Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Банк А.В.
Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки»
(м. Умань, 30 листопада - 1 грудня 2017 року)
Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. - 364 с. - C.266-267.

Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні

сільський зелений туризм З початку XXI ст. сільський зелений туризм є одним із секторів туристичної індустрії, що динамічно зростають. Така форма відпочинку стає популярною не тільки за кордоном, але й в Україні.

Сільський туризм - це надання (чи отримання) послуг туристичних атракцій, асоційованих з відпочинком, по використанню екосистемного потенціалу агропромислового комплексу та локальної інфраструктури певного регіону сільської місцевості або ж її характерної колоритної особливості (культурної, архітектурної, етнічної, господарської тощо) [2, с.27].

Мода на туристичний відпочинок у селі в Україну прийшла на початку 90-х років минулого століття. Навіть на законодавчому рівні з'явилося таке поняття, як сільський зелений туризм (Закон України «Про туризм» №324 від 15.09.1995). З'явилася і Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні в 1996 році, коли група однодумців з Ужгороду, Києва, Сімферополя і Берегового звернулася в Мін'юст з проханням зареєструвати статут Союзу сприяння розвитку сільського зеленого туризму. В Україні першопрохідцями в розвитку цього напряму стали західні області [1, с.59].

Тема розвитку сільського туризму в Україні, є актуальною, оскільки сільський туризм - це один з видів малого бізнесу, який піднімає роль краєзнавства, збільшує роль сільської місцевості у розвитку країни та створює нові осередки туризму.

Зелений туризм відкриває нові можливості. Городяни їдуть у села чи хутори пожити зовсім іншим життям. Краса сільських пейзажів, близькість річок, озер, лісів, гір, відсутність стресів та метушні, здорове харчування добре впливають на людину, зміцнюють її і духовно, і фізично. Це одна з переваг зеленого туризму.

Крім того, зелений туризм включає також пізнавальний елемент. Туристи знайомляться з сільськими традиціями та культурою, народними промислами та ремеслами. Зелений туризм - це не тільки споглядання, але й активна участь у житті села.

Також він виступає важливим чинником стабільного динамічного збільшення надходжень до бюджету, активізації розвитку багатьох галузей економіки, таких як транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство тощо.

Соціально-економічне значення розвитку сільського зеленого туризму для держави полягає у тому, що він:

- стимулює розвиток селянських господарств, які займаються зеленим туризмом;
- сприяє розвитку місцевої інфраструктури;
- сприяє збуту надлишків сільськогосподарської продукції, збільшуючи додаткові прибутки селян і відрахування у місцеві бюджети;
- активізує місцевий ринок праці, підвищує зайнятість, затримує молодь на селі, понижуючи потребу в закордонному заробітчанстві;
- сприяє охороні туристичних ресурсів, насамперед збереженню етнокультурної самобутності українців;
- створює можливості для змістовного відпочинку незаможних людей;
- сприяє підвищенню культурного рівня мешканців села та підвищенню екологічної свідомості [4].

В даний час в Україні існують усі передумови розвитку відпочинку в селі, який можна розглядати як специфічну форму підсобної господарської діяльності у сільському середовищі з використанням природного та культурного потенціалу регіону, або як зазначалося вище, як форму малого підприємництва, що дає можливість певною мірою вирішити проблему зайнятості сільського населення, покращити його добробут, повніше використати природний та історико-культурний потенціал сільської місцевості. Справа розвитку сільського відпочинку має реальну державну перспективу і сприяє поліпшенню соціально-економічної ситуації сільської місцевості [3, с.93].

Отже, варто зазначити, що Україна має великі можливості для успішного подальшого розвитку сільського туризму, адже її регіони мають надзвичайно багату природну й етнокультурну базу, що може використовуватись у відпочинкових цілях. Для сільських мешканців цей вид туризму є найкращим стимулом для започаткування й розвитку підприємницької діяльності. Крім того, організація агрорекреаційного сервісу сприяє облаштуванню сільських осель та благоустрою сільської місцевості, створює додаткові шляхи наповнення місцевих бюджетів.

Література

1.Зінько Ю.В. Сільський туризм: навч. посіб. / Ю.В.Зінько, М.И. Рутинський. - К.: Знання, 2016. - 271 с.
2. Гордецкая Н. Сельский туризм, проблемы и пути их решения: мат. семинара / Н. Гордецкая. Е. Куценко. Л. Серебренникова и др. - Симферополь: Сонат, 2014. - 127 с.
3. Шимечко Г.І. Агротуризм як напрям підприємництва: теорія і практика / Г.І. Шимечко, Г.В. Черевко. - Л.: Ліга-Прес, 2009. - 206 с.
4. Собуцький С. Сільський зелений туризм: перспективи розвитку / С. Собуцький [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/sobuckyj.htm.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.