Туристическая библиотека Booking.com
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу

Монографія - К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2009. - 463 с.

У монографії висвітлено теоретичні, методологічні та прикладні проблеми розвитку туризму на основі діалектичного, системного та функціонального підходів. Доведено необхідність розгляду туризму як складної системи в єдності соціальної, економічної та екологічної компонент, подальший генезис якої базуватиметься на концепції сталості. Визначено сучасне місце туризму в системі наук у процесі суспільного відтворення і структурі економіки та запропоновано концептуальні засади формування ринкового механізму управління туризмом і суб'єктами туристичного бізнесу за моделями економічного зростання і сталого розвитку в умовах конкурентного середовища. Розкрито стратегічні орієнтири сталого розвитку суб'єктів господарювання у сфері туризму та відповідний інструментарій формування стратегій з урахуванням реалій сучасного стану туристичного бізнесу в Україні.

Розраховано на науковців, працівників сфери туристичної індустрії та тих, хто цікавиться питаннями туризму та його сталим розвитком.

Зміст

Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТУРИЗМУ У СВІТЛІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
1.1. Компаративний аналіз поглядів на еволюційний розвиток туризму
1.2. Формування та розвиток термінологічного інструментарію у туристичному бізнесі
1.3. Парадигма сталого розвитку туризму: сутність, принципи, критерії
1.4. Туристська дестинація як управлінська категорія сталого розвитку туризму в умовах глобалізації

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИЗМУ
2.1. Система туризму- об'єкт наукового пізнання
2.2. Туризм як соціо-еколого-економічна система
2.3. Модель туристичної інфраструктури
2.4. Система індикаторів розвитку туризму

РОЗДІЛ 3. РИНКОВІ МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
3.1. Закономірності формування туристського попиту
3.2. Сутність та головні компоненти туристичної пропозиції
3.3. Вектори факторного впливу на розвиток підприємств туристичної індустрії

РОЗДІЛ 4. МЕТОДОЛОГІЧІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ СУБ'ЄКТАМИ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
4.1. Система механізмів управління суб'єктами господарської діяльності у сфері туризму
4.2. Інституціональний механізм управління суб'єктами туристичного бізнесу
4.3. Економічний механізм розвитку підприємництва у сфері туризму
4.4. Управління якістю послуг - головний інструмент переходу до сталого розвитку туризму

РОЗДІЛ 5. СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ СУБ'ЄКТАМИ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ ЗА ФОРМАТАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
5.1. Методичний інструментарій формування стратегій розвитку суб'єктів туристичного бізнесу
5.2. Стратегічні напрями та основні засади розроблення цільових програм розвитку в туризмі
5.3. Формування трансформаційного потенціалу розвитку суб'єктів туристичного бізнесу в туристських дестинаціях

ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ


Завантажити книгу "Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму": [ завантажити з Turbobit ] [ завантажити з DepositFiles ]
Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.