Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Антощишина Н.І.

Аналіз ринку авіаційних пасажирських перевезень

В статі розглянута тенденція, що спостерігається в розвитку ринку авіаційних пасажирських перевезень.

Ключові слова: пасажир, перевезення, малобюджетна авіакомпанія.

Постановка проблеми. На повітряному транспорті за останні десятиліття в характері, структурі й механізмі ринкових відносин відбулися корінні зміни, які обумовлені науково-технічним прогресом, високим рівнем концентрації виробництва й капіталу, появою транснаціональних корпорацій. Своє відбиття ці зміни знайшли у виникненні нових форм і методів конкурентної боротьби, вдосконалені системи керування авіатранспортним виробництвом, розширенні й ускладненні зв'язків між пропозицією та попитом. Постійний моніторинг тенденцій, що створюються в галузі пасажирських авіаційних перевезень, дозволяє авіакомпаніям адекватно реагувати на зміни і за необхідності моделювати свою бізнес-модель до ринкових вимог сьогодення, тому визначена тема має неабияку актуальність.

Аналіз публікацій. Питомий вклад в розробку проблем розвитку ринку авіаційних перевезень внесли вітчизняні і закордонні економісти - Афанасьев В.Г., Городецька Л.О., Жаворонкова Г.В., Загорулько В.М., Костроміна Є.В., Кулаєв Ю.Ф., Полянська Н.Є., Юн Г.Н., Ященко Л.А. та інші. Більшість з зазначених авторів, в своїх працях, зазначають що, пасажирські авіаперевезення одними з перших реагують на зміну макроекономічного клімату. Динаміку розвитку індустрії авіаперевезень уже давно визнано одним із ключових індикаторів економічного благополуччя конкретних регіонів і світу в цілому.

Метою дослідження є висвітлення закономірностей та тенденцій, що складаються на сучасному ринку цивільної авіації.

Основні результати дослідження. Цивільна авіація є найбільш дорогим видом транспорту, тому великі обсяги авіаперевезень характерні для країн з високим економічним розвитком, інтегрованих у світову економіку, географічне положення яких сприяє розвитку цивільної авіації. Внаслідок цього світовий повітряний транспорт характеризується високою концентрацією регіональних перевезень. Так, близько 38% загального обсягу перевезень пасажирів на міжнародних та внутрішніх регулярних лініях було виконано в 2009 р. авіакомпаніями Північної Америки. Від загального обсягу перевезень на долю АК Азії-Тихого океану припало 25%, європейських авіакомпаній – 26%, авіакомпаній Латинської Америки і Карибського басейну – 3%, авіакомпаній Близького Сходу – 6% і авіакомпаній Африки – 2% [1,4,5].

Як ми можемо бачити з даних звіту ІКАО що наведені в таблиці 1., протягом останніх двох років стрімко падають обсяги перевезень вантажу і пошти.

Таблиця 1

Динаміка міжнародних і внутрішніх перевезень в світі з 2000-2009 рр.
Рік Пасажири Пасажиро-км Вантажі, т Виконано т-мк (вантажі) Виконано т-мк (пошта) Загальний виконаний тонно-кілометраж
Млн. Річний приріс т,% Млн. Річний приріст, % Млн. Річний приріст, % Млн. Річний приріст, % Млн. Річний прирі ст,% Млн. Річний приріс т,%
2000 1672 7,0 3037530 8,6 30,4 8,2 118080 8,7 6050 5,8 403960 9,1
2001 1640 -1,9 2949550 -2,9 28,8 -5,3 110800 -6,2 5310 -12,2 388150 -3,9
2002 1639 -0,1 2964530 0,5 31,4 9,0 119840 8,2 4570 -13,9 397120 2,3
2003 1691 3,2 3019100 1,8 33,5 6,7 125760 4,9 4530 -0,9 407670 2,7
2004 1888 11,6 3445300 14,1 36,7 9,6 139040 10,6 4580 1,1 458910 12,6
2005 2022 7,1 3721690 8,0 37,6 2,5 142520 2,5 4660 1,7 487860 6,3
2006 2127 5,2 3948570 6,1 40,0 6,4 151940 6,6 4530 -2,8 518440 6,3
2007 2303 8,3 4252520 7,7 42,0 4,9 159050 4,7 4490 -0,9 550010 6,1
2008 2293 -0,4 4325900 1,7 40,7 -3,0 15701 -1,3 4770 6,2 555320 1,0
2009 2277 -0,7 4244540 -1,9 37,8 -7,0 140610 -10,4 4370 -8,4 531260 -4,3

Джерело: Річний звіт ради ІКАО за 2009 рік. Doc 9921

За даними Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), членами якої є 188 держав (у т.ч. і Україна), в період 1998-2009 рр. середньорічний темп приросту світового пасажирообороту на регулярних авіалініях становив 0,4%, а світового вантажообігу – 5,4%. Авіакомпанії держав-членів ІСАО з персоналом до 2,5 млн. чоловік експлуатують понад 10 тис. літаків і перевозять понад півтора мільярда пасажирів і 30 млн. тонн вантажу щорічно. Середній коефіцієнт пасажирського та вантажного завантаження на всіх регулярних перевезеннях (внутрішніх і міжнародних) зріс відповідно до 71% і 61% [1,4 ]

Загальний обсяг вантажних перевезень в 2009 р. по відношенню до 2008 р. знизився на 4,3%, обсяги пасажирських перевезень також зменшуються, але не так стрімко як вантажні, зменшення пасажирських перевезень склало майже 1%. Стан світової авіаіндустрії сьогодні просто жахливий. Із загальним економічним спадом попит на авіаперевезення зменшився набагато швидше, ніж можна було передбачати.

За оцінками двох найавторитетніших міжнародних авіаційних організацій – Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) та Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) – світова авіаційна галузь в 2009 р. пережила найзначніший занепад з часів Другої світової війни.

Таблиця 2

Динаміка обсягів міжнародних комерційних перевезень за 2000-2009 рр. [1, 3, 4]
Рік Нерегулярні перевезення % Регулярні перевезення % Загальний обсяг перевезень %
2000 265460 11,4 1790370 10,4 2055830 10,5
2001 272790 2,8 1726580 -3,6 1999370 -2,7
2002 244903 -10,2 1736070 0,5 1981000 -0,9
2003 240720 -1,7 1738510 0,1 1979230 -0,1
2004 266590 10,7 2015070 15,9 2281660 153
2005 262560 -1,5 2199940 9,2 2462500 7,9
2006 245105 -6,6 2374810 7,9 2619915 6,4
2007 241730 -1,4 2576130 8,5 2817860 7,6
2008 223360 -7,6 2683840 4,2 2907200 3,2
2009 197690 -11,5 2546410 -3,3 2794100 -3,9

Необхідно зазначити, що в сегменті міжнародних комерційних перевезень зменшилася питома частка нерегулярних перевезень в 2009 р. по відношенню до 2008 р. на 11,5%, регулярні перевезення зменшилися всього на 3,3%.

На нерегулярні перевезення був сплеск після подій 11 вересня 2001 р. В 2001 р. обсяги нерегулярних перевезень зросли на 2,8%, але така ситуація тривала на ринку не довго і вже в 2002 р. регулярні перевізники повернули свої потоки, збільшивши обсяги на 0,5%.

Доречно відмітити, що на сучасному етапі розвитку авіаційної галузі зменшення обсягів пасажирських перевезень в цілому відбувалося одночасно зі зменшенням пропозиції пасажирських крісел. В результаті середній коефіцієнт пасажирського завантаження на усіх регулярних рейсах склав 76%, майже стільки скільки і в 2008 р. Коефіцієнт вантажного завантаження знизився з 63% до 62,4% головним чином в результаті низьких вантажних перевезень під час економічного спаду 2009 р. (табл.3).

Таблиця 3

Тенденції зміни коефіцієнта завантаження при регулярних міжнародних і внутрішніх перевезеннях [1, 3]
Рік Пас-км Місце-км що пропонується Коефіцієнт пасажирського завантаження, % Вантаж т-км Пошта т-км Всього виконано т-км Всього т-км що пропонується Коефіцієнт вантажного завантаження,%
2000 3037530 4286200 71 118080 6050 403460 656880 61
2001 2949550 4271860 69 110800 5310 388150 660000 59
2002 2964530 4167110 71 119840 4570 397120 654180 61
2003 3019100 4227860 71 125760 4530 407670 673460 61
2004 3445300 4704730 73 139040 4580 458910 738750 62
2005 3721690 4975910 75 142520 4660 487860 780560 63
2006 3948570 5215340 76 51940 4530 518440 819810 63
2007 4252520 5544460 77 159050 4490 550010 868300 63
2008 4325900 5706700 76 157010 4770 555320 881760 63
2009 4244540 5586640 76 140610 4370 531260 850880 62

Більше за всіх у 2009 р. постраждали авіакомпанії Африки, пасажирський попит на послуги яких впав на 6,8%. Азіатсько-тихоокеанськими і північноамериканськими авіалініями стали літати на 5,8% менше, тоді як авіаперевізники Європи втратили 5% пасажирів в порівнянні з попереднім роком [3]

За оцінками IATA, в 2009 р. авіакомпанії світу втратили в цілому 11 млрд. доларів. Очікується, що втрати 2010 року складуть 5,6 млрд. доларів. Проте, виходячи з даних доповіді IATA, що представляє 230 світових авіакомпаній, в грудні 2009 р. в індустрії намітився деякий підйом. Грудневі цифри були на 1,6% вище листопадових.

Необхідно відмітити, що світова економічна криза по-різному вплинула на традиційних та малобюджетних авіаперевізників. На рис. 1 представлена динаміка обсягів пасажирських перевезень в світі за останнє десятиріччя.

Динаміка авіаційних перевезень на світовому ринку малобюджетними і традиційними авіакомпаніями
Рис. 1. Динаміка авіаційних перевезень на світовому ринку малобюджетними і традиційними авіакомпаніями

Як видно з рисунку, у порівнянні з традиційними авіакомпаніями малобюджетні збільшили свої обсяги перевезень пасажирів, не дивлячись на світову економічну кризу. Обсяги перевезень малобюджетними авіакомпаніями досягли майже 47% обсягів пасажиропотоків традиційних перевізників. Зростання питомої ваги малобюджетних авіакомпаній характерне для всіх регіонів світу, що ілюструє рис.2.

Динаміка зміни долі ринку малобюджетних авіакомпаній по регіонам
Рис. 2. Динаміка зміни долі ринку малобюджетних авіакомпаній по регіонам

На цьому рисунку немає даних по Австралії і Африці, але можливо припустити, що в цих регіонах також проявляються загальносвітові тенденції. Найінтенсивніше малобюджетні авіакомпанії розвиваються в Америці та в Європі.

За даними ІАТА, малобюджетні авіакомпанії в останні 3 роки з’явилися на ринках більш ніж 20 країн, до яких можна зарахувати і Україну. На сьогоднішній момент на світовому ринку авіаційних перевезень існує більше 200 малобюджетних авіакомпаній. Якщо в 2003 р. частка Low Cost авіакомпаній в Європі складала лише 7%, то на початок 2008 р. на долю Low Cost авіакомпаній вже припадає понад 45% від усього пасажиропотоку. Якщо ж розглядати роль малобюджетних авіакомпаній тільки в туристичних перевезеннях, то їх позиції виявляться ще більш сильними: до 80% туристів віддають перевагу дешевим рейсам [2].

Доречно зазначити, що експансія малобюджетних авіакомпаній змушує національних перевізників знизити свої тарифи, а на окремих напрямах більш ніж удвічі. Крім того, традиційні АК змушені більш гнучко реагувати на запити споживачів і приваблювати їх за допомогою інструментів, що використовуються малобюджетними авіакомпаніями – впровадження програм лояльності.

Ситуація що склалася на ринку авіаційних перевезень є свідченням того, що на даному етапі розвитку відбувається трансформація бізнес-моделей традиційних авіакомпаній.

Малобюджетні авіакомпанії під впливом конкурентних сил також починають трансформуватися і розширювати спектр базових послуг, підвищувати якість надаваного сервісу, використовуючи в роботі з клієнтами інструменти притаманні традиційним авіакомпаніям.

Гібридні бізнес-моделі існують на практиці, але сучасні науковці поки що не приділяють їм значної уваги, вважаючи їх різновидами традиційних бізнес-моделей. На початку появи малобюджетних авіакомпаній бізнес-моделі традиційних і малобюджетних авіакомпаній були побудовані по класичному принципу, характерного цим бізнес-моделям. На початку 2000 рр. ситуація почала змінюватися. Першими почали гібридизувати малобюджетні авіакомпанії під тиском ринкових сил. І тільки з зростанням питомої ваги на ринку малобюджетних авіакомпаній, почав відбуватися процес трансформації традиційних авіакомпаній.

На думку автора, ситуація що склалася на ринку цивільної авіації спричинена тим, що авіакомпанії намагаються найти компромісне рішення між створенням споживчої цінності і рівнем витрат, що несе авіакомпанія при створенні цієї цінності. Традиційні авіакомпанії надають більше базових і додаткових послуг, чим створюють більшу споживчу цінність, але при цьому їхні витрати набагато вищі ніж у малобюджетних. Необхідно зазначити, що для традиційних авіакомпаній збільшення кількості малобюджетних призводить до загострення конкурентної боротьби, але разом з цим приносить корисний досвід з підвищення ефективності управління витратами. Малобюджетні авіакомпанії мають відносно низький рівень витрат, але за рахунок обмеження базових послуг створюють меншу цінність для споживача. Гібридні бізнес-моделі мають гнучкі структури, намагаються взяти кращі елементи від обох бізнес-моделей і прагнуть до максимізації рівні втрат.

Висновок. Аналіз динаміки та структури міжнародного ринку авіаційних перевезень засвідчив стійку тенденцію зростання обсягів перевезень пасажирів малобюджетними авіакомпаніями, які досягли майже 50% від обсягів перевезень традиційних авіаперевізників. В той же час кількість перевезених пасажирів традиційними авіакомпаніями щорічно зменшується, що дозволяє зробити висновок про те, що споживча цінність авіатранспортної послуги малобюджетних перевізників більш відповідає вимогам різних сегментів пасажирів, особливо в умовах економічного спаду.

Список використаних джерел

1. Форма А статистичної звітності ІКАО з повітряного транспорту. Annual Report of the Council-2000 JCAO Doc 9770.
2. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.flightstats.com.
3. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://rynok.biz.
4. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.icao.int/annualreports.
5. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.flyuia.com/ua/main.html.
6. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://cargo.ukraine-international.com/ukr/.

В статье рассмотрены тенденции, которые проявляются в развитии рынка авиационных пассажирских перевозок.

Ключевые слова: пассажир, перевозки, малобюджетна я авиакомпания.

The article examined the trend observed in the development of air passenger traffic.

Keywords: passenger, transportation, littlebudgetary airline.
© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.