Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Боднар О.А.
Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції
"Сучасні тенденції розвитку світової економіки" (м. Харків,
26 травня 2017 р.). Том 2. - Харків: ХНАДУ, 2017. - 222 с. - С.125-126.

Туризм як інструмент сільського розвитку в умовах глобалізації

В умовах глобальної нестабільності в Україні спостерігається критичне зменшення рівня життя людей, погіршення соціальних, економічних, екологічних показників, особливо в сільській місцевості [1].

Нова парадигма політики сільського розвитку України повинна зосереджуватись на підтримці місцевих сільських територіальних громад, які відіграють вирішальну роль в життєздатності сільської місцевості. Досягти самодостатності громада може лише за умов залучення достатньої кількості ресурсів за рахунок інвестицій та акумуляції власних коштів, запровадженням в дію нових проектів та ініціатив [2].

Одним із перспективних видів діяльності в сільській місцевості може бути туризм

Одним із перспективних видів діяльності в сільській місцевості може бути туризм. Громада може розвивати різні види туризму та інфраструктуру для його забезпечення. Основними видами туризму, які може запровадити громада є:

- агротуризм (сільський туризм) - відпочинок у сільській місцевості в зручних селянських будинках (агрооселях), під час якого туристи мають можливість ознайомитись зі способом життя місцевих жителів, традиційною культурою і сільською працею;
- індустріальний (промисловий) - відвідування діючих або закинутих територій, будівель та інженерних споруд промислового або спеціального призначення, розташованих в сільській місцевості;
- культурний - відвідування історичних, культурних або географічних пам'яток;
- релігійний (паломництво) - мандрування віруючих людей до святих місць;
- сентиментальний - вид подорожі або відпочинку, під час якого панівними мотивами поїздки є людські почуття, емоції, ностальгія, що викликають бажання відвідати місця, з якими пов'язана історія рідного народу, життя предків або особисте перебування;
- фестивальний - різновид туризму, основна мета якого залучення туристів під час проведення певних святкувань, подій, фестивалів [3].

Який вид туризму є найбільш актуальним для конкретної громади, необхідно визначати виходячи з її сильних сторін, конкурентних переваг, місце розташування, наявності природних ресурсів, «родзинок» конкретної території та населеного пункту.

Розуміючи власний потенціал сільського розвитку, громади можуть розвивати туристичну галузь на своїх територіях, що може стати наповненням як місцевого бюджету на рівні громади, так і безпосередньо підвищить рівень доходу кожної родини - осередку суспільства.

Для привернення громадою уваги мандрівників, їм необхідно довести до відома туристичні пропозиції громади, результатом чого може бути їх погодження на екскурсію, відпочинок чи проходження туристичним маршрутом. Основними маркетинговими інструментами для залучення туристів є:

- друковані рекламні матеріали;
- професійні якісні фотографії, розміщені в Інтернеті, із зображенням пропозиції для мандрівників;
- спеціальні події, організовані на території конкретної громади;
- матеріали ЗМІ;
- співпраця з профільними організаціями - туристичними агенціями, мистецькими та культурними центрами тощо;
- тематичний веб-сайт і сторінка у Вікіпедії.

Для комунікації поза межі країни важливим є викладення матеріалу якомога більшою кількістю мов.

Формування позитивного іміджу туристичного регіону, певної сільської території, сільської громади доцільно розпочинати, враховуючи таку послідовність дій:

1) визначення конкурентних переваг громади, що будуть основою для приваблення туристів;
2) формування команди однодумців серед односельців і партнерів;
3) пошук потенційної аудиторії, для кого туристичні об'єкти можуть бути привабливими;
4) планування каналів комунікацій, враховуючи вікову категорію потенційних туристів та інших факторів;
5) підготовка туристичних місць для проведення обраних заходів;
6) підтримка розвитку місцевого малого і середнього бізнесу, який створюватиме туристичну інфраструктуру;
7) розробка маркетингової стратегії та промоції туристичних продуктів.

Отже, розвиток туризму в сільській місцевості буде сприяти створенню нових робочих місць, зниженню безробіття, підвищенню добробуту населення, поліпшить сільське бізнес-середовище. Туризм є перспективним інструментом сільського розвитку за умов сприяння держави в прийнятті громадою самостійних рішень щодо даного напряму діяльності.

Перелік посилань

1. Сіренко Н.М. Державна інноваційна політика в контексті світових інноваційних тенденцій / Н.М. Сіренко // Економіка та управління АПК. - 2012. - Вип.7(93). - С.101-106.
2. Про добровільне об'єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 р. - №157-VIII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/157-19.
3. Туризм: реалії та перспективи сталого розвитку: матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23-24 жовтня 2014 р.) / голова редкол. С.В. Мельниченко. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. - 418 с.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.