Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Барибіна Яніна Олександрівна
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
«Теорія та практика управління економічним розвитком»
м. Київ, 22-24 листопада 2012 року. - В 3 т. - Т.1. - С.340-341.

Імплементація кластерного підходу в управлінні розвитком туризму

кластерний підхід в управлінні розвитком туризму В сучасних умовах розвитку української економіки посилюється роль та взаємодія її основних суб’єктів: державних органів – громадськості – бізнес-структур». Однією із сучасних моделей регіонального розвитку є програмування трансформації національної економіки на кластерній основі. Прикладом ефективного використання даної моделі можуть бути економіки у сусідніх країнах як на заході – ЄС, так і на сході – СНД.

На жаль, в Україні до цього часу немає системного законодавства зі створення інститутів підтримки кластерів, недієвою є і затверджена концепція кластерної політики на місцевому, регіональному та національному рівнях. В національних програмах розвитку необхідно враховувати, що всі країни Європейського союзу вже мають та реалізовують свої національні програми кластеризації.

Розпорядженням Кабінету Міністрів у 2008 році було прийнято «Концепцію створення кластерів в Україні» в якому були визначені причини виникнення проблем та обґрунтування необхідності їх розв'язання.

Попри зростаючий інтерес до нових виробничих систем та здійснену низку заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності України та її окремих регіонів, кількість кластерів в Україні не збільшується. Це обумовлено низкою факторів:

- відсутність нормативного визначення "кластера", його видів, комплексу заходів щодо створення кластерів в Україні;
- відсутність достатнього інформаційного забезпечення створення та функціонування кластерів в Україні;
- недостатня зацікавленість малих та середніх підприємств об'єднуватись у великі виробничі системи;
- невеликий досвід функціонування кластерів в Україні;
- відсутність інвесторів у зв’язку з інвестиційної непривабливістю регіонів.

Результати взаємозв’язку господарюючих суб’єктів різних галузей виробництва та надання послуг створюють передумови імплементації кластерного підходу для галузі яка має значний потенціал та перспективи розвитку – туристична галузь, оскільки у формуванні її інфраструктури об’єднані понад 50 супутніх галузей.

У "Програмі розвитку туризму в Україні до 2015 року" зазначено, що її основною метою є реалізація державної політики в галузі туризму, стимулювання подальшого розвитку внутрішнього та міжнародного туризму, ефективного використання природного та історико-культурного потенціалу для створення єдиного сучасного конкурентоспроможного туристичного комплексу України.

Тому постає необхідність передусім у формуванні основних критеріїв відбору окремих програм для імплентації кластерного підходу у регіональний розвиток туризму.

Блоки та кількісні і якісні показники для оцінки програм розвитку туристично-рекреаційного кластеру буде представлено в наступних дослідженнях автора.

Література

1. Проект Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Національної стратегії формування та розвитку транскордонних кластерів» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://ved.odessa.gov.ua/Main.aspx?sect=Page&IDPage=23566&id=1150.
2. Концепція створення кластерів в Україні. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://biznes.od.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=499&Itemid=33.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.