Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Дяченко П.В., Драчук В.С.
Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки»
(м. Умань, 30 листопада - 1 грудня 2017 р.)
Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. - 364 с. - C.278-280.

Перспективи розвитку туризму в Україні

У розвинених країнах світу туризм сприяє соціально-економічному розвитку країн і є однією із високодохідних галузей, яка формує до 10% сукупного ВВП країн ЄС. Туризм сприяє зростанню зайнятості, диверсифікації економіки, оскільки сфера туризму і курортів пов'язана з діяльністю більш як 50 галузей, підвищує інноваційність національного господарства. Туризм сприяє збереженню і розвитку культурного потенціалу, веде до гармонізації відносин між різними країнами і народами, збереженню екологічно безпечного довкілля. Крім того, туризм є одним із чинників реалізації зовнішньої політики держави.

За оцінкою Всесвітньої туристичної організації ООН (ЮНВТО), внесок туризму до світового валового внутрішнього продукту з урахуванням непрямого ефекту становить 10 відсотків. Загальна кількість робочих місць, що прямо або опосередковано стосуються сфери туризму, становить 11 відсотків. У 2015 році частка міжнародних туристичних прибуттів збільшилася на 4,4 відсотка і становила 1184 млн. туристів [1].

У цілому, міжнародний туризм впливає на темпи економічного зростання, поліпшення показників торгового балансу, зменшення безробіття та стабільність валютного курсу в державі [2].

Проте слід враховувати, як зазначається у схваленій «Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року», що «Фінансово-економічна криза, що загострилася останніми роками, події, пов'язані з анексією Автономної Республіки Крим та проведенням антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, призвели до зменшення в'їзного туристичного потоку, негативно вплинули на структуру туризму та реалізацію туристичних можливостей країни на внутрішньому і зовнішньому туристичному ринку. Фактично, вдвічі зменшилася кількість іноземних туристів. Україна втрачає популярність як туристичний напрям, оскільки у потенційних туристів складається враження повномасштабної війни і країна сприймається як «гаряча точка» [1].

туризм в Україні

У розділі «Механізми та інструменти реалізації Стратегії» справедливо стверджується, що «Для досягнення цілей Стратегії у рамках визначених пріоритетних напрямів необхідно забезпечити ефективну взаємодію правового, організаційного, економічного та фінансового механізмів державного регулювання розвитку сфери туризму та курортів». На жаль, в Стратегії, яка характеризується сьогодні як «гаряча точка» відсутній елемент оцінки та впливу сучасного стану релігійного туризму на пом'якшення соціальної напруженості в суспільстві

У релігійному туризмі важливим є з'єднання інтересів релігійних організацій і держави в зниженні соціальної напруженості в країні, первинними стають духовні і соціальні чинники здоров'я нації. Держава зобов'язана надати величезне значення формулюванню розробки концепції духовно-морального становлення дітей і молоді (патріотизм є одним з проявів процесу духовного становлення особи) на основі загальнолюдських і вітчизняних традицій і цінностей, надання ним допомоги в життєвому самовизначенні, моральному, цивільному і професійному становленні; створення умов для самореалізації особи.

Ось чому, ідеологічною складовою релігійного туризму є пом'якшення загальної соціальної напруженості, а не розподіл суспільства на ворожі сторони; встановлення діалогу між конфесіями: релігійний туризм не повинен викликати зіткнень або образ на релігійній і соціальній основі.

Надзвичайно важливим є питання професійної підготовки кадрів у сфері релігійно-пізнавального туризму, оскільки в цьому є цінність релігійної культури у формуванні духовно-моральної особи.

Бурхливий розвиток релігійного туризму у сучасному світі, а останніми роками і в Україні, виявив необхідність вирішення проблеми професійної підготовки фахівців в цій сфері. Для стійкого і успішного його розвитку держава потребує висококваліфікованих фахівців. Оскільки виник попит на поїздки з релігійними цілями, з'явилися і туристичні фірми, що пропонують своїм клієнтам такі тури. Як показало дослідження пропозицій на ринку релігійного туризму, багато співробітників цих компаній не можуть пояснити різницю між паломництвом і релігійним туризмом, і не мають відповідної професійної підготовки.

На нашу думку, для того, щоб розвивати релігійний туризм, потрібні не лише управлінці і організатори, але в першу чергу потрібні екскурсоводи, гіди, супроводжуючі груп, фахівці, які безпосередньо працюють з туристами. Проте в спеціалізованих учбових закладах немає програм професійної підготовки подібних фахівців. На ознайомлення з напрямом «релігійний туризм» за 5 років навчання передбачено всього декілька лекційних годин.

Таким чином, існує відоме протиріччя між потребами у висококваліфікованих кадрах в області релігійного туризму і відсутністю розробок науково-теоретичних основ і прикладних аспектів підготовки фахівців цього туристичного напряму.

У результаті дослідження стану релігійного туризму та паломництва в Україні, а також його сучасного розвитку, можемо зробити наступні висновки:

1. Міжконфесійні суперечності залишаються основною проблемою повноцінного розвитку релігійного українського середовища та сфери державно-конфесійних відносин. Відтак, врегулювання міжконфесійних протиріч виступає на сьогодні пріоритетною складовою державної політики в галузі суспільного життя.
2. Релігійні подорожі, паломницькі тури є важливими явищами із властивими їм функціями, завданнями, контингентом споживачів, що утворюють значний сегмент сучасного туристичного ринку
3. Для повноцінного розвитку релігійного та паломницького туризму в Україні надзвичайно важливо досягти встановлення та збереження мирного життя, спокою, злагоди між усіма етносами і культурами, конфесіями та вірами багатонаціональної країни. Міжнаціональна і міжконфесійна злагода є запорукою успішного розвитку міжнародного туризму в Україні. А це вимагає від українських туристських організацій, спеціалістів туристської індустрії та туристської культури поряд з іншими філософськими та гуманістичними засадами туризмознавства засвоїти, сповідувати та пропагувати її релігієзнавчі засади.
4. Релігійний туризм та паломництво займає вагоме місце серед інших видів туризму таких як: культурно-пізнавального, спортивного, оздоровчого, екстремального тощо. Адже, релігійний туризм є видом діяльності, який на даний час набуває все більшого і динамічного розвитку. При умовах ефективного використання наявних релігійних сакральних ресурсів та створення сприятливих умов для розвитку туристичної діяльності, Україна має можливість вийти на міжнародний ринок та щороку приймати значно більшу кількість іноземних туристів, що сприятиме соціально-економічному розвитку країни та її міжнародному авторитету.

Список використаних джерел

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. №168-р «Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року».
2. The Travel and Tourism Competitiveness Report 2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.