та динамічно, випереджаючи своїм розвитком та темпами зростання доходів такі галузі промисловості, як нафтовидобування та автомобілебудування. Дослідження інноваційних процесів в туристичній індустрії України показують, що туризм активно використовує такі види інновацій:

- організаційно-управлінські, які пов’язані з розвитком підприємництва і туристичного бізнесу в системі та структурі управління (нові форми організаційно-управлінської діяльності);
- продуктові, що спрямовані на створення нових або поліпшенні існуючих турпродуктів (розробка нового туру, нового екскурсійного маршруту, нового напряму подорожей (наприклад, тури в Антарктиду);
- маркетингові, які дозволяють задовольнити потреби цільових споживачів, або привабити нових клієнтів (нові концепції сервісу, удосконалення транспортних, готельних та інших послуг, нові канали зв’язку з клієнтами, нові системи розподілу, освоєння нових ринків);
- технічні, що виготовлені іншими галузями (впровадження провідних інформаційних і телекомунікаційних технологій, наприклад, системи клімат-контролю в готелях, електронні гіди-путівники, супутникові навігатори, комп’ютерні системи управління та обліку) [1].

Більшість галузей промисловості України відстають у своїй інноваційній діяльності від туризму за різними показниками (табл. 1).

Таблиця 1

Порівняльна характеристика інноваційної діяльності різних галузей промисловості України [2,3,4,5]
Галузь промисовості Інноваційно-
активні підприємства, %
Основні проблеми низької інноваційної активності Джерела фінансування
Туристична діяльність 30 1) економічна ситуація в країні;
2) недостатність власних коштів для впровадження інновацій
власні кошти (88%); кредити та позики (8-10%); участь держави (4-2%)
Машинобудування 14 1) незначні обсяги фінансування;
2) зменшення кількості науковців, зниження рівня їх кваліфікації
власні кошти (60%); кредити та позики (40%) участь держави (до 1%)
Легка промисловість 9,8 1) недостатність інформації про новітні технології;
2) відсутність достатніх власних коштів у підприємств, відносно дорогі кредити
власні кошти (85%) кредити та позики (10-15%) участь держави (1,38%)
Харчова промисловість 18 1) економічна ситуація в країні;
2) відсутність коштів
власні кошти (85%) кредити та позики (10-12%) участь держави (3-5%)

З табл. 1 видно, що туристична діяльність значно випереджає своїм розвитком інші галузі промисловості. За прогнозами фахівців до 2020 року доходи від туризму досягнуть 3 трлн. дол.

На сьогодні туризм для України є важливим чинником соціально-економічного розвитку як у середині держави, так і в зовнішньоекономічній діяльності. Вже зараз туристична галузь виробляє 8% валового внутрішнього продукту та 20% зовнішньоторговельного обороту України.

Література

1. Гарбера О.Є. Особливості інноваційних процесів в туристичній індустрії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/garbera.htm.
2. Касьян З.Е., Воронкова Т.Є. Діагностика інноваційної діяльності вітчизняних підприємств легкої промисловості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knutd.com.ua/publications/pdf/Visnyk/2012-1/145_152.pdf.
3. Чернікова В.І. Особливості інновацій в туризмі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/ekonom/39/3666-osoblivosti-innovacij-u-turizmi.html.
4. Сільченко І.А. Ефективність інноваційної діяльності машинобудівних підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/14-3-15-2011.pdf.
5. Необхідність інноваційної діяльності в харчовій промисловості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/echp_2011_2_12.pdf.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.