Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Пилипченко Т.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
"Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури
та сфері обслуговування" (м. Львів, 11-12 травня 2017 р.)
Львів: ЛДУФК, 2017. - 168 с. - С.102-104.

Шляхи підвищення рекреаційно-туристичного потенціалу великого міста (на прикладі міста Києва)

На сьогодні для сучасного міського мешканця дуже важливим є питання відпочинку. У період активного соціально-економічного розвитку, активізації процесів глобалізації, швидкого ритму життя, інтенсифікації суспільного виробництва зростає роль рекреаційно-туристичного потенціалу великого міста для організації відпочинку та розвитку життєвих сил міських мешканців.

Рекреаційно-туристичний потенціал міста охоплює сукупність природних, культурно-історичних та соціально-економічних туристично-рекреаційних ресурсів, а також частину міської інфраструктури, що обслуговує ці ресурси та використовується для підвищення добробуту населення, його оздоровлення, збереження високого рівня охорони природи й довкілля, а також збереження традицій і різноманітних соціальних, культурних цінностей міста.

Ми оцінили рекреаційно-туристичний потенціал міста Києва за базовою методикою авторського колективу під керівництвом професора В.С. Кравціва, представленою у його роботі «Науково-методичні засади реформування туристичної сфери» [1, с.74]. Ця методика дає змогу оцінити рекреаційно-туристичний потенціал будь-якого населеного пункту за основними його складовими частинами.

Оцінювання природних рекреаційно-туристичних ресурсів міста Києва здійснювалося за такими показниками: рельєф, водні об’єкти, рослинність, природоохоронні території. Найвищий показник забезпеченості природними рекреаційно-туристичними ресурсами мають Голосіївський район (34 бали) та Шевченківський район (32 бали). Культурно-історичні рекреаційно-туристичні ресурси міста Києва оцінювали за наявністю пам’яток архітектури, історії та культури. У Деснянському (3 бали), Оболонському (5 балів) та Дарницькому (6 балів) районах представлено найменшу кількість цих ресурсів. Аналіз соціально-економічних рекреаційно-туристичних ресурсів міста Києва (наявність основних видів соціально-економічної інфраструктури міста) виявив, що Шевченківський (19 балів), Печерський (15 балів) та Подільський (15 балів) райони мають високий рівень забезпеченості згаданими ресурсами. Загальні результати оцінювання рекреаційно-туристичних ресурсів адміністративних районів міста Києва довели, що найбільшу кількість рекреаційно-туристичних ресурсів має Шевченківський район міста Києва (61 бал), а найменшу - Деснянський район (21 бал) (рис. 1).

Результати оцінювання рекреаційно-туристичних ресурсів адміністративних районів міста Києва
Рис. 1. Результати оцінювання рекреаційно-туристичних ресурсів адміністративних районів міста Києва

Виявлена тенденція насамперед пов’язана з розвитком соціально-економічної складової частини рекреаційно-туристичного потенціалу вказаних районів, а також із розміщенням об’єктів культурно-історичної спадщини в районах. Оскільки Деснянський район - один із наймолодших адміністративних районів міста Києва, що був створений шляхом руйнування попередніх сільських поселень на цій території, то він зазнав кардинальної зміни природного рекреаційно-туристичного потенціалу та не має достатньо сформованої культурно-історичної спадщини на своїй території. Через порушення у функціонуванні перших двох складових частин рекреаційно-туристичного потенціалу розвиток третьої не досягнув бажаного рівня.

Підвищити рівень рекреаційно-туристичної привабливості Деснянського району можна шляхом модернізації культурно-історичної складової частини, а саме: шляхом розширення культурного компонента (проведення різноманітних заходів, конкурсів та фестивалів) на території району. Це дасть можливість за рахунок фінансових надходжень від заходів поліпшити рівень його соціально-економічних ресурсів, окрім того, збільшиться сума податків, що надходитимуть до місцевого бюджету, надалі ці надходження забезпечать місцеве населення робочими місцями та нададуть можливість для розвитку природного рекреаційно-туристичного ресурсу району [3; 4; 5].

Іншим варіантом розв’язання проблеми низького рівня рекреаційно-туристичного потенціалу може стати механічне переведення коштів від «перспективних» районів до «відсталих», але лише для розвитку всіх складових елементів рекреаційно-туристичного потенціалу району [2].

Отже, розвиток рекреаційно-туристичного потенціалу великого міста як прибуткового сектора економіки країни є важливим чинником її соціально-культурного піднесення, збереження самобутності та національної ідентичності у процесі інтеграції у європейські та світові глобалізаційні процеси. Основні шляхи підвищення рекреаційно-туристичного потенціалу міста мають бути спрямовані на поліпшення рівня соціально-економічного розвитку країни в цілому.

Список використаних джерел

1. Кравців В.С. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери / В.С. Кравців, Л.С. Гринів, М.В. Копач, С.П. Кузик. - Львів: ІРД НАН України, 1999. - 78 с.
2. Стратегія регіонального розвитку туризму: монографія / І.В. Левицька, Н.В. Корж, А.Г. Кізюн, Н.В. Онищук. - Київ, 2013. - 192 с.
3. Менеджмент туристичної індустрії: навч. посіб. / І.М. Школа, Т.М. Ореховська, І.Д. Козьменко та ін.; за ред. проф. Школи І.М. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. - 662 с.
4. Момонт Т.В. Основні напрями формування ринку туристичних послуг / Т.В. Момот // Економіка. Управління. Інновації. - 2009. - №1. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/momont.htm.
5. Папирян Г.А. Международные экономические отношения. Экономика туризма: учебное пособие / Г.А. Папирян. - Москва: Финансы и статистика, 2000. - 208 с.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.