Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Баранник О.А.
Вісник Хмельницького національного університету.
Економічні науки. - 2008. - №5 (120). - Т.3. - С.141-144.

Умови формування маркетингового середовища готельного бізнесу в Україні

Розглянуто стан розвитку готельного господарства України. Зроблено висновки про необхідність збільшення кількості та підвищення якості діючих готельних комплексів з допомогою інноваційних технологій, а також проведення комплексу заходів урядом країни та власниками готелів. Здійснення комплексів маркетингових комунікацій забезпечить прибутковість не тільки готельного господарства зокрема, а й туризму загалом. Основним стимулом у розвитку готельного господарства є проведення фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2012 в Україні, що вимагає використання найбільш сучасних технологій та світових стандартів якості при обслуговуванні клієнтів.

Подальший соціально-економічний розвиток України можливий за умов розширення внутрішнього ринку і підвищення конкурентоспроможності національної економіки, її окремих видів економічної діяльності. Одним з пріоритетних напрямів такого розвитку країни є туризм, який зараз посідає одне з визначних місць у світовій економіці. Україна має всі об’єктивні передумови, щоб стати однією з розвинених туристських держав світу. Саме туризм може сприяти подоланню диференціації розвитку окремих регіонів країни, яка значно посилилася останнім часом. Існує багато перешкод для розвитку туризму, однією з яких є стан готельного господарства, що не відповідає сучасним світовим стандартам.

У зв’язку з політичними та економічними перетвореннями, що відбуваються в Україні, значно розширилися ділові й культурні зв’язки нашої країни з світом. Це сприяє збільшенню контактів між підприємствами та підвищенню кількості іноземних та вітчизняних туристів, які прибувають в окремі регіони України. Виникла необхідність розміщення гостей у комфортабельних готелях з відповідним рівнем сервісу.

Незважаючи на те, що сфера послуг набуває все більшого розвитку в нашій країні, становлення і функціонування готельного господарства ускладнюється цілою низкою проблем. Однією з причин подібного протиріччя є відсутність надійної та достовірної інформації про стан ринку готельних послуг та відсутність належного сервісу. Наслідком цього є використання готелів не за призначенням, зниження конкуренції на ринку готельних послуг, що ще більше погіршує стан готельного господарства та ускладнює вихід України на світовий туристський ринок.

В умовах розвитку країни готельний бізнес стає дієвим засобом формування ринкового механізму господарювання, надходження значних коштів до бюджету, створення високооплачуваних робочих місць, з одного боку, а з іншого - покращення якості життя українських громадян [3, с.70].

Фактором розвитку вітчизняного готельного господарства є інвестування. За даними Держкомстату на 01.01.2008 року обсяг прямих іноземних інвестицій у розвиток діяльності готелів та інших місць для тимчасового проживання становив 183,0 млн. дол. США, що склало 0,9% від загального обсягу прямих інвестицій в економіку України. Найбільшу роль в інвестуванні готельного господарства України відіграють Кіпр, Російська Федерація, Швейцарія, США, Великобританія, Латвія, Казахстан та Австрія (рис.1).

Структура іноземних інвестицій в готельне господарство України за країнами-інвесторами
Рис. 1. Структура іноземних інвестицій в готельне господарство України за країнами-інвесторами станом на 01.01.2008 (млн. дол. США) [2]

Зрозуміло, що такий обсяг інвестування є недостатнім, проте потрібно врахувати ще той факт, що на країну чекає черговий вибух туристичної активності, пов’язаний з проведенням спільно із Польщею Чемпіонату з футболу Євро-2012, що збільшить потребу в готельних послугах.

Так, базу розміщення на сьогодні складають понад 1270 підприємств готельного господарства (юридичні особи) та понад 2140 суб’єктів підприємницької діяльності (фізичні особи), що надають послуги з розміщення. З них станом на 01.01.2008 р. пройшли сертифікацію 1576 підприємств готельного господарства, зокрема 7 готелів – 5 зірок ("Premier Palace", "Hyatt Regency Kiev", "Опера" (м. Київ), міжнародні готелі "Україна" та "San Ray" (м. Дніпропетровськ), "Донбас-Палас" (м. Донецьк) та "Отрада" (м. Одеса)), 44 готелі – 4 зірки, 128 готелів – 3 зірки, 63 готелі – 2 зірки, 73 готелі – 1 зірка. Інші заклади розміщення отримали сертифікат за вимогами безпеки [5].

На вітчизняному ринку спостерігається перевищення пропозиції готельних послуг над попитом, що мало б зумовлювати зниження цін, проте на сьогодні спостерігається високий рівень цін в готельному бізнесі. Вартість номера в українському готелі середньої і високої цінової категорії коливається від $160 до $470 в добу. При цьому необхідно врахувати, що завантаження готелів всіх категорій складає приблизно 60%, а в сегменті чотири і п`яти зірок деколи досягає 72% Тоді як умовною нормою завантаження європейського готелю є 50% від загальної кількості номерів [4].

За підсумками 2007 року загальна кількість іноземців, що відвідали Україну, збільшилася на 22% у порівнянні з 2006 роком - до 23,1 млн. чоловік. При цьому 92% від загальної кількості іноземців склали жителі країн, що межують з Україною [7]. Це дає можливість налагодити системи співпраці з країнами-сусідами, та здійснювати комплекс заходів по залученню туристів з більш віддалених країн.

Така ситуація зумовила високий рівень прибутковості готелів. За даними компанії Ernst & Young, середній дохід на номер складає не менше $168 в день, а це на $10-20 більше, ніж в Берліні, Празі і Будапешті [6]. Рентабельність готельного ринку України досягає 15%, а терміни повернення вкладених інвестицій, як правило, не перевищують шести-восьми років. Сприятливим чинником, який стимулює міжнародні готельні гуру розвивати бізнес в Україні, є стабільне зростання туристичного потоку.

В Україні підприємства готельного господарства здебільшого розташовані в м. Києві (9,2% від загальної кількості), Львівській (8,7%), Дніпропетровській (8,4%) областях та Автономній Республіці Крим (6,3%). Це пов’язано з високим рівнем їх індустріального розвитку, наявністю центрів туристичних потоків та курортних зон [1].

Взагалі, кількість готелів в Україні порівняно з визнаними туристичними країнами світу - незначна. Такі форми готельного господарства, як мотелі, кемпінги, молодіжні бази в Україні практично відсутні. Хоча, як свідчить міжнародний досвід, саме такі підприємства могли б дати значний поштовх розвитку сфери гостинності і створенню додаткової кількості робочих місць.

Створення додаткової кількості робочих місць можливе завдяки створенню національних готельних мереж які створюватимуть конкурентний продукт. Яким саме шляхом збільшувати „штат” своїх готелів національному оператору, залежатиме від конкретних обставин – інколи реконструкція готелю і перекваліфікація персоналу можуть коштувати компанії дорожче, ніж повномасштабний проект. Найбільш адекватною є стратегія укрупнення на ринку готельних послуг 2-3 зірок, оскільки сектор готелів рівня трьох зірок і нижче залишається в Україні незаповненим і представлений в основному підприємствами із вкрай низьким рівнем обслуговування та невеликим набором послуг. Цільовий сегмент підприємств цього сектора – представники внутрішнього туризму (відпочиваючі і перебуваючі в іншому місті у ділових питаннях). За умов відсутності конкуренції представники цього сегмента готельної галузі воліють недооцінювати потребу своїх клієнтів у високому рівні обслуговування. Створення єдиної мережі готелів з універсальним набором послуг та високим рівнем обслуговування у вигляді покупки і реконструкції існуючого готельного фонду малої та середньої категорій може принести компанії не тільки статус національного оператора, але й переваги, пов’язані із домінуванням на ринку. Незважаючи на те, що на сьогодні активізації підприємницької діяльності в цьому секторі майже не спостерігається, зволікання національних компаній може призвести до наповнення ринку міжнародними готельними операторами. Оскільки, найбільш прибутковий сьогодні ринок готелів екстра-класу наближається до насичення, вже найближчим часом в колі інтересів багатьох готельних мереж з’явиться ринок середніх і малих готелів з помірним набором послуг.

Вже на даному етапі розвитку готельного господарства можна спостерігати створення міжнародних мереж, які мають велике значення для країни у розробці і впровадженні високих стандартів обслуговування. Як результат – на теренах України функціонують та радо зустрічають гостей всесвітньо відомі готельні мережі "Hyatt Regency Kiev" та "Radisson SAS", а ще низка готелів перебувають на стадії будівництва, зокрема "Holliday Inn", "Hilton", "International Hotel Group", "Геленджик Інк".

У зв’язку з практичною відсутністю конкуренції на ринку готелів України та стабільно зростаючим попитом на готельні послуги, до елітного сегменту готельного бізнесу країни намагаються увійти такі міжнародні мережі, як Marriott, Hilton, Sheraton, Accor та інші, які складуть конкуренцію вітчизняній мережі Premier Hotels. Закінчується реалізація проекту з участю міжнародного оператора Hyatt International у Києві [5].

Вихід зарубіжних готельних операторів на український ринок відбувається в більшості випадків по західній схемі. Вона припускає, що оператор не займається безпосередньо будівництвом готелю, а укладає контракт строком на двадцять років з компанією-девелопером і здійснює управління об`єктом.

Основними перевагами такої співпраці для українського девелопера є використання всесвітньо відомого бренду, який символізує високий рівень якості для кінцевого споживача і для потенційних інвесторів.

Вигода оператора при співпраці з українською компанією полягає у використанні її знань специфіки місцевого ринку, зв`язків з афільованими фірмами і місцевими органами влади. Це дозволяє реалізувати проект в коротші терміни з меншими витратами і ризиками. Варто відзначити, що гонорар оператора складає близько 3% валового доходу і 10% валового операційного прибутку готелю [4].

Як вже зазначалося, на активний розвиток готельного господарства та туризму загалом, має великий вплив очікуване проведення фінальної частини чемпіонату Євро-2012. Відтак, окрім створення та покращення баз для розміщення учасників чемпіонату з футболу, а також гостей та туристів, доцільно провести заходи з покращення нормативно-правового поля туристичної індустрії, виконання вже прийнятих нормативно-правових актів, а також розробки низки нових музейних, мистецьких, фестивальних, екскурсійних проектів, пов’язаних з футбольною тематикою.

Стосовно туристичного супроводу доцільним є створення автоматизованого реєстру екскурсоводів та гідів-перекладачів України, розробка спеціальних туристичних маршрутів та вдосконалення існуючих екскурсійних маршрутів; відкриття у містах, в яких відбуватимуться фінальні матчі чемпіонату Євро-2012, художніх салонів, книгарень, тимчасових ярмарків народних промислів для забезпечення туристів та гостей творами українських митців, сувенірною продукцією; розробка та впровадження системи дорожніх знаків, що інформують про туристичні маршрути, об’єкти туристичного відвідування і туристичної інфраструктури тощо.

У контексті проведення чемпіонату з футболу доцільною буде й інтеграція вищих навчальних закладів України в якості кадрового забезпечення, зокрема формування та навчання волонтерів-екскурсоводів і гідів-перекладачів серед студентів. 19 жовтня 2008 року у Києві відбулася міжнародна науково-практична конференція "Індустрія гостинності України і Польщі: разом готуємось до Євро-2012", яка пройшла в межах II Міжнародного туристичного форуму "Туризм та рекреація 2008". За підсумками конференції запропоновано модернізацію процедури з визначення рівня готелю [1]. Система оцінки, що застосовується в Україні, працює з 1999 року. Нову процедуру класифікації готелів потрібно розробити та запровадити до кінця 2008 року, це є одним з основних завдань у підготовці до "Євро-2012". Проведення сертифікацій завжди дає поштовх до підвищення якості обслуговування в готелях. Наступний етап після цього – розробка внутрішніх стандартів на обслуговування, рівень якого на даний момент не відповідає європейським вимогам.

Також слід зазначити, що проблеми готельної індустрії України з року в рік залишаються незмінними - дефіцит готелів усіх класів та несприятливий інвестиційний клімат в країні, обумовлений непрозорістю українського законодавства і складністю процедур отримання земельних ділянок. Проте найбільш вагомою проблемою для розвитку готельного господарства є світова економічна криза 2008 року, в якій перебуває і Україна. Тому зараз спостерігається тенденція до тимчасового припинення будівництва нових готельних комплексів.

Основна роль у подальшому розвитку готельного господарстві належить бізнес-структурам. Саме власникам готелів варто докласти певних зусиль, які стосуватися, в першу чергу, маркетингового комплексу, зокрема:

- створення унікального готельного продукту та надання додаткових послуг;
- пропонування комплексного підходу до надання готельних послуг;
- формування системи цін та бонусів, а також організація програм лояльності;
- проведення комплексу комунікаційних заходів для інформування та залучення як вітчизняних, так і іноземних клієнтів;
- створення сувенірної та рекламної продукції на футбольну тематику з логотипами готелів;
- підтримання зв’язків з туристичними компаніями;
- організація систем зв’язків з громадськістю та партнерами.

Основні заходи, що мають бути впроваджені українським урядом з метою державного регулювання і забезпечення сталого розвитку готельного господарства країни можуть бути сформульовані так:

- сформувати механізм підтримки будівництва нових готельних об’єктів;
- забезпечити пільгове кредитування будівництва і реконструкції готелів, особливо в містах, що претендують на проведення фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2012;
- забезпечити прозорий порядок резервування місць під будівництво готелів і їх виділення на тендерній основі;
- зменшити ПДВ на готельні послуги за прикладом деяких країн ЄС;
- скоротити процедури, пов’язані з отриманням дозволів на будівництво і реконструкцію.

Упродовж наступних п’яти років забезпечення проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу є одним з першочергових завдань Державної служби туризму і курортів Міністерства культури та туризму, оскільки належна організація та проведення чемпіонату позитивно вплине як на міжнародний імідж України, так і на економічну ситуацію в державі в цілому, зокрема на наповнення бюджетів усіх рівнів, створення робочих місць.

Це ще один шанс заявити про Україну як про яскраву туристичну державу з величезним потенціалом, шанс для розвитку всієї туристичної інфраструктури з новим високим рівнем якості послуг.

Список літератури

1. В Україні до кінця 2008 року потрібно розробити нову систему класифікації готелів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zik.com.ua/ua/news/2007/10/19/96025.
2. Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
3. Опанащук Ю.Я. Развитие гостиничного хозяйства в Украине: тенеденции и перспективы // Гостиничный и ресторанный бізнес. - 2004. - №3. - С.70-72.
4. Ринок готелів в Україні: чи стане Євро-2012 визначальною подією для готельного бізнесу [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://euro-2012.unian.net/ukr/detail/56.
5. Розвиток готельного господарства у світлі підготовки проведення чемпіонату Євро-2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://who-is-who.com.ua/bookmaket/hotrest2008/11/1.html.
6. Сайт компанії Ernst & Young [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ey.com/global/content.nsf/Ukraine/Home.
7. Тенденції готельного ринку Україні у 2008-му [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://neruhomosti.net/index.php? name=articles&op=detalis&id=32®ion=12.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.