Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Бузько Н.А.
Матеріали конференції "Перспективные научные исследования - 2014"

Інноваційні процеси в туризмі

інноваційні процеси в туризмі Інновація являє собою комплекс дій та його практичний результат по використанню досягнень наукової і науково-технічної діяльності в конкретній галузі науки, техніки, технології, організації з метою вдосконалення характеристик об'єкту управління. Таким чином, інновації відображають процеси отримання, накопичення і використання нових знань і нової інформації. Змістом інноваційних перетворень є кризові стани у виробничій організації, а метою управління нововведеннями - забезпечення життєдіяльності в передкризових, кризових і посткризових ситуаціях. Інновація як процес або як продукт може стати однією з головних статей доходу підприємства, здійснюючи істотний вплив на збільшення прибутку. У ринковій економіці інновації являють собою метод конкуренції,оскільки їх впровадження веде до зниження собівартості цін і зростання прибутку, до створення нових потреб, до припливу грошей, до підвищення іміджу (рейтингу) виробника нових продуктів, до відкриття і захоплення нових ринків, у тому числі і зовнішніх [1, с.12].

Інноваційний процес неможливий без регулярних зустрічей компетентних професіоналів, агентів інновацій та фахівців з навколишнього середовища. Ці зустрічі сприяють отриманню нових знань, свіжих ідей та інформації про доступні ресурси.

Послідовники Джона Фрідмана виділяють шість основних особливостей, необхідних для нововведень:

1. Необхідність змін, тобто усвідомлення того, що необхідно щось удосконалити;
2. Наявність наукової структури, яка передбачала б альтернативи вирішення тих чи інших питань, критичне зіставлення даної діяльності в умовах ринкової конкуренції;
3. Здатність людей і організацій виконувати вищевказані внутрішні умови інновацій;
4. Гнучкість одиничних структур, яка полягає в умінні пристосуватися до мінливих умов;
5. Доступ до інших ресурсів, необхідних в інноваційному процесі;
6. Винагорода як стимул для успішної діяльності.

Туризм є однією з найважливіших галузей сервісу, і це вимагає сучасних форм і механізмів обслуговування клієнтів. Індустрія туризму настільки багатогранна, що вимагає застосування найрізноманітніших технологій, у тому числі, інформаційних, починаючи від розробки спеціалізованих програмних засобів, що забезпечують автоматизацію роботи окремої туристської фірми чи готелю, до використання глобальних комп'ютерних мереж. На сьогоднішній день в туризмі використовується досить багато новітніх комп'ютерних технологій, наприклад, глобальні комп'ютерні системи резервування, інтегровані комунікаційні мережі, системи мультимедіа, Smart Cards, інформаційні системи менеджменту та ін. Функціональні можливості цих систем повинні забезпечувати введення, редагування та зберігання інформації про тури, готелях, клієнтів, про стан заявок, передбачати виведення інформації у формі різних документів: анкет, ваучерів,списків туристів, описів турів, готелів; розраховувати вартість турів з урахуванням курсу валют, знижок, контролювати оплату турів, формування фінансової звітності, переклад експорт-імпорт даних в інші програмні продукти (Word, Excel, бухгалтерські програми) та інші можливості. Ці системи не тільки прискорюють процес розрахунків та формування документів, але й можуть зменшувати вартість послуг (турпакета), обравши оптимальний за ціною варіант доставки клієнтів, розміщення і т.п. Замовлення на розробку унікальної інформаційної системи автоматизації туристичного офісу коштує досить дорого, та й вданий час в цьому немає особливої необхідності, оскільки існує ряд добре зарекомендованих програмних продуктів.

Однак не всі компанії охоче застосовують інновації на практиці. Адже інновація - це перш за все ризик і чималий. Страх змінювати щось у постійній і звичній роботі заважає фірмам звертатися до нових механізмів. Найчастіше в основі заперечення інновації лежить соціально-психологічний аспект: оцінюючи свої можливості, достатня кількість співробітників організації схильні вважати, що вони не мають необхідності у впровадженні інновацій. Це викликає побоювання виявитися зайвим і як наслідок - опір змінам. Жорстка конкуренція на сучасному ринку зобов'язує турфірми розробляти і пропонувати нові та оновлені товари, підвищувати якість обслуговування клієнтів [2].

Існує два види інновації: кризова інновація і інновація розвитку. При грамотному підході до створення і реалізації інновації вона може принести чималий дохід і чималу користь. Кризова інновація - це швидке рішення про нововведення для того, щоб врятувати існуючий товар від зникнення з ринку. Вона виводиться на ринок в рекордно стислі строки і при правильному позиціонуванні на ринку товар виживає. Інновація розвитку - дещо відмінний від попереднього виду. Вона впроваджується повільно і продумано, виводиться на ринок не спонтанно, а поступово, є підтримуючою інновацією, здатною попередити старіння існуючого товару.

Розвиток та підготовка спеціалізованого персоналу, висококваліфікованих кадрів - необхідна умова інновацій. Новий потенціал для підготовки фахівців даної області формується на першій стадії, але активізація персоналу - це досить тривалий процес [3]. А це означає, що туризм має всі умови для необхідних інноваційних процесів.

Література

1. Колоколов В.А., Аньшин В.М., Шелюбская Н.В., Кудинов Л.Г., Дагаев А.А. Инновационный менеджмент. Концепции, многоуровневые стратегиии механизмы инновационного развития. - М.: Дело, 2007. - 584 с.
2. Михно М.А. Туризм и культурное наследие. Межвузовский сборник научных трудов. - 2009. - Выпуск 2 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://tourlib.net/statti_tourism/mihno.htm.
3. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / предисл. В.С. Автономова. - М.: ЭКСМО, 2007. - 864 с.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.